GDPRTáto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu.Cookies a sledovanie môžete vypnúť
EXTRA Lifestyle

Emocionálna inteligencia pomáha firmám generovať zisk

  • 13 júna, 2022
  • 5 min read
Emocionálna inteligencia pomáha firmám generovať zisk

Všetci chceme, aby nám náš biznis šliapal ako švajčiarske hodiny. Niekedy však pochybíme v tej najdôležitejšej fáze – výber manažéra (malého šéfa). Vložíme chod našej firmy do rúk človeka, ktorý nás nevedome oberá o úspech.

Vedúce pozície sú pochopiteľne obsadzované ľuďmi, ktorí majú dostatok znalostí i skúseností z odboru. Majú síce obstojné organizačné aj komunikačné schopnosti, avšak často takýmto lídrom chýba dostatočné EQ. Teda nedisponujú akousi emocionálnou inteligenciou, ktorá sa napokon odrazí na výkone ,,podriadených“.

V súčasnosti sa majitelia firiem sústreďujú aj na to, či má budúci manažér dostatočnú emocionálnu inteligenciu, ktorá je z dlhodobého hľadiska kľúčová. Mal by vytvárať zamestnancom príjemné pracovné prostredie, čoho výsledkom je generovanie vyšších príjmov.

Spokojný nadriadený = spokojní zamestnanci, a naopak.

INZERCIA

Bohužiaľ, neraz sme boli svedkami toho, ako si vyššie postavení jedinci potrebovali dokazovať svoj úspech. Verejné napomínanie, strach a ponižovanie sa podpísali na celkovej atmosfére oddelenia. Takýto človek nie je tímový hráč, ale sólista. Hľadá si v skupine svojich favoritov, takzvaných pritakávačov. To sú ľudia, ktorí s ním budú súhlasiť bez ohľadu na to, či má pravdu. Produktívni členovia tímu sú vykorisťovaní a pritakávači môžu získať bonusy a povýšenie. Namiesto spoločnej spolupráce je tím roztrieštený a morálka klesá.

Alternatívou je emocionálne inteligentný vodca zaoberajúci sa tým, ako jeho činy ovplyvňujú kolektív. Tento typ človeka uvažuje o nových, inovatívnych a kreatívnych nápadoch. Vytvára bezpečný priestor na diskusiu. Jeho prístup sa odzrkadľuje na firemnom, tímovom a osobnom raste.

Emocionálna inteligencia je nevyhnutná pre dobrú medziľudskú komunikáciu. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Čo je to emocionálna inteligencia?

Emocionálna inteligencia pomáha identifikovať a pochopiť ľudské emócie. Vysoká emocionálna inteligencia môže pomôcť vybudovať kvalitné vzťahy na pracovisku, efektívne plniť úlohy a dosahovať ciele.

Je to schopnosť rozpoznať, porozumieť a riadiť svoje vlastné emócie, ako aj porozumieť a ovplyvňovať emócie druhých. Zahŕňa to uvedomenie si, že emócie riadia správanie a ovplyvňujú ľudí buď pozitívne alebo negatívne. Pozitívom je, že emocionálnu inteligenciu môžete trénovať a zlepšovať.

Inzercia
Kia Ceed SW na prenájom v AVIS MaxiRent

Benefitom tejto schopnosti je určite poskytovanie a prijímanie spätnej väzby. Implementácia zmien v pracovnom prostredí. Budovanie vzťahov so zamestnancami a pracovanie na tom, aby sa chod firmy zlepšoval aj napriek neúspechom a zlyhaniam.

Prečo je emocionálna inteligencia dôležitá?

Predstavte si svet, v ktorom by ste nevedeli pochopiť situácie, prečo sa vaši blízki cítia smutne alebo sú nahnevaní. Niektorí odborníci dokonca tvrdia, že emocionálna inteligencia môže byť  pre celkový úspech v živote dôležitejšia ako IQ. Môže nám pomôcť vyhnúť sa situáciám, keď by sme mohli konať impulzívne, a nie racionálne.

Lepšie zvládame:

  • Náročné rozhovory bez toho, aby sme zranili city druhých
  • Vzťahy na pracovisku
  • Riešenie konfliktov
  • Motiváciu a koučovanie
  • Vytváranie adekvátneho prostredia pre spoluprácu
Emocionálna inteligencia vyžaduje, aby sme boli schopní svoje emócie regulovať a riadiť. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Úrovne emocionálnej inteligencie

Vedci naznačujú, že existujú štyri rôzne úrovne emocionálnej inteligencie.

Vnímanie emócií: Prvým krokom k pochopeniu emócií je správne vnímanie. V mnohých prípadoch to môže zahŕňať pochopenie neverbálnych signálov, ako je reč tela a výrazy tváre.

Uvažovanie nad emóciami: Ďalší krok zahŕňa použitie emócií na podporu myslenia a kognitívnej činnosti. Emócie pomáhajú uprednostňovať to, čomu venujeme pozornosť a na čo reagujeme – emocionálne reagujeme na veci, ktoré priťahujú našu pozornosť.

Pochopenie emócií:  Emócie, ktoré vnímame, môžu mať rôzne významy. Ak niekto prejavuje hnev, pozorovateľ musí okamžite interpretovať príčinu a čo to môže znamenať. Napríklad, ak sa váš šéf správa nahnevane, môže to znamenať, že nie je spokojný s vašou prácou. Na druhej strane to môže byť preto, že dostal pokutu alebo sa pohádal s partnerom.

Riadenie emócií: Schopnosť efektívne riadiť emócie je kľúčovou súčasťou emocionálnej inteligencie a je na najvyššej úrovni. Regulácia emócií a primeraná reakcia, ako aj reakcia na emócie druhých, to všetko predstavuje dôležité aspekty emočného manažmentu.

V konečnom dôsledku emocionálna inteligencia nemusí byť výsadou vedúcich pozícií. Je to schopnosť, ktorou by mal disponovať každý človek. Zatiaľ čo niektorí ľudia ju majú vrodenú, iní na nej musia poriadne zapracovať.

Kia Ceed SW na prenájom v AVIS MaxiRent

About Author

Lola Varini