Ľudia

Kontroverzný faraón Achnaton

  • 8 júla, 2022
  • 5 min read
Kontroverzný faraón Achnaton

Achnaton, nazývaný aj Amenhotep IV., grécky Amenophis, bol faraón (1353 – 36 pred Kr.) starovekého Egypta z 18. dynastie, ktorý založil nový kult zasvätený Atonovi, slnečnému kotúču.

V dlhom priebehu egyptských dejín bolo málo postáv tak kontroverzných ako Achnaton. Obdobie okolo vlády tohto egyptského faraóna sa vyznačovalo spoločenskými, politickými a náboženskými otrasmi, aké zažilo len málo kultúr. Za necelé dve desaťročia na tróne, Achnaton presadil nové aspekty egyptského náboženstva, prepracoval umelecký štýl, presunul hlavné mesto Egypta na predtým neobývané miesto, zaviedol novú formu architektúry a pokúsil sa vymazať mená a obrazy niektorých egyptských tradičných bohov.

 

Obaja muži sa nežne objímajú. „Úbohá kráľovná Nefertiti. Ešte pred nedávnom ju tlačil k svojej hrudi jej manžel Achnaton, teraz má však faraón oči len pre svojho nového favorita,“ šušká sa na dvore. Zdroj: rf-hobby.cz

Skorá vláda

Len málo vedcov teraz súhlasí s tvrdením, že Amenhotep III. pripojil na trón svojho syna Amenhotepa IV.

INZERCIA

Tu sa v súlade so všeobecným vedeckým konsenzom predpokladá, že starší faraón zomrel skôr, ako jeho syn získal moc. Zdá sa, že v čase svojho nástupu alebo krátko po ňom sa Amenhotep IV. oženil s Nefertiti.

Počas niekoľkých prvých rokov svojej vlády zaviedol Amenhotep IV. rozsiahle zmeny v oblasti náboženstva, architektúry a umenia. V oblasti Karnaku založil niekoľko nových chrámov zasvätených Re-Harakhte, a bol opísaný ako „svetlo, ktoré je v slnečnom kotúči.“

INZERCIA

Navyše, nový boh Aton už nebol zobrazovaný v antropomorfnej forme, ale ako samotný slnečný kotúč, vyvýšený k nebesiam a rozširujúci svoje lúče nad kráľovskú rodinu. Každý lúč končil malou rukou, s ktorou mohol Aton ponúknuť znamenie života kráľovi a kráľovnej alebo dokonca objať ich údy a koruny.

 

Inzercia

Zmeny v tradičných rituáloch

Na rozdiel od tradičného rituálu predpísaného pre väčšinu egyptských božstiev, ktorý sa vykonával v malých, zatemnených svätyniach v najvnútornejších zákutiach ich chrámov, oddanosť Amenhotepa IV. k Atonovi, sa oslavovala hostinami s veľkým množstvom jedál a vykonávala sa na otvorenom priestranstve.

Atonove chrámy v Karnaku preto pozostávali zo série rozsiahlych dvorov pod holým nebom, v ktorých prakticky nebol vôbec žiadny vnútorný priestor. Jediná zachovaná architektúra z Karnaku naznačuje, že tieto dvory boli lemované zastrešenými portikami s kolosálnymi sochami faraóna, umiestnenými na stĺpoch.

 

Amenhotep IV. Zdroj: flickr.com

Faraón bez mužských genitálií

Achnatonov nový prístup k náboženstvu sa prejavil aj v iných aspektoch egyptskej kultúry, najmä v umeleckej sfére.

Prvé diela na objednávku kráľa sa objavili v tradičnom tébskom štýle, ktorý používal takmer každý faraón z 18. dynastie, ktorý mu predchádzal. Keď však implementoval nové náboženské myšlienky, kráľovské umenie sa vyvinulo tak, aby odrážalo koncepty atenizmu. Najvýraznejšie zmeny sú vidieť na vzhľade kráľovskej rodiny. Hlavy boli väčšie ako v tradičnom štýle a boli podopreté predĺženými a štíhlymi krkmi. Kráľovská rodina nadobudla viac androgýnny vzhľad, ktorý niekedy dokonca zakrýval rozdiel medzi Achnatonom a kráľovnou Nefertiti. Ich tváre sa vyznačovali veľkými perami, dlhými nosmi a prižmúrenými očami a ich telá mali úzke ramená a pásy, malé trupy a veľké stehná, zadok a brucho.

Veľa vedeckých diskusií sa sústredilo na to, či tieto črty odrážajú skutočný vzhľad faraóna – rozšírený konvenciou na jeho rodinu a služobníkov – a diskutovalo sa o rôznych teóriách o predpokladanej patológii Amenhotepa IV a o tom, aké zdravotné stavy môžu spôsobiť zobrazené anatomické črty.

Najmä karnacké kolosy vykazujú tieto nové vlastnosti v značne prehnanej forme, vrátane tej, ktorá okato zobrazuje faraóna bez mužských genitálií. Či tieto sochy mali predstavovať mužský a ženský element spojený v osobe božského kráľa, alebo či sú to len sochy Nefertiti, nebolo uspokojivo stanovené.

Rôzne pozoruhodné inovácie Amenhotepa IV. vo viacerych kultúrnych sférach možno rozumne považovať za prejav intímneho spojenia medzi umením a náboženstvom v egyptskej kultúre.

 

Nové hlavné mesto

Tieto kroky smerovali ku kultúrnej revolúcii, ktorá vyvrcholila Achnatonovým rozhodnutím presunúť hlavné mesto Egypta z Téb na predtým neobývané miesto, ktoré pomenoval Achetaten (dnešný Tell el Amarna).

V piatom roku Achnatonovej vlády tvrdil, že „objavil“ polohu nového kráľovského mesta. Kráľ vyhlásil, že Aton sa na tom mieste prvýkrát prejavil a že Aton si toto miesto vybral pre faraóna sám. Zdá sa, že Armana bol vybraný aj preto, že útesy, ktoré lemujú nové mesto, pripomínali symbol Axt, čo znamená „horizont“. Aby bolo možné rýchlo postaviť mesto, boli zavedené menšie stavebné bloky, nazývané talatat, ktoré boli pre nekvalifikovaných robotníkov ľahšie zvládnuteľné. Väčšina mestských a administratívnych budov bola dokončená zhruba o tri roky neskôr.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings