Veda a zdravie

Depresia ovplyvňuje aj zrak. Experiment odhalil doteraz netušený prejav tejto choroby

Vedci z Helsinskej univerzity potvrdili v nedávnej štúdii publikovanej v časopise Journal of Psychiatry and Neuroscience, že jedinci s depresiou spracúvajú vizuálne informácie odlišne, pravdepodobne v dôsledku spracovania informácií v mozgovej kôre. Štúdia využila dva vizuálne testy, ktorým podrobila kontrolnú skupinu zdanlivo zdravých jedincov a druhú skupinu účastníkov s depresiou. Tieto testy slúžili na porovnanie… Prečítať celé
Vydané 26. apríla 2021 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , ,

Zatiaľ nemôžeme tvrdiť, že by depresia spôsobovala vážne problémy so zrakom. Isté je zatiaľ iba to, že má vplyv na to, ako mozog spracováva obraz.

Vedci z Helsinskej univerzity potvrdili v nedávnej štúdii publikovanej v časopise Journal of Psychiatry and Neuroscience, že jedinci s depresiou spracúvajú vizuálne informácie odlišne, pravdepodobne v dôsledku spracovania informácií v mozgovej kôre.

Štúdia využila dva vizuálne testy, ktorým podrobila kontrolnú skupinu zdanlivo zdravých jedincov a druhú skupinu účastníkov s depresiou. Tieto testy slúžili na porovnanie spracovania vizuálnych informácií, pričom sa hodnotilo takzvané retinálne a kortikálne spracovanie.

Prvý test spočíval vo vystavovaní účastníkov jasu, ktorý hodnotil reakcie sietnice. Účastníci porovnávali vnímanú svietivosť uniformných škvŕn, ktoré boli prezentované na obrazovke počítača.

Test číslo dva bol testom potlačenia kontrastu, mal za cieľ hodnotiť kortikálne spracovanie, v ktorom účastníci porovnávali vnímaný kontrast mriežok. Tie boli prezentované s kolineárne alebo ortogonálne orientovaným pozadím. Ak tomu nerozumiete, vedzte, že je to problém asi väčšiny ľudí – v skratke nám stačí vedieť, že účastníkom na obrazovke počítača vedci ukazovali rôzne grafiky.

Účastníci s depresiou vnímali vizuálnu ilúziu prezentovanú vo vzorkách ako slabšiu a kontrast ako mierne silnejší ako v kontrolnej skupine.

INZERCIA

„Prekvapením bolo, že pacienti s depresiou vnímali kontrast zobrazených obrázkov inak ako jedinci bez depresie,“ uviedol výskumný pracovník fínskej univerzity Viljami Salmela, PhD. „Kontrast bol potlačený zhruba o 20% u osôb bez depresie, zatiaľ čo zodpovedajúci údaj pre pacientov s depresiou bol zhruba 5%.“ (2)

Autori štúdie dospeli k záveru, že znížená supresia kontrastu môže byť spôsobená zníženým retinálnym dopredným alebo kortikálnym spätným signálom. Preložené do ľudskej reči, jedinci s depresiou majú aj také somatické prejavy, ktoré priamo ovplyvňujú našu schopnosť vidieť. Nemusí sa pritom jednať priamo o poškodenia zraku samotného, problémom má byť to, ako je obraz spracovávaný mozgom.

Inzercia

„Pretože sme pozorovali intaktnú indukciu jasu, naše výsledky naznačujú normálne retinálne, ale zmenené kortikálne spracovanie vizuálneho kontrastu počas veľkej depresívnej epizódy. Táto zmena bude pravdepodobne prítomná pri viacerých druhoch depresie a čiastočne sa normalizuje po remisii, “uviedli autori. (1)

Vedci sa domnievajú, že tieto zistenia si vyžadujú ďalšie štúdium, aby sa lepšie pochopilo, ako je mozog zmenený depresiou.

„Bolo by užitočné zhodnotiť a ďalej rozvíjať použiteľnosť testov vnímania ako výskumných metód aj ako potenciálne spôsoby identifikácie porúch spracovania informácií u pacientov,“ uviedol Salmela. „Depresiu však nemožno identifikovať testovaním vizuálneho vnímania, pretože pozorované rozdiely sú malé a prejavujú sa konkrétne pri porovnaní skupín.“ (2)

 

Je evidentné, že depresia má nepriaznivý vplyv na telo ako také. Ľudia v depresii majú častokrát bolesti svalov a kĺbov, cítia sa vyčerpaní, často neschopní vstávať ráno z postele. Že by však depresia priamo postihovala aj tú časť mozgu, ktorá je zodpovedná za spracovávanie vnímaného obrazu, sa má za niečo nové.

 

Referencie:

1. Salmela V, Socada L, Söderholm J, et al. Reduced visual contrast suppression during major depressive episodes. J Psychiatry Neurosci. 2021;46(2):E222-E231.

2. University of Helsinki. Depression affects visual perception. News release. March 29, 2021. https://www.newswise.com/articles/depression-affects-visual-perception?sc=dwhr&xy=5013482

Pokračujte na ďalší príspevok »