Kultúra

Jedinečné pohrebné rituály z celého sveta

  • 29 marca, 2023
  • 5 min read
Jedinečné pohrebné rituály z celého sveta

Famadihana – tanec s mŕtvymi

Teto rituál má veľmi silnú tradíciu a je rozšírený najmä na Madagaskare.

Famadihana je rituál, pri ktorom rodiny exhumujú telá zosnulých, zabalia ich do nových plátien a tancujú s nimi.

Každých pár rokov otvárajú hrobky svojich mŕtvych a zabaľujú ich do čerstvých pohrebných šiat.

Zakaždým, keď mŕtvi dostanú čerstvé šaty, zatancujú si v blízkosti hrobky, zatiaľ čo všade naokolo hrá hudba.

INZERCIA

Tento rituál – v preklade obracanie kostí – má urýchliť rozklad a posunúť ducha mŕtveho do posmrtného života.

Pomáha tiež ľuďom budovať vzťah k mŕtvym a k predkom, a tým budovať spolupatričnosť a pocit jednoty.

INZERCIA

Rituálu sa bežne zúčastňujú aj mladí ľudia. Často to vnímajú ako možnosť od svojich predkov požiadať o zabezpečenie lepšieho života či úspechu pri štúdiu.

Famadihana na Madagaskare. Zdroj: edition.cnn.com

 

Inzercia

Pochodovanie mŕtvych

Tradícia z Váránasí v Indii zahŕňa pochodovanie mŕtvych po uliciach, telá oblečené vo farbách, ktoré zvýrazňujú cnosti zosnulých (napríklad červená pre čistotu alebo žltá pre poznanie).

V snahe povzbudiť duše k dosiahnutiu spásy, čím sa ukončí cyklus reinkarnácie, sú telá pokropené vodou z rieky Gangy a potom spopolnené na hlavnom kremovacom mieste v meste.

Keď sa hranica z dreva rozhorí, príbuzní neodchádzajú, ale približne tri hodiny sa prizerajú na horiace telo.

Slávny kremačný ghát vo Váránasí funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni a denne spáli stovky tiel.

Pretože sa verí, že mesto je také posvätné, dopyt po pohreboch je tu vysoký, niektorí tu dokonca prídu zomrieť.

Keďže mnohí veria, že Váránasí je obývané už 5000 rokov, považuje sa za najposvätnejšie mesto na brehoch rieky Gangy.

 

Nebeský pohreb

Nebeský pohreb je v Tibete bežný medzi budhistami, ktorí veria v dôležitosť posielania duší svojich blízkych do neba.

Pri tomto rituále sú telá ponechané vonku, často rozrezané na kúsky, aby ich mohli zožrať vtáky alebo iné zvieratá.

Slúži to dvojitému účelu: zničiť prázdnu nádobu tela a umožniť duši odísť, a zároveň naplniť kruh života a poskytnúť obživu zvieratám.

 

Veža ticha v Yazd. Zdroj: slate.com

Veža ticha

Veže ticha slúžili ako zoroastriánske pohrebiská.

V zoroastrijskom náboženstve sú oheň, voda, zem a vzduch posvätné a nesmú byť znečistené.

Mŕtve telo sa považuje za nečisté a verilo sa, že je v ňom démon, ktorý znečistí všetko, s čím príde do styku.

Zosnulí sa nesmeli pochovať, kontaminovali by pôdu a spodné vody, ani byť spálení, znečistil by sa oheň.

Zoroastriáni teda svojich mŕtvych vyniesli hore na vežu.

Spolu s nimi tu sedel aj kňaz a čakal kým priletí sup a vyďobe zosnulému oko.

Podľa toho, ktoré oko si dravec vybral, vedel kňaz určiť či dušu mŕtveho človeka čaká ľahká, alebo naopak ťažká cesta.

Supy mŕtve telo zbavili všetkých tkanív a vnútorností. Pokiaľ bolo supov dosť, stačila im na to necelá polhodina.

Kosti sa sušili a bielili na slnku, čo sa považovalo za očistný proces.

Vysušené sa ukladali do kostnice vo veži alebo vedľa veže, kde sa v suchu a teple rozpadli na prášok.

 

Aj takto vyzerá pohrebná rakva na Ghánskych pohreboch. Zdroj: bloomberg.com

Fantasy rakvy

Pohrebný obrad je v Ghane mimoriadne dôležitá komunitná udalosť.

Na jednom pohrebe sa môžu zúčastniť stovky alebo dokonca tisíce ľudí, ktorí prichádzajú z ďaleka, aby sa zúčastnili tejto významnej udalosti.

Pozostalé rodiny propagujú usporiadanie pohrebu na veľkých billboardoch na popredných verejných miestach, čo stojí obrovský obnos peňazí.

Mimoriadna suma vynaložená na pohreby bola v posledných rokoch dôvodom na znepokojenie, pričom vládni predstavitelia a náboženskí vodcovia prosili Ghančanov, aby investovali svoje peniaze do živých, a nie mŕtvych.

Extravagantné pohrebné rituály sú však naďalej populárne.

V Ghane ľudia často navrhujú „fantasy rakvy“, ktorých tvary predstavujú buď prácu, ktorú zosnulý v živote mal, alebo niečo, pre čo boli zapálení, keď boli nažive.

Výsledkom sú v mnohých prípadoch skutočné umelecké diela.

Rakvy tiež zabezpečujú, že pohreb zvýrazní skutočnú osobnosť a charakter zosnulého.

Napríklad, niekedy má rakva tvar veľmi veľkej Biblie, čo odráža náboženské presvedčenie človeka. V inom prípade sa rodina významného podnikateľa rozhodla umiestniť jeho telo do rakvy v tvare Mercedes-Benz.

Ďalšou živou tradíciou v Ghane sú tanečníci s rakvou.

Títo vysokokvalifikovaní a silní tanečníci nosia rakvu na pleciach, a synchronizovane tancujú pod vedením vedúceho tanečníka. 

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings