Veda

Ivermektín a politizácia vedy

Je Ivermektín naozaj neúčinný a nebezpečný alebo je len jednou z obetí politizácie vedy?
Vydané 26. marca 2021 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , ,

Chemický inžinier | Slovensko

V poslednej dobe sledujeme veľkú polarizáciu názorov v lekárskej aj vedeckej obci ohľadom stratégie boja voči vírusu COVID-19.

Jedni sú bezhlavo za vakcináciu, iní by uprednostnili profylaxiu a ambulantnú liečbu dostupnými a lacnými liekmi. Ľudia tápajú v množstve protichodných informácii.

Vírus COVID-19 nespôsobil len pandémiu, ale aj polarizáciu názorov vedeckej a lekárskej spoločnosti.

 

Čo stojí za touto polarizáciou?

V novembri 2020 vyšiel v časopise BMJ článok s názvom COVID -19: Politizácia, „korupcia“ a potlačenie vedy. V článku sa objavujú tvrdenia o politizácii vedy, ktorá smeruje k samotnému potlačeniu vedy a obohateniu mocných, v článku sa ako dôkaz týchto tvrdení uvádzajú niektoré nekalé praktiky odohrávajúce sa v Spojenom kráľovstve, napr. tajné rokovania SAGE (vedeckej poradnej skupiny pre mimoriadne situácie), následný únik informácii a v ňom zistené nedostatočné zastúpenie verejného zdravotníctva.

Už v minulom roku sa započala globálna vakcinácia, na trhu je viac druhov vakcín. Vakcinácia však nie je jediné možné riešenie momentálnej nepriaznivej epidemiologickej situácie.

INZERCIA

Druhým riešením je profylaxia a včasná liečba prostredníctvom dostupných liekov ako napr. Ivermektín, ktorý bol u nás schválený 27.1.2021 na dobu 6 mesiacov.

22.3.2021 však EMA (Európska lieková agentúra) vyjadrila svoje odporúčanie proti použitiu liečiva Ivermektín. Uvádza, že na liečbu COVID-19 sú nutné vyššie dávky liečiva ako pri iných ochoreniach, na ktoré sa používa a teda nie sú jasné vedľajšie účinky pri zvýšenej terapeutickej dávke.

Inzercia

S týmto tvrdením však nesúhlasí množstvo lekárov, ktorí Ivermektín používajú v praxi a túto prax dávajú nad EBM (evidence based medicine).

Vakcinácia vs. včastná liečba

Vakcinácia vs. včasná liečba. Fotografia je ilustračná.

 

Fakty o Ivermektíne

Ivermektín bol prvýkrát schválený v roku 1981 ako liečivo pre zvieratá. V roku 1987 sa začal používať u ľudí na liečbu ochorenia, ktoré spôsoboval parazit Onchocerca volvulus a v roku 2015 bola William C. Campbell-ovi a Satoshi Ómura-ovi za jeho objavenie udelená Nobelova cena.

Viacerými štúdiami bolo dokázané, že Ivermektín je širokospektrálne liečivo účinné proti niektorým parazitom a vírusom. Taktiež vykazuje určité imunomodulačné vlastnosti. Dokázala sa taktiež inhibícia proliferácie (spomalenie delenia) rakovinových buniek. Chemicky ide o makrocyklický laktón. Ročne je užívaný 250 miliónmi ľudí celosvetovo s ročným ziskom jednej miliardy amerických dolárov.

Vďaka jeho širokospektrálnym účinkom bol Ivermektín študovaný in vitro (v skúmavke) aj proti vírusu COVID-19. Ukázalo sa, že Ivermektín počas 48 hodín efektívne zabil takmer všetky virálne častice v skúmavke. V experimentálnych štúdiách sa ukazuje, že liečivo má signifikantný účinok na začiatku ochorenia SARS-CoV-2 alebo pri jeho prevencii.

Čo sa týka toxicity, množstvo pacientov, ktorí užívali Ivermektín, preukázalo, že ide o bezpečný a dobre tolerovaný liek. Jeho nežiaduce účinky sú žiadne, respektíve nízke v porovnaní so stavmi, ktoré zapríčiňujú parazity/ vírusy. Jeho maximálna koncentrácia v krvnej plazme je 4-5 hodín po požití a približne po 19 hodinách dochádza v pečeni k zmetabolizovaniu ½ užitej dávky, pričom sa vytvorí 10 metabolitov, ktoré sú primárne vylúčené stolicou, 1% je vylúčené močom.

Keďže vírus COVID-19 napáda bunky pľúcnych alveol, pre efektivitu Ivermektínu je kľúčové, aby sa z krvnej plazmy dostal na miesto, kde je potrebný – do pľúc. Bol vytvorený simulačný model, ktorý ukázal, že podaním jednej terapeutickej odporúčanej dávky Ivermektínu sa v pľúcach nedosiahla jeho žiaduca koncentrácia. Aj to môže byť jeden z dôvodov, prečo EMA liečivo neodporúča. V

minulom roku vyšla štúdia na potkanoch, v ktorej sa Ivermektín podával spôsobom nebulizácie, kedy sa liečivo prostredníctvom neinvazívnych metód dostáva priamo do pľúc.

Samozrejme, sú potrebné ďalšie štúdie a testy, ale je otázne, prečo sa stratégia boja voči COVID-19 neposúva aj týmto smerom… ale zatiaľ čas beží a v stávke je tá najvyššia hodnota – ľudský život.

Sú potrebné ďalšie štúdie. Fotografia je ilustračná.

 

 

ZDROJE:

(1) Heidary F., Gharebaghi R. 2020. Ivermectin: a systematic review from antiviral effects to COVID-19 complementary regimen. J Antibiot, 2020 jun; 12:1-10.

(2) Jermain B., Hanafin P.O., Cao Y., Lifschitz A., Lanusse C., Rao G.G. 2020. Development of a Minimal Physiologically-Based Pharmacokinetic Model to Simulate Lung Exposure in Humans Following Oral Administration of Ivermectin for COVID-19 Drug Repurposing. J Pharm Sci. 2020 dec; 109(12): 3574–3578.

(3) Juarez M., Schcolnik-Cabrera A., DueñasGonzalez A. 2018. The multitargeted drug ivermectin: from an antiparasitic agent to a repositioned cancer drug. Am J Cancer Res. 2018; 8 (2): 317-331

(4) Chaccour C., Abizanda G., Irigoyen-Barrio Á., Casellas A., Aldaz A., Martínez-Galán F., Hammann F., Gloria Gil A. 2020. Nebulized ivermectin for COVID-19 and other respiratory diseases, a proof of concept, dose-ranging study in rats. Sci Res. 2020; 10: 17073

(5) https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-advises-against-use-ivermectin-prevention-treatment-covid-19-outside-randomised-clinical-trials

(6) Covid-19: politicisation, “corruption,” and suppression of science. BMJ. 2020; 371:m4425

Pokračujte na ďalší príspevok »