Archív EXTRA feed Iné Kultúra Ľudia Na zamyslenie Svet

Krištáľová noc a začiatok konca Židov

  • 27 decembra, 2021
  • 7 min read
Krištáľová noc a začiatok konca Židov

V dňoch 9. novembra až 10. novembra 1938 pri incidente známom ako „Kristallnacht“ nacisti v Nemecku podpálili synagógy, vandalizovali židovské domy, školy a podniky a zabili takmer 100 Židov. Po Krištáľovej noci, nazývanej aj „Noc rozbitého skla“, bolo zatknutých a poslaných do nacistických koncentračných táborov približne 30 000 židovských mužov.

Nemeckí Židia boli vystavení represívnej politike od roku 1933, keď sa vodca nacistickej strany Adolf Hitler stal nemeckým kancelárom. Pred Krištáľovou nocou však bola táto nacistická politika primárne nenásilná. Po Krištáľovej noci sa podmienky pre nemeckých Židov čoraz viac zhoršovali. Počas druhej svetovej vojny Hitler a nacisti implementovali takzvané „konečné riešenie“ toho, čo nazývali „židovský problém“, a vykonali systematické vraždenie asi 6 miliónov európskych Židov.

 

Synagóga v Hannoveri, zapálená počas Krištáľovej noci. Zdroj: timesofisrael.com

Hitler a antisemitizmus

Čoskoro potom, čo sa Adolf Hitler v januári 1933 stal nemeckým kancelárom, začal zavádzať politiku, ktorá izolovala nemeckých Židov a vystavila ich prenasledovaniu. Hitlerova nacistická strana, ktorá sa hlásila k extrémnemu nemeckému nacionalizmu a antisemitizmu, okrem iného nariadila bojkotovať všetky židovské podniky a všetkých Židov prepustiť zo štátnych úradov.

INZERCIA

V máji 1933 boli spisy židovských a iných „nenemeckých“ autorov spálené na spoločnej ceremónii v berlínskej opere. Do dvoch rokov nemecké podniky verejne oznámili, že už neslúžia Židom. Norimberské zákony prijaté v septembri 1935 stanovili, že iba Árijci môžu byť plnoprávnymi nemeckými občanmi. Okrem toho sa pre Árijcov a Židov stalo nezákonné sobášiť sa alebo mať mimomanželský styk.

Napriek represívnemu charakteru týchto politík bolo prenasledovanie Židov počas väčšiny roku 1938 predovšetkým nenásilné. V noci 9. novembra sa to však dramaticky zmenilo.

INZERCIA

 

Baden Baden, Nemecko – Židia zadržaní po Krištáľovej noci boli nútení chodiť po uliciach s nápisom „Boh nám neodpúšťa“. Foto: Yad Vashem

Od obťažovania k násiliu

Na jeseň roku 1938 sa Herschel Grynszpan, 17-ročný etnicky poľský Žid, ktorý žil niekoľko rokov vo Francúzsku, dozvedel, že nacisti vyhnali jeho rodičov do Poľska z nemeckého Hannoveru, kde sa Herschel narodil a jeho rodina žila roky. Ako odvetu zastrelil rozrušený tínedžer 7. novembra 1938 v Paríži nemeckého diplomata Ernsta vom Ratha. Rath na následky zranení o dva dni neskôr zomrel a Hitler sa zúčastnil na jeho pohrebe.

Inzercia

Joseph Goebbels, nacistický minister pre verejnú osvetu a propagandu, sa okamžite chopil atentátu, aby priviedol Hitlerových priaznivcov do antisemitského šialenstva.

 

Výsledkom tohto hnevu bola Krištáľová noc.

Od neskorých hodín 9. novembra až do nasledujúceho dňa nacistické davy podpálili alebo inak zdemolovali stovky synagóg po celom Nemecku a poškodili, ak nie úplne zničili, tisíce židovských domov, škôl, podnikov, nemocníc a cintorínov. Nacistickí predstavitelia nariadili nemeckým policajtom a hasičom, aby nerobili nič, zatiaľ čo nepokoje zúrili a budovy horeli, hoci hasiči mali povolené uhasiť požiare, ktoré ohrozovali majetok vo vlastníctve Árijcov.

Bezprostredne po Krištáľovej noci boli ulice židovských komunít posiate rozbitým sklom zo zdemolovaných budov, z čoho vznikol názov Night of Broken Glass. Nacisti považovali nemecko-židovskú komunitu zodpovednú za škody a uložili kolektívnu pokutu 400 miliónov dolárov.

Okrem toho bolo viac ako 30 000 židovských mužov zatknutých a poslaných do koncentračných táborov Dachau, Buchenwald a Sachsenhausen v Nemecku.

 

Židovský obchod po tom ako nacisti naň namaľovali hviezdu a napísali Jude, pričom pripevnili plagát s nápisom: “Nemci sa bránia-nekupujte od Židov”. Foto: Profimedia

Reakcia USA na Krištáľovú noc

15. novembra 1938 Franklin D. Roosevelt, americký prezident, reagoval na Krištáľovú noc prečítaním vyhlásenia pre médiá, v ktorom ostro odsúdil narastajúcu vlnu antisemitizmu a násilia v Nemecku. Odvolal aj Hugha Wilsona, svojho veľvyslanca v Nemecku.

Napriek tomu, že Roosevelt odsúdil nacistické násilie, USA odmietli zmierniť imigračné obmedzenia, ktoré vtedy mali, obmedzenia, ktoré bránili masám nemeckých Židov sťahovať sa do USA.

 

Budíček nemeckým Židom

Násilie Krištáľovej noci upozornilo nemeckých Židov na to, že nacistický antisemitizmus nie je dočasný problém a bude sa len zintenzívňovať. V dôsledku toho mnohí Židia začali plánovať útek zo svojej rodnej krajiny. Niektoré prípady dopadli pre Židov úspešne, no história píše mnoho príbehov, kde nebolo možné utiecť a ich osudy boli po Krištáľovej noci spečatené.

 

Sestry Steinové. Zdroj: gtu.edu

Budíček pre Nežidov

Nie všetci, ktorých zasiahla Krištáľová noc, boli aktívni Židia. Edith Stein, nemecká filozofka a mníška, sa narodila ako Židovka, ale konvertovala na katolicizmus. V roku 1933 bola prijatá do karmelitánskeho kláštora v Kolíne nad Rýnom a prijala meno Teresa Benedicta a Cruce. Pridala sa k nej jej staršia sestra Rosa, ktorá sa tiež stala katolíčkou.

Po Krištáľovej noci opustili Nemecko a presídlili sa do karmelitánskeho kláštora v holandskom Echte. V roku 1942, keď Nemci začali deportovať Židov z Holandska, Edith Steinová úspešne požiadala o vízum, ktoré by jej umožnilo presťahovať sa do kláštora v neutrálnom Švajčiarsku. Rosa však nemohla získať vízum a Edith odmietla opustiť Holandsko bez nej.

V auguste 1942 nacisti obe ženy zatkli a poslali do koncentračného tábora v Amersfoorte v Holandsku. Krátko nato ich poslali do tábora smrti Auschwitz-Birkenau, kde zahynuli v plynovej komore. V roku 1987 bola Edith Steinová blahorečená ako katolícka mučeníčka pápežom Jánom Pavlom II.

 

Ilustračná fotografia – Hitler a synagóga po Krištáľovej noci. Zdroj: thequint.com

Podmienky po Krištáľovej noci

Krištáľová noc znamenala bod obratu smerom k násilnejšiemu a represívnejšiemu zaobchádzaniu so Židmi zo strany nacistov. Koncom roku 1938 mali Židia zakázaný vstup do škôl a na väčšinu verejných miest v Nemecku.

Pokiaľ ide o Herschela Grynszpana, ktorého zastrelenie nemeckého diplomata použili nacisti ako zámienku na spáchanie násilia v Krištáľovej noci, jeho osud zostáva záhadou. Je známe, že bol uväznený v parížskom väzení a neskôr prevezený do Nemecka. Podľa niektorých správ bol Grynzpan nakoniec popravený nacistami. Iné zdroje však tvrdia, že prežil vojnu a usadil sa v Paríži, kde sa oženil a založil si rodinu pod falošným menom.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings