Čítanie na 5 min.

Digitálna doba ako súčasť evolúcie


Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 4 / 5. 1

História ľudstva sa posúva vpred rôznymi vývojovými stupňami. Každá epocha mala svoj hnací motor – vynález, ktorý umožnil obrovský skok vpred. Súčasná digitálna epocha sa začala oveľa skôr, ako sme dnes možno ochotní pripustiť.

 

Prechod z doby analógovej do digitálnej sa udial v rokoch 1950 – 1970. Predchádzali jej poľnohospodárska a priemyselná revolúcia, obe poznamenané analógovou dobou. Digitálna éra je vývojovým štádiom ľudstva, ktoré sa začalo ako doba informatizácie.

Je viac než zrejmé, že súčasným motorom rozvoja je internet.

Internet, pôvodne vyvinutý pre vojenskú komunikáciu, následne vnikol do života ľudí tak rýchlo,  že sme si to ani riadne nestihli uvedomiť.

 

Evolúcia dospela do štádia, kedy je motorom vývoja internet.

Evolúcia dospela do štádia, kedy je motorom vývoja internet.

 

Organizácia ARPA, založená v čase studenej vojny v USA, vyvinula v r. 1957 komunikačný protokol komunikujúci medzi viacerými vzdialenými počítačmi. O vyše desaťročie neskôr, v roku 1969, sa štyri univerzity v USA navzájom spojili v sieti s názvom ARPANET. Už v roku 1972 vyvinuli systém komunikácie medzi viacerými ľuďmi, ktorý dnes poznáme ako email. Jeho vtedajšie využitie bolo obmedzené a až ďalší vývoj umožnil komunikáciu kompatibilnú s inými počítačmi. V roku 1982 bol vyvinutý jazyk na komunikáciu TCP/IP, a následne vznikol internet.

A vývoj pokračoval.

V roku 1989 Tim Berners Lee prišiel na nový spôsob výmeny informácií pod názvom http (hypertext transform protocol). Do roku 1993 sa internet používal zväčša na vedecké účely. Prelomovým bolo prepojenie vlád, inštitúcií a veľkých komerčných spoločností, ktoré sa začali etablovať na internete.

Vývoj počtu užívateľov internetu:
1990 – 2,8 mil (0,05% svetovej populácie)
2002 – 631 mil. (11% svetovej populácie)
2016 – 3,6 mld. (49% svetovej populácie)

 

V súčasnosti hádam neexistuje spoločnosť, ktorá by nemala svoj profil aj online. Isto poznáte novodobé príslovie – keď vás Google nepozná, akoby ste neexistovali. Cez internet dávame na známosť, že existujeme, kde sa nachádzame, či aké máme otváracie hodiny. Pomocou tejto platformy zdieľame informácie o našej ponuke, cenách alebo pomocou nej hľadáme nových pracovníkov. Je to nový informatívno-komunikačný kanál medzi ľuďmi, ktorý nemá hranice. Sme schopní komunikovať s kýmkoľvek a kedykoľvek. Internet nám rozšíril možnosti a zbúral hranice. Čokoľvek sa nám v minulosti zdalo nemožné, dnes nám to internet umožňuje. Zbližuje ľudí, kontinenty a názory.

 

Čo to pre nás znamená a kam tento vývoj smeruje? Rozširovanie ponuky predaja tovarov a služieb na webe rastie rovnako rýchlo ako počet jeho užívateľov. Existuje viacero svetových programov, ako dosiahnuť čo najväčšiu penetráciu internetu. Motorom je nielen rozširujúca sa sieť a poskytované služby, ale aj rozmach rôznorodých užívateľských zariadení, ako sú PC, notebook, telefóny a tablet.

 

Aktuálne je najrozšírenejším zariadením na prístup do siete smartfón so 72% podielom na trhu v r. 2015, nasledovaný tabletom s 15% podielom.

 

Geologická časová špirála, ilustračná fotografia.

Geologická časová špirála, ilustračná fotografia.

 

Podľa môjho názoru v budúcnosti transformácia technológii výrazne ovplyvní naše životy a vstúpi do súkromného života každého z nás. Poďme sa pozrieť na to, čo nás z môjho uhla pohľadu čaká.

Prepojenie digitálnych zariadení bude čím ďalej komplexnejšie a rýchlejšie. Ekonomicky najsilnejšou krajinou nebude tá, čo bude veľa vyrábať a veľa vlastniť, ale krajina, ktorá bude technologicky najvyspelejšia. Informácie a rýchlosť sa stanú ďalším krokom k výhodám, ktoré budú krajiny posúvať vpred.

Schopnosť tvoriť vyspelé technológie a napredovať budú základným predpokladom úspechu. Vzdelanie ľudí nadobudne veľmi vysokú úroveň. Technológie to umožnia všetkým kategóriám ľudstva vzhľadom na ich dostupnosť.

Virtuálna realita splynie s reálnym životom, stane sa jeho súčasťou. Jazyky a zvyky národov nebudú pre nás cudzie,  pretože technologické systémy implementované do mobilných zariadení nám zmažú akékoľvek rozdiely a nedorozumenia medzi jednotlivými skupinami.

Služby budeme nakupovať v takzvaných balíkoch, ktoré nám umožnia vybranú službu čerpať počas určitého stanoveného obdobia. Nebude nutné investovať veľké čiastky na ich implementáciu, všetko bude ponúkané vo virtuálnej realite. Tak ako dnes cesty a diaľnice majú svojich údržbárov a potrebujú opravy, tak aj technologické cesty budú tým viac potrebovať údržbu, správu a poriadok, čím viac budú využívané. Garantom bude úrad na dohľad nad zneužívaním toku informácií. Tak ako dnes máme políciu na dodržiavanie zákonov, virtuálna polícia bude odhaľovať akékoľvek porušenia, ktoré by boli v rozpore so systémom a jeho použitím.

Finančný systém ako taký zanikne, digitálne meny (nie jedna, ale viaceré), ktoré vznikajú už dnes (napríklad bitcoin), nahradia štandardné meny a budú kontrolovaným systémom riadenia ekonomiky. Bankový systém prejde transformáciou, determinácia miesta pôsobenia stratí zmysel, všetko bude voľné a bude ponúkané všade. Inflácia bude riadená tak, aby korelovala s počtom vyrobeného resp. žiadaného tovaru. Tovar sa bude robiť „just in time“ (ako dnes autá na zákazku), čím sa odstránia skladové zásoby.

Základy obchodných spoločností, ktoré dnes tvoria jadro svetovej ekonomiky, sa zmenia. Budú to hybridné útvary s akýmsi “jadrom” a naň budú nadstavovať útvary, ktoré budú vznikať, rozvíjať sa a zanikať vo veľkej rýchlosti podľa požiadaviek ekonomiky, dopytu a ponuky, ako ich budú určovať technológie. Ak sme dnes zvyknutí na obrovské giganty, tak v tomto zmysle existovať nebudú. Budú to veľké celky s nezávislým riadením, ktoré umožnia tvoriť v krátkych časových úsekoch s veľkým rizikom neúspechu.

 

Pokiaľ dostane systém pod kontrolu dopyt, výroba a služby budú presne nastavené na potreby dopytu. V tom okamihu dosiahneme vysokú úroveň efektivity, ktorú bude riadiť všeobecný algoritmus finančného sveta a obchodu. Inflácia a deflácia, ako ich dnes poznáme, zaniknú. Vyššie spomenuté prvky znemožnia vyrábať na sklad alebo vytvárať viac finančných nástrojov, ako je reálna potreba.

 

Ľudská práca sa obmedzí na tvorenie technológií a všetko ostatné prevezmú stroje, či už technického, alebo biologického pôvodu. Budúcnosť, ktorá nás čaká, odstráni bariéry nepochopenia, odlišností a konfliktov. Napriek vyspelej technológii  v konečnom dôsledku rozvoj budeme stále riadiť my – ľudia.

 

 

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 4 / 5. 1