Koronavírus

Kedy skončí pandémia? Existujú tri možnosti

Jedna z alternatív môže vyzerať veľmi lákavo, ale v skutočnosti nie je najvhodnejšia.
Vydané 11. septembra 2020 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , ,

Predstavte si tento, bohužiaľ, dobre známy scenár:

Pred niekoľkými mesiacmi sa vysoko nákazlivý a niekdy smrteľný respiračný vírus prvýkrát nakazil ľudí. A potom rýchlejšie, než ho stihli zdravotnícke opatrenia zadržať, sa rozšíril do celého sveta. Svetová zdravotnícka organizácia následne vyhlásila pandémiu, čo znamená, že sa ochorenie šíri po celom svete. Počet obetí sa začína zvyšovať a všetci si kladú stále rovnakú otázku: kedy sa táto pandémia skončí?

WHO, Svetová zdravotnícka organizácia, pravdepodobne vyhlási koniec pandémie akonáhle bude nákaza prevažne potlačená a miera prenosu po celom svete výrazne zoslabne.

Kedy sa to ale presne stane, záleží na tom, čo sa svetové vlády rozhodnú robiť ďalej. Majú celkom tri možnosti: prejsť ňou, zdržovať ju a očkovať alebo koordinovať a zničiť. Jedna je všeobecne považovaná za najlepšiu, ale zrejme to nie je tá, ktorá sa páči vám či nám.

 

Prvá možnosť: Prejsť pandémiou

Pri prvej alternatíve by vlády nerobili nič, aby nákazu obmedzili alebo zastavili jej šírenie. Namiesto toho vystavia chorobe čo najviac ľudí, ako je to možné. Bez dostatku času na štúdium vírusu však lekári nevedia, ako správne liečiť svojich pacientov a zachrániť ich. Nemocnice tak naplnia svoje kapacity prakticky okamžite a na celom svete zomrú milióny až stovky miliónov ľudí, a to na samotný vírus alebo na kolaps zdravotnej starostlivosti. V nasledujúcom období sa tak ľudia nakazia a zomrú, ostatní prežijú a vytvoria si tak protilátky. V tomto čase sa vytvorí kolektívna imunita a vírus nedokáže nájsť nových hostiteľov.

INZERCIA

Takto pandémia skončí krátko po tom, čo začala, ale mimoriadnymi stratami na ľudských životoch a s pridruženými zdravotnými dôsledkami.

 

Druhá možnosť: Zdržovať ju a očkovať

Kolektívnu imunitu možno vytvoriť bez obrovských strát na životoch. Vráťme sa k nášmu alternatívnemu scenáru do doby, keď WHO vyhlasuje pandémiu. Vlády sveta namiesto prenechania pandémii „voľné ruky“ začínajú konať a robia všetko preto, aby zamedzili šíreniu vírusu. Získaný čas sa využíva na jeho štúdium a výrobu vakcíny. V kritickej dobe tak získajú čas vďaka taktikám, ktoré môžu zahŕňať aj rozsiahle testovanie k identifikácii prenášačov, izoláciu nakazených a ľudí, ktorí s nimi prišli do kontaktu. Podstatným nástrojom k spomaleniu pandémie je udržiavanie fyzického odstupu, takzvaného sociálneho dištancovania sa.

Aj napriek týmto opatreniam sa však vírus šíri a spôsobuje početné problémy a spôsobuje smrť tisícov ľudí. Niektoré mestá medzitým môžu dosiahnuť dobrých výsledkov a vrátiť sa k normálnemu spôsobu života, no z času na čas sa musia vrátiť k obmedzeniam.

To je alternatíva, ktorá sa deje dnes.

Postupom času, hovoríme o rokoch, sa na trhu objaví niekoľko vakcín a niektoré z nich sa sprístupnia verejnosti. Možno aj zadarmo. Akonáhle vakcínu obdrží 40 až 90 percent obyvateľstva, presné množstvo sa líši podľa konkrétneho vírusu, vznikne kolektívna imunita a pandémia skončí.

 

Tretia možnosť: Koordinovať a zničiť

Podstatou tretej alternatívy je nechať vírus súčasne a všade „vyhladovieť“ prostredníctvom karantény, spoločenského odstupu a obmedzovania cestovania. Zásadným faktorom je synchronizácia ľudí. Keď pri typickej pandémii jedna krajina dosiahne vrcholu, druhá krajina môže zaznamenať prvé prípady. Miesto toho, aby každý líder reagoval na to, čo sa deje na jeho území, musí každý zaobchádzať so svetom ako s obrovským prepojeným systémom – pretože takým dnes je.

Keď bude spolupráca riadna, pandémia by mohla skončiť za niekoľko mesiacov a s len nízkymi stratami na životoch.

Ak však nebude vírus skutočne vymetený, čo je veľmi pravdepodobné, hrozí veľké riziko, že sa začne lokálne opäť šíriť a dosiahnuť znova status pandémie. Ľudské úsilie môže byť totiž vo veľkej miere celkom nepodstatné kvôli malým zvieratám, ktoré nepoznajú hranice a nariadenia, ako myši, potkany, netopiere.

Ktorá stratégia je teda najlepšia?

Podľa videa, ktoré zverejnil TED Ed, je najlepšou alternatívou práve tá, ktorú práve teraz žijeme – teda pandémiu zdržovať, spomaľovať a očkovať ľudí proti vírusu. Očkovanie je považované za najlepšie preto, lebo dokáže potlačiť budúce šírenie vírusu a vďaka spomalenému priebehu pandémie v konečnom dôsledku zomrie menej ľudí.

Nepriaznivou stránkou tejto stratégie je čas jej trvania. Môže sa jednať o celé roky, pretože vývoj vakcíny nie je záležitosťou niekoľkých mesiacov. Správy o vakcínach z Ruska a USA znejú optimisticky, ale je potrebné uvedomiť si, že ak má byť očkovanie skutočne bezpečné, je nevyhnutné najprv podrobiť vakcínu dôslednému testovaniu. A, samozrejme, lekári budú narážať aj na večných pochybovačov, ktorí sa dať zaočkovať nebudú chcieť.

Je to však osvedčená a stabilná alternatíva, ako čeliť pandémii.

 

 

Pokračujte na ďalší príspevok »