Ľudia

Život Hansa Holzera inšpiroval ku vzniku filmu Krotitelia duchov

  • 16 októbra, 2022
  • 6 min read
Život Hansa Holzera inšpiroval ku vzniku filmu Krotitelia duchov

Hans Holzer: „Počas všetkých mojich rokov lovu duchov som sa nikdy nebál. Koniec koncov, duch je len ľudská bytosť, ktorá je v ťažkostiach.“

Máme radi, keď nám tuhne krv v žilách?

Duchárske filmy a nadprirodzeno nás odjakživa fascinujú. Respektíve, diváci týchto snímok sa delia na dve skupiny – ľudia, ktorí na konci mávnu rukou, pretože je to aj tak vymyslené a tí, ktorí sa ešte týždeň po filme paranoidne obzerajú za seba. Napriek tomu strašidelné filmy vyhľadávame a v tomto prípade vzniká otázka: Prečo nás baví báť sa?

Hrôzy, ktoré sa premietajú na plátne sledujeme z bezpečného miesta. Napriek tomu sa dokážeme vžiť do strachu filmových postáv. zdroj: unsplash.com

Psychológovia však prišli s vysvetlením. Strach funguje ako stimul, keďže biochemické látky sa počas sledovania desivých scén menia. Uvoľňujú adrenalín, čo vedie k zvýšenému prežívaniu a nárastu energie. Cítime buď strach a úzkosť, alebo vzrušenie a radosť. Takisto ide o uspokojenie našej zvedavosti ohľadom temnej stránky ľudskej psychiky. Neprajeme si stáť zoči-voči Hannibalovi Lecterovi alebo Michaelovi Myersovi. Pozorovať však situácie, počas ktorých sa herci konfrontujú so svojimi najhoršími časťami, pomáha nazrieť na najstrašnejšie verzie ľudskej mysle.

Hansa Holzera zrejme poháňali podobné motívy. Parapsychológ sa dostal na miesta a zažil veci, ktoré priamo súviseli s nadprirodzenom a logika ich nedokázala vysvetliť. Do americkej histórie sa zapísal ako prvý lovec duchov a za svoj život vydal vyše sto kníh s okultnou tematikou.

INZERCIA

Štúdium a čarodejníctvo

Jeho meno napovedá, že nebol rodeným Američanom. Narodil sa 26. januára 1920 vo Viedni a už ako dieťa počúval od strýka historky o duchoch. Kvôli židovskému pôvodu musel koncom 30. rokov spolu s rodinou utiecť do New Yorku, kde začal štúdium japončiny na Kolumbijskej univerzite. Jeho vášeň pre paranormálne javy vzrástla po prečítaní knihy s názvom Okultizmus v tomto modernom veku od Dr. T. K. Oesterreicha.

V rámci akademických úspechov získal magisterský titul v komparatívnom náboženstve a doktorát z parapsychológie na Londýnskej vysokej škole aplikovaných vied. Zaujímal sa aj o podstatu hypnózy a telepatie. Istý čas viedol tematické kurzy na Technologickom inštitúte v New Yorku, ale jeho skutočným lákadlom bolo cestovanie po svete a skúmanie prípadov o strašidelných objektoch.

INZERCIA
Hans pokračoval v písaní štyroch kníh špeciálne o čarodejníctve, okrem jeho početných diel o všeobecnej spiritualite a parapsychológii. zdroj: unsplash.com

Začiatkom 60. rokov začal Holzer vyšetrovať nezvyčajné javy v oblasti New Yorku. V roku 1963 vydal knihu Ghost Hunter, v ktorej zdokumentoval prvé prípadové štúdie. Niekoľkokrát navštívil Veľkú Britániu, aby urobil rozhovory s prominentnými čarodejnicami. Verejnosť bola v druhej polovici 20. storočia s čarodejníctvom len veľmi skromne oboznámená, Hansovi sa ale podarilo stretnúť s niektorými z najdôležitejších postáv tej doby. Zúčastnil sa niekoľkých seáns, ktoré zaznamenával do osobných archívov.

Vyšetrovanie v Amityville

Medzi jeho najznámejšie prípady patrí tragédia v Amityville. Ronald, najstarší syn manželov DeFeovcov spáchal otrasný čin – rodičov a svojich štyroch súrodencov zastrelil v rodinnom dome 13. novembra 1974. Viac než rok po vraždách odkúpila dom rodina Lutzovcov, no vydržali v ňom iba 28 dní. Čudné prízraky a hlasy, samovoľné otváranie dverí či vytekajúci sliz zo stien zaujali nielen novinárov, ale aj početnú skupinu okultistov.

Inzercia

Hans Holzer mal o duchoch jasnú predstavu, preto sa rozhodol navštíviť miesto tragédie. Duchov označil ako „prežívajúcu emocionálnu spomienku na niekoho, kto tragicky zahynul, ale o svojej smrti nevie.“ Preto sa spojil s médiom, Ethel Johnson-Meyers, aby zistil skutočnú príčinu hrôzostrašných javov. Meyers sa podarilo spojiť s druhým svetom, kde nadviazala kontakt s indiánskym náčelníkom. Povedal jej, že dom bol postavený na posvätnom pohrebisku a nahnevaný duch posadol DeFea, aby zabil jeho rodinu. Holzer študoval aj fotografie domu a všimol si nezvyčajnú žiaru obklopujúcu otvory po guľkách z DeFeovej pištole.

Holzerovo vyšetrovanie domu ostalo pre historikov kontroverznou témou. Podľa ich skúmania sa indiánsky kmeň v Amityville nikdy nenachádzal. To však Hansovi nezabránilo v tom, aby o tomto prípade napísal tri knihy. Dve z nich inšpirovali scenáristov ku vzniku filmu Amityville II: Posadnutosť (1982).

Jeho odkaz spoznávajú aj nové generácie

Hans Holzer zasvätil svoj život učeniu a honbe za poznaním. Na okultizmus aplikoval vedecký prístup založený na faktoch a zvykol hovorievať, že neverí v nadprirodzeno, iba v prírodné zákony, ktoré ľudstvo ešte nezistilo. Sám seba nazýval „vedecký výskumník paranormálnych javov“. Pri vyšetrovaní strašidelných miest odmietaval myšlienku použitia modernej technológie. Duchovia preňho neboli nič viac alebo menej ako ľudské bytosti, ktoré zachytia, ak im venujete pozornosť.

Na druhý svet odišiel v roku 2009 vo veku 89 rokov. So svojou životnou cestou bol spokojný a ešte pár rokov pred smrťou vyhlasoval, že robí to, čo miluje a necíti potrebu odísť do dôchodku. Príbehy o pátraní po posmrtnom živote ostanú navždy zvečnené v jeho knihách.

Hans Holzer
Hans Holzer s dcérou Alexandrou. zdroj: pinterest.com

Holzerove zážitky našli svoje miesto aj v popkultúre. Herec a scenárista Dan Aykroyd priznal, že istú dobu bol lovcom duchom posadnutý, čo mu vnuklo myšlienku natočiť úspešný film Krotitelia duchov (1984). V otcových krokoch pokračuje dcéra Alexandra Holzer, ktorá produkuje mysterióznu show The Holzer Files.

Zdroje: www.allthatsinteresting.com, www.hbr.org

Zdroj titulnej fotografie: www.pinterest.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings