Ľudia

Kto je úspešný a kontroverzný Damien Hirst?

  • 20 januára, 2022
  • 4 min read
Kto je úspešný a kontroverzný Damien Hirst?
Damien Hirst
Damien Hirst pózuje so svojimi diela z NFT kolekcie (Zdroj: Damien Hirst Twitter)

Damien Hirst je britský maliar a konceptuálny umelec. Vo svojom umení sa zaoberá márnosťou, smrťou a znovuzrodením, medicínou a technológiou. Hirst sa preslávil najmä v 90. rokoch, keď prezentoval zakonzervované mŕtve zvieratá vo formaldehyde ako umenie. Jeho práca spochybňuje systémy viery a sleduje neistotu, ktorá je podľa neho základom ľudskej skúsenosti. V roku 1995 získal za svoje diela hlavné britské ocenenie za súčasné umenie: Turnerovu cenu. Dnes je známy aj vďaka svojim spoluprácam so známymi značkami.

„Ľudia sa boja zmien, preto v nich opakovaním vytvárate istý druh viery. Je to ako dýchanie. Vždy ma priťahovali série a dvojice. Jedinečná vec je dosť desivý objekt.“  Damien Hirst

Aký bohatý je Damien Hirst?

Podľa zoznamu, ktorý v roku 2009 zostavil britský denník Sunday Times, je Hirst najbohatším žijúcim umelcom na svete. 56 ročný umelec disponuje s majetkom približne 388 miliónov dolárov. Podľa odhadov jeho majetok dnes môže dosahovať až jednu miliardu dolárov.

Najdrahšie diela

Platinová lebka vykladaná diamantmi bola predaná investičnej skupine za cenu 100 miliónov dolárov. Najviac za jeden jeho obraz zaplatil kupujúci 19 213 270 dolárov. Hirst takisto predal aj niekoľko ďalších obrazov v podobnej cenovej škále. Medzi ne patril napríklad Zlaté teľa (2008) za 18 556 270 USD a Kráľovstvo (2008) za 17 150 010 USD. Ani po nadobudnutí obrovského majetku neprestáva Hirst vo svojej kariére. Minulý rok v júli spustil projekt The Currency. V rámci tohoto projektu vytvoril 10 000 fyzických obrázkov s farebnými bodkami a každý z nich potom konvertoval na NFT. Pri cene 2 000 dolárov za kus si ktokoľvek môže vybrať, či si verziu NFT ponechá, alebo ju spáli (zničí) výmenou za fyzickú verziu.

 

Inzercia

Život

Hirst vyrastal v katolíckej rodine v Anglicku. Už v ranom veku prejavoval záujem o hrôzostrašné a desivé veci. Jeho matka ho neskôr označila za morbídne dieťa. Ako tínedžer si rád prezeral ilustrované patologické knihy. Fascinovali ho obrazy chorôb a zranení. Aj napriek svojmu divokému správaniu a niekoľkým poblémom vyštudoval Hirst umenie na Goldsmith’s College na Londýnskej univerzite.

„Naučil som sa tam toho veľmi veľa. Jednou z najcennejších lekcií bolo, že neexistujú žiadne pravidlá. Raz som vytvoril niečo, čo bolo veľmi konfrontačné a chaotické, len som náhodne skrutkoval veci dohromady. Bola to napoly socha, napoly maľba, bláznivá vec. Všetci učitelia na Goldsmiths boli pracujúci, známi, uznávaní umelci. Na mnohých umeleckých školách vyučujú neúspešní umelci, ktorí majú tendenciu učiť, čo umenie znamená, prostredníctvom veľmi negatívneho pohľadu. Preto bolo štúdium na Goldsmiths také neuveriteľné, tam sa k vám správali rovnako ako ku každému inému umelcovi. Od prvého dňa vás pripravovali na to, aby ste mohli vyraziť do sveta. Učili vás aj iné aspekty sveta umenia, nielen jeho funkciu. Nútili nás všetko zdôvodňovať a všetko spochybňovať. To bolo naozaj dôležité,“ takto obšírne sa vyjadril Hinst o svojich rokoch na Goldsmit’s College pre portál Alejandra de Argos

Hirst a jeho spolužiaci sa stali súčasťou vznikajúceho hnutia známeho ako Young British Artists. Hoci nie každý bol jeho morbídnou prácou nadšený, podporil ho známy reklamný titán a zberateľ umenia Charles Saatchi. Saatchi poskytol Hirstovi finančnú pomoc a začal zbierať Hirstove diela, čo výrazným spôsobom posunulo jeho karíeru umelca vpred.

Žralok

V roku 1991 mal Hirst prvú samostatnú výstavu v londýnskej Woodstock Street Gallery. Tu vystavil azda jedno zo svojich najpopulárnejších diel Fyzická nemožnosť smrti v mysli niekoho živého. Tento pomerne zložitý názov v skutočnosti označuje 14 metrov dlhú sklenenú nádrž s obrovským žralokom zakonzervovaným vo formaldehyde, ktorého Hirst kúpil od austrálskeho rybára.

Jediní hodní umelci sú tí, ktorí pre svoje presvedčenie všetko zahodia.

 

About Author

Ema Zvara

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings