Enviro a eko Veda a technika

Riešenie pre budúcnosť: Filter na mikroplasty s úspešnosťou takmer 99%

  • 6 januára, 2023
  • 5 min read
Riešenie pre budúcnosť: Filter na mikroplasty s úspešnosťou takmer 99%

Ide o kreatívny a dôležitý spôsob riešenia toho, aby sa mikroplasty nenachádzali v každom kúte našej planéty.

Nájdeme ich všade

Mikroplasty sú rozhodne živou témou, ktorá víri vody hlavne vo vedeckej a enviromentálnej oblasti. Drobné častice sa kvôli svojmu nadmernému výskytu delia na primárne a sekundárne. Primárne sa nachádzajú v komerčne využívaných produktoch, ako je kozmetika, odevy či rybárske siete. Sekundárne mikroplasty sú častice vznikajúce rozpadom väčších plastových predmetov, napríklad plastových fliaš. Tento rozpad spôsobuje vystavenie sa environmentálnym faktorom, najmä slnečnému žiareniu a morským vlnám.

Vzhľadom na to, aký bežný je plast v modernej spoločnosti, nie je prekvapujúce, že jeho malé kúsky možno nájsť takmer všade na Zemi. zdroj: unsplash.com

Problém mikroplastov je, že im môže trvať stovky alebo tisíce rokov, kým sa rozložia – a medzitým spôsobia zmätok v životnom prostredí. Na plážach sa viacfarebné mikroplasty miešajú so zrnkami piesku. V oceánoch mikroplastové znečistenie často nevedome konzumujú morské živočíchy.

Negatívny dopad na životné prostredie pochádza z odpadkov, ktoré sa nesprávnym likvidovaním dostávajú do našich oceánov. Vyzerá to tak, že im nemáme ako uniknúť – búrky dvíhajú hladiny a rozprúdia toky riek, následkom čoho sa mikroplasty presúvajú v potravinovom reťazci až k nám.

Spoločnosť potrebuje nové riešenie

Pri početných výskumoch sa mikroplasty našli v morských organizmoch od planktónu po veľryby, v zmesiach mrazených morských plodov a čo je zarážajúce, aj v pitnej vode. Aby sa veci ešte viac skomplikovali, mikroplasty sa v oceáne môžu viazať s inými škodlivými chemikáliami predtým, než ich pohltia podmorské živočíchy.

Mnohé krajiny prijímajú opatrenia na zníženie počtu mikroplastov v rámci ochrany životného prostredia. O pitnú vodu síce tak skoro neprídeme, no problémom ostáva fakt, že štandardné zariadenia na úpravu vody nedokážu odstrániť všetky stopy mikroplastov.

Vedci v Južnej Kórei vyvinuli novú metódu čistenia riek či oceánov, ktorá dokáže rýchlo a efektívne eliminovať mikroplasty a iné znečisťujúce látky. Medzi použité materiály patrí nanocelulóza, polovodičové drôty a filtračné stĺpce vyrobené z piesku, štrku a biofilmov. Poslednú zložku tvorí väčšie množstvo mikrobiálnych buniek, ktoré sú pevne prichytené k rôznym povrchom alebo sebe navzájom. Pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia sú chránené vlastným mimobunkovým obalom.

Prekvapujúce výsledky

Kľúčom k fungujúcemu systému je látka známa ako kovalentný triazénový rámec (CTF). Veľký povrch a poréznosť poskytuje dostatočný priestor na ukladanie molekúl. Nedávny výskum ukázal, že podobné zlúčeniny vedia eliminovať organické farbivá v priemyselných odpadových vodách. Tím usilovne pracoval na tom, aby sa molekuly v CTF viac „priatelili“ s vodou a stali sa takzvane hydrofilnými.

Inzercia

CTF vystavili miernej oxidácii, čo sa ukázalo ako správny krok. Výsledný filter má pri veľmi rýchlom odstraňovaní mikroplastov z vody vysokú účinnosť – údajne viac ako 99,9 % znečisťujúcich látok sa od vody oddelilo do 10 sekúnd. Výhodou je, že materiál sa dá použiť viackrát bez oslabenia jeho výkonu.

V ďalšom teste výskumníci vyvinuli verziu polyméru, ktorý dokáže absorbovať slnečné svetlo, a premieňa energiu na teplo. Skúšobný variant využili na čistenie inej toxickej látky, známej ako prchavé organické zlúčeniny (VOC). V závere dokázal odstrániť viac ako 98 % VOC silou jedného slnečného žiarenia. Prototyp kombinujúci oba typy membrán pohltil viac ako 99,9 VOC aj mikroplastov.

Plasty vs. boj s časom

Životnému prostrediu pomôže aj šírenie povedomia o tom, aby sme prestali zaobchádzať s plastom ako s odpadom. V mnohých prípadoch môže byť životne dôležitým zdrojom, ak ho dokážeme opätovne použiť a recyklovať.

mikroplasty
Smutný pohľad na zanedbané pláže dokáže vyriešiť hlavne chuť niečo zmeniť. zdroj: unsplash.com

Pokiaľ uvažujeme v číslach, ročne sa predá viac ako 1,4 bilióna nápojových obalov, z čoho je 500 miliárd tvorených plastom. Priveľa z nich zbytočne skončí na odpadovej skládke a potrvá 450 rokov, kým sa plastové časti definitívne rozložia. Kým ubehne 365 dní, v našich oceánoch skončí osem miliónov ton tohto materiálu, čo je ekvivalent jedného smetiarskeho auta za minútu.

Juhokórejskí  vedci pri svojich testoch rátali s tým, že projekt dokáže čistiť kontaminovanú vodu a zásobovať oblasti, v ktorých je problém s elektrickou energiou. Úspech pokusov ich však príjemne prekvapil.

„Technológia, ktorú sme tu vyvinuli, je bezkonkurenčným spôsobom čistenia vody s najvyššou účinnosťou čistenia na svete. Jej výnimočnosť spočíva v ultra vysokej rýchlosti, počas ktorej sa odstráni  viac ako 99,9 percent fenolových mikroplastov a kontaminantov VOC,“ vysvetľuje profesor Park Chi-Young, hlavný autor štúdie.

Zdroje: www.newatlas.com

Zdroj titulnej fotografie: www.unsplash.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings