Na zamyslenie Veda a technika

Kedy by ste mali dať deťom prvý smartfón?

  • 15 októbra, 2022
  • 8 min read
Kedy by ste mali dať deťom prvý smartfón?

Smartfón vlastní až 91 % 11-ročných detí a stali sa každodennou súčasťou života aj tejto vekovej kategórie. Čo však deti, ktoré telefón nemajú? Prichádzajú o veľa alebo zažívajú prekvapivé výhody?

V spoločnosti sa šíri ako huby po daždi moderná dilema: Mali by ste dať svojmu dieťaťu smartfón alebo ho držať čo najdlhšie mimo dosahu zariadení?

Ohromujúca škála titulkov týkajúcich sa vplyvu používania smartónov na deti je dostatočne presvedčivá na to, aby ste smartfón chceli zniesť zo zemského povrchu. Dokonca ani celebrity nie sú imúnne voči tomuto modernému rodičovskému problému: Napríklad aj speváčska ikona Madonna ľutovala, že dala svojim starším deťom telefóny vo veku 13 rokov. Uviedla, že už by to neurobila.

Na druhej strane, aj vy vlastníte telefón, ktorý považujete za nevyhnutný nástroj každodenného života – od e-mailov a online nakupovania až po videohovory a rodinné fotoalbumy. Ak všetci spolužiaci a priatelia vášho dieťaťa dostávajú telefóny, nezmeškajú niečo bez  neho? Stále existuje množstvo nezodpovedaných otázok o dlhodobých účinkoch smartfónov a sociálnych médií. Nielen na deti, ale aj na tínedžerov. Pozrime sa na hlavné riziká a výhody.

Väčšina doterajších výskumov sleduje skôr vplyv na dospievajúcich. Nezaoberajú sa mladšími vekovými skupinami. Nové dôkazy však ukazujú, že existujú špecifické vývojové fázy. V tých sú deti viac ohrozené negatívnymi účinkami. Odborníci sa navyše zhodujú na niekoľkých kľúčových faktoroch, ktoré musíte zvážiť pri rozhodovaní, či je vaše dieťa pripravené na smartfón – a čo by ste mali robiť, keď ho už bude vlastniť.

INZERCIA
Mobilné telefóny, počítače aj tablety majú množstvo výhod v spojitosti s rozvojom osobnosti, socializáciou či vzdelávaním. Odvrátenou stránkou je fakt, že rodičia zabávajú deti technológiami vždy, keď potrebujú chvíľku voľného času. Kde je tá správna miera? Zdroj: Pexels.com

Čo hovoria dáta?

Dáta z Ofcom, britského regulátora pre komunikáciu, ukazujú, že deti v Spojenom kráľovstve vlastnia smartfón už ako deväť ročné – až 91 % z nich. Vo veku 9 rokov malo mobilný telefón iba 44 % detí. V USA zasa 37 % rodičov deväť až 11-ročných detí tvrdí, že ich dieťa vlastný smartfón má.  Európskej štúdia sa konala v 19 krajinách. Výsledkom bolo, že 80 % detí vo veku od 9 do 16 rokov uviedlo, že používajú smartfón na pripojenie k internetu denne alebo takmer denne.

„Keď sa dostávame medzi tínedžerov, telefón má viac ako 90 % detí,“ hovorí Candice Odgers, profesorka psychologických vied na Kalifornskej univerzite v Irvine v USA. Pre niektorých mladých ľudí sa telefón môže stať záchranným lanom. Človek s nejakým zdravotným postihnutím môže nájsť novú formu prístupu a socializácie. Pre mnohých je aj miestom, kde hľadať odpovede na naliehavé otázky o svojom zdraví.

INZERCIA

Vlastné záujmy a pocit bezpečia

„Predstavte si, že ste tínedžer, ktorý sa obáva, že puberta prebieha zle, alebo že vaša sexualita nie je rovnaká ako u vašich priateľov, alebo máte obavy z klimatických zmien, keď sa dospelí okolo vás nudia,“ hovorí Sonia Livingstone, profesorka sociálnej psychológie a spoluautorka knihy Parenting for a Digital Future.

Spoločnosť smarftóny obviňuje aj z toho, že deti trávia menej času vonku. Dánska štúdia 11- až 15-ročných detí tento mýtus vyvrátila. Telefóny dávajú deťom samostatnú mobilitu tým, že zvyšujú pocit bezpečia rodičov a pomáhajú orientovať sa v neznámom prostredí. Deti uviedli, že mobilné zariadenie zlepšuje ich zážitok vonku počúvaním hudby a udržiavaním kontaktu s rodičmi a priateľmi.

Inzercia
Netreba zabúdať, že dnešné deti majú nedostatok pohybu. Hry či šport by mali byť každodennou súčasťou dňa. Zdroj: pexels.com

Nižšia spokojnosť s vlastným životom

Analýzou údajov od viac ako 17 000 účastníkov vo veku 10 až 21 rokov vedci zistili, že vyššie využívanie sociálnych médií vo veku 11 až 13 rokov u dievčat a od 14 do 15 rokov u chlapcov predpovedalo o rok neskôr nižšiu životnú spokojnosť. Platilo to aj naopak. Nižšie používanie sociálnych médií v tomto veku predpovedalo vyššiu životnú spokojnosť v nasledujúcom roku. Dospievajúce deti môžu mať pocit, že toto miesto je iba pre populárnych a môžu byť z neho jednoducho vylúčení.

Potvrdené riziká a dôležité faktory

Smartfóny sú stále relatívne novou technológiou, pokiaľ ide o pochopenie dlhodobých účinkov. No objavujúce sa dôkazy odhalili niektoré dôležité faktory pre rôzne vekové skupiny:

  • Deti od narodenia do ôsmich rokov „obmedzene alebo vôbec nevnímajú online riziká“, pokiaľ ide o používanie smartfónov a aplikácií sociálnych médií, ukázala európska štúdia v siedmich krajinách.
  • Rodičia majú veľký vplyv ako vzory: deti často odzrkadľujú používanie smartfónov svojich rodičov
  • Tínedžeri môžu byť obzvlášť citliví na spätnú väzbu zo sociálnych médií. Určité vývojové zmeny počas dospievania môžu znamenať, že mladí ľudia sa stanú citlivejšími na postavenie a sociálne vzťahy. Používanie sociálnych sietí môže byť stresujúce. 
  • Komunikácia a otvorenosť v komunikácii s rodičmi sú nenahraditeľné.
Rodičia kupujú smartfóny deťom aj preto, aby s nimi mohli počas dňa komunikovať a informovať sa o ich bezpečí či vyzdvihnutiu zo školy. Zdroj: pexels.com

Kedy je ten správny vek na kúpu smartfónu?

Stručná jednoduchá odpoveď neexistuje. Riešenie je individuálne a zložitejšie.  Kľúčová otázka, ktorú si rodičia musia položiť, hovorí Odgers, znie: „Ako je toto rozhodnutie vhodné pre dieťa a pre rodinu?“

Kúpa telefónu dieťaťu je pre mnohých rodičov praktickým rozhodnutím. „Vo väčšine prípadoch sú rodičia tí, ktorí chcú, aby mladšie deti mohli byť s nimi v kontakte počas celého dňa,“ hovorí Odgers. Tento posun môžeme vnímať aj ako míľnik na ceste k dospelosti. „Myslím si, že deťom to dáva pocit nezávislosti a zodpovednosti,“ hovorí Anja Stevic, výskumníčka na oddelení komunikácie na Viedenskej univerzite v Rakúsku. „Toto je určite niečo, čo by rodičia mali zvážiť: sú ich deti v štádiu, keď sú dostatočne zodpovedné na to, aby mali svoje vlastné zariadenie?“

Kúpu smartfónu dieťaťu môžeme vnímať aj ako míľnik k dospelosti. Zdroj: pexels.com

 

Rodičovská kontrola a nastavenie limitov je kľúčové. Inak by ste rolovali 24/7.

Dôležitá je rodičovská kontrola nad aplikáciami a hrami, no nie prehnaná. „Čoraz častejšie pri rozhovoroch s deťmi počúvam, že rodičia im dávajú telefón, ale zavádzajú požiadavky na kontrolu a diskusiu o tom, ktoré aplikácie dostanú, a myslím si, že je to pravdepodobne naozaj múdre,“ hovorí Livingstone. „Existuje určitá miera dohľadu, ale musí existovať aj komunikácia a otvorenosť, aby sme ich mohli podporovať v tom, čo vidia a zažívajú online, rovnako ako offline,“ dodáva Odgers.

V konečnom dôsledku, kedy kúpiť smartfón pre dieťa, závisí od hodnotového rozhodnutia rodičov.  Naučiť sa vyrovnať sa so strachom z premeškania, ktorý pociťujú tým, že nemajú telefón, by sa mohlo ukázať ako užitočná lekcia pre starších tínedžerov, ktorí si ho už bez obmedzenia zo strany svojich rodičov nevyhnutne kupujú a potrebujú sa naučiť, ako nastaviť limity. „Problém so strachom z premeškania je ten, že to nikdy nekončí. Každý sa musí naučiť niekde nakresliť čiaru,“ hovorí Livingstone. „Inak by ste len rolovali 24/7.“

ZDROJ: BBC.COM

About Author

Natália Adamkovičová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings