EXTRA

Kto bol v skutočnosti v Austrálii prvý?

  • 8 mája, 2023
  • 5 min read
Kto bol v skutočnosti v Austrálii prvý?

Prví Austrálčania

Ľudia sa pravdepodobne začali usadzovať v Austrálii najmenej pred 50 000 rokmi.

Podľa niektorých archeológov to môže byť dokonca až pred 70 000 tisíc rokmi.

Niektorí z prvých ľudí do Austrálie prišli tak, že sa presúvali medzi reťazou ostrovov zo Sulawesi (Sulawesi je na Borneu a teraz je súčasťou Indonézie) a Novej Guiney.

Iní sa možno dostali do Severozápadnej Austrálie cez Timor.

INZERCIA

Tieto národy čoskoro obsadili celý kontinent.

Rôzne skupiny mali svoje vlastné jazyky, samostatné územie a pohybovali sa po svojom území pešo, pričom si vytvárali chodníky popri potokoch a riekach. Na celom kontinente sa hovorilo stovkami rôznych jazykov.

INZERCIA

Niektoré skupiny cestovali na juh a prešli do krajiny, ktorú dnes nazývame Tasmánia, ktorá bola súčasťou pevniny asi pred 14 000 rokmi, kým sa oddelila, keď hladina mora stúpla.

Skupiny, ktoré žili na severe, obchodovali s ľuďmi, ktorí žili na Novej Guinei, a s hosťujúcimi námorníkmi a rybármi z dnešnej Indonézie.

Inzercia

Domorodé národy mali svoje vlastné zákony a jazyky, a prostredníctvom rozprávania, piesní, skalného umenia a maľby z kôry odovzdávali svoju históriu každej novej generácii.

 

Členovia domorodého kmeňa Kalkadoon, okolo roku 1900. Zdroj: sci.news

 

Farmári s ohnivými palicami

Domorodci, ktorí boli striedavo popisovaní ako kočovní, lovci-zberači a farmári s ohnivými palicami (známi tým, že namiesto obrábania pôdy používali oheň na čistenie krovín a prilákanie zvierat živiacich sa trávou), sa usadili predovšetkým v dobre zavlažovaných pobrežných oblastiach.

Niektorí vedci sa domnievajú, že zlé zaobchádzanie so životným prostredím domorodcami počas mnohých storočí, mohlo viesť k neúrodnej povahe veľkej časti austrálskeho vnútrozemia.

 

Historická mapa Austrálie. Zdroj: seacraftgallery.com.au

 

Európania v Austrálii

V roku 1606 prvých Európanov (boli to Holanďania), ktorí preskúmali Austráliu, viedol Willem Janszoon.

Títo námorníci preskúmali západnú stranu Cape York, v zálive Carpentaria.

Napadli ich domorodci a tak utiekli a oznámili, že Austrálie je krajina, ktorú netreba ďalej objavovať. 

V roku 1616 ďalší Holanďan Dirk Hartog, pristál na ostrove pri pobreží Západnej Austrálie.

Ostrov sa teraz volá Ostrov Dirka Hartoga. Jeho objav bola náhoda.

Jeho loď bola vyhodená z kurzu na ceste do miesta, ktoré teraz nazývame Indonézia.

V roku 1642 sa tretí Holanďan, Abel Tasman, plavil do Tasmánie, predtým ako objavil Nový Zéland, Fidži a navštívil Papuu-Novú Guineu.

Austrálsku pevninu však nenašiel.

V roku 1699 sa William Dampier stal prvým Angličanom, ktorý videl Austráliu.

William Dampier, ktorý bol kedysi pirátom, preskúmal severozápadné pobrežie Austrálie v roku 1699.

Dampier bol prvým Európanom, ktorý rozprával o tom, že videl austrálske „veľké skákajúce zvieratá“.

 

Kapitán James Cook. Zdroj: surfertoday.com

 

James Cook

V roku 1770 bol kapitán James Cook prvým Európanom, ktorý preskúmal a zmapoval východné pobrežie Austrálie.

Kapitán James Cook z britského kráľovského námorníctva sa zmocnil východného pobrežia Austrálie v mene Juraja III.

Jeho skupina strávila štyri mesiace prieskumom pozdĺž východnej Austrálie, z juhu na sever.

Na rozdiel od holandských prieskumníkov, ktorí považovali krajinu za pochybnú hodnotu a radšej sa sústredili na bohatú Indiu na severe, Cook a jeho posádka vykonávali vedecké pozorovania.

V roku 1779 Joseph Banks odporučil Botany Bay, pomenovanú podľa množstva nových rastlín, ktoré sa tam našli, ako miesto pre trestanecké osídlenie.

Po strate 13 severoamerických kolónií bolo potrebné nájsť nové odbytisko pre odsúdených, ktorí mali byť prepravení do zámoria v súlade s britskou trestnou politikou.

V roku 1786 sa britská vláda rozhodla prijať Bankovo odporúčanie.

 

Teórie o skoršom objavení

Niektorí sa domnievajú, že Austráliu prvýkrát spozorovala portugalská expedícia vedená Cristovaom de Mendoncom asi v roku 1522.

Ľudia v minulosti interpretovali množstvo relikvií a pozostatkov ako dôkaz, že príchod Portugalcov do Austrálie bol v prvej polovici roku 1500, 200 rokov pred Cookom.

Medzi tieto stopy patrí mahagónová loď, údajná portugalská karavela, ktorá stroskotala vo Victorii (hoci jej pozostatky sa nikdy nenašli).

Ďalej kamenný dom v zálive Bittangabee, takzvaná Dieppe mapa, tajná mapa nakreslená Portugalcami a delo a päť kľúčov nájdených neďaleko Geelongu.

Profesionálni historici neprijímajú tieto relikvie ako dôkaz, že Portugalci objavili Austráliu.

Francúzsky navigátor Binot Paulmyer tvrdil, že pristál v Austrálii v roku 1503 po tom, čo bol vychýlený z kurzu.

Neskôr však vyšetrovatelia dospeli k záveru, že s najväčšou pravdepodobnosťou bol na Madagaskare.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings