Lifestyle

Flirtovanie je nielen príjemné, ale aj zdravé. Zvyšuje sebavedomie a znižuje stres

  • 14 februára, 2022
  • 4 min read
Flirtovanie je nielen príjemné, ale aj zdravé. Zvyšuje sebavedomie a znižuje stres

Flirtovanie je správanie alebo forma komunikácie, pri ktorej prejavujeme záujem o niekoho iného. Podľa psychológov ide o verbálne alebo neverbálne spoločenské správanie spojené s romantickým záujmom a príťažlivosťou.  Zatiaľ čo niektoré štýly flirtovania sú kultúrne špecifické, iné sú univerzálne.

Psychológovia, ktorí študujú flirtovanie z evolučnej perspektívy, považujú flirt za vrodený proces, ktorý sa vyvinul v dôsledku prirodzeného výberu. Podľa nich je to ľudský ekvivalent dvorných rituálov, ktoré praktizujú zvieratá iné ako človek.

Všimli ste si niekedy, že počas flirtovania sa cítite inak, lepšie? A to bez ohľadu na to, či ide len o zábavu alebo sľubný vzťah. Pozitívny dopad flirtovania na psychiku potvrdzujú aj vedci. Informoval o tom webový portál verywellmind.com.

Psychológovia zistili, že jedným z najbežnejších spôsobov flirtovania je záblesk obočia. Záblesk obočia je sociálny signál, ktorý označuje uznanie a túžbu nadviazať sociálny kontakt. Záblesky obočia sú bežné pri flirtovacích interakciách, ale používajú sa aj v platonických kontextoch. Zdroj ilustračného obrázka: pexels.com

Flirtovanie zvyšuje sebavedomie a sebadôveru

Hoci by sme sa mali naučiť byť spokojní sami so sebou a vybudovať si zdravé sebavedomie, nie vždy je to ľahké. Žijeme v dobe, ktorá sa príliš sústredí na dosiahnutý výkon a úspech. Denne sa porovnávame na sociálnych sieťach. Častokrát sme voči sebe príliš sebakritickí. Niekedy nás v práci a v rodine obklopujú toxickí ľudia, ktorí nás urážajú a zhadzujú. Všetko toto negatívne ovplyvňuje naše sebavedomie. Flirtovanie je jeden zo spôsobov, ako si ho zvýšiť. Keď flirtujeme s ostatnými a oni reagujú alebo flirtujú priamo s nami, cítime sa žiadaní a hodní pozornosti.

INZERCIA

Znižuje stres

Štúdia publikovaná v Organizational Behavior and Human Decision Processes zistila, že ľahké flirtovanie s kolegami v práci a žartovanie s rovesníkmi uvoľňuje stres a pracovné napätie. Výskumníci zreteľne odlíšili flirt od sexuálneho obťažovania. Podľa tohto výskumu si zamestnanci neužili flirtovanie zo strany manažérov a nadriadených, len od kolegov.

Flirt zlepšuje komunikačné schopnosti

Základom každého vzťahu je komunikácia. Práve pri flirtovaní, kedy sa snažíme rozosmiať priateľa alebo cudzinca, si zlepšujeme komunikačné a sociálne zručnosti. Keď flirtujeme, pretože si chceme nájsť novú známosť alebo si len užiť večer, v stávke nie je tak veľa, ako keď už vo vzťahu sme. Počas nezáväzného flirtovania sa zdokonaľujeme v aktívnom počúvaní inej osoby, pretože nerozmýšľame dopredu nad ďalšou vecou, ktorú chceme povedať .

INZERCIA

Cítime sa žiadaní

Flirtovanie vytvára pozitívnu energiu, najmä ak je príťažlivosť na oboch stranách. Obaja ľudia majú zo situácie radosť. Pridáva to iskru do statusu quo každodennej konverzácie. Keď sa dvaja ľudia pohybujú tam a späť so šikovným partnerom, nielenže je novosť situácie vzrušujúca, ale okorení to spoločne strávený čas.

Dokážeme rozlíšiť flirtovanie?

Flirtovanie je nenápadné a často nepochopené. Výskum na Univerzite v Kansase, do ktorého sa zapojilo 52 párov slobodných vysokoškolákov ukázal, že až 84 percent presne vedelo, kedy s nimi partner neflirtuje. Avšak iba v dvadsiatich ôsmich percentách správne odhadli, keď s nimi partneri flirtovali.

Inzercia
Zdroj ilustračného obrázka: pexels.com

Výrazný bol aj rozdiel medzi mužmi a ženami. Muži správne vnímali, že ženy s nimi flirtujú v tridsiatich šiestich percentách prípadov, no ženy správne rozpoznali flirtovanie od mužov iba v osemnástich percentách prípadov. Ženy napríklad pripisovali úsmev muža iba tomu, že je priateľský.

 

About Author

Maria Mihalikova

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings