Ekonomika a Biznis

Daňové raje – kam sa oplatí presťahovať?

 • 18 mája, 2021
 • 7 min read
Daňové raje – kam sa oplatí presťahovať?

Daňové raje vám určite nie sú úplne neznáme. Sídlia v nich veľké medzinárodné spoločnosti, v snahe eliminovať ekonomické straty v podobe daní a odvodov, či svetové hviezdy zo športovej a kultúrnej sféry, uchovávajúce si tak značnú časť majetku, ktorá by v inom prípade, skončila v štátnej pokladnici.

Definícia daňového raja hovorí, že ide spravidla o menší štát do 1 milióna obyvateľov, s nízkym, prípadne nulovým zdanením, a teda s možnosťou, vyhýbať sa daňovej povinnosti. Väčšinou zároveň platí, že dotknuté štáty oplývajú väčším bohatstvom ako krajiny okolo nich.

Daňové raje sú teda krajiny, vyznačujúce sa nízkou mierou korupcie, vysokou vymožiteľnosťou práva a politickou stabilitou. Už len to je dôvod, prečo nemôžu byť daňovými rajmi všetky krajiny sveta. Charakteristickými sú pre ne aj inštitúty prísneho bankového tajomstva. Existujú však aj krajiny, ako Nemecko a USA, ktoré sú známe prísnym bankovým tajomstvom, avšak miera zdanenia je veľmi vysoká, a tak sa za daňový raj nepovažujú. Presným opakom je napr. Írsko, ktoré síce negarantuje vysokú mieru bankového utajenia. Avšak miera efektívneho zdanenia je rovnako nízka, a preto sa Írsko považuje za daňový raj.

Predstava nulových daní sa nám zdá prirodzene lákavá. Avšak, realita môže nepríjemne prekvapiť. | Foto: psdstamps.com

Agendu daňových rajov zastrešuje vo výkone svojej práce Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Podľa štatistík ktoré zverejňuje OECD spolu s inými organizáciami, existuje vo svete oficiálne až 55 daňových rajov. V rámci nich bol vytvorený aj rebríček TOP 10 svetových daňových rajov podľa ich „výkonnosti“ a miery daňového zaťaženia. Podľa rebríčka zverejneného v roku 2018, ide konkrétne o:

 1. Írsko
 2. Kajmanie ostrovy
 3. Britské Panenské ostrovy
 4. Singapur
 5. Švajčiarsko
 6. Holandské Antily
 7. Luxembursko
 8. Portoriko
 9. Hong Kong
 10. Bermudy

Medzi ďalšie známe daňové raje patria Monako, Andorra, Panama, Belize, Cyprus, Lichtenštajnsko, Macao, San Marino a podobne.

História daňových rajov

Čo však stojí za tým, že kým niektoré krajiny žijú vo veľkej miere z výberu daní, iné sa dobrovoľne rozhodnú túto občiansku povinnosť vynechať?

Daňové raje v svojej (takmer) súčasnej podobe, začali vznikať už v 19. storočí. V tomto období sa New Jersey dostalo do veľkých finančných ťažkostí, a tak sa miestny guvernér spolu s právnikmi dohodli na vytvorení liberálnejšieho režimu, pre vznik nových spoločností. Išlo však len o počiatočných predchodcov daňových rajov, pretože napriek väčšej slobody finančných operácií pri podnikaní, štát stále podliehal daňovému systému USA. 

O „pole-position“ v histórii moderných daňových rajov, však bojujú Bermudy a trojuholník Zurich – Zug – Lichtenštajnsko. Kým Bermudy vytvorili prvé zákony o „off-shore“ spoločnostiach v roku 1935, Lichtenštajnsko predstavilo svoj zákonník, z ktorého neskôr vznikli spoločnosti zameriavajúce sa na automobilový priemysel, už v roku 1924. Od 1929 sa k trojuholníku pridalo Luxembursko a spoločne vytvorili prvé holdingové spoločnosti, oslobodené od dane. 

Inzercia
Aj takto môže vyzerať daňový raj. Je ním aj Andorra – pomerne neznáma krajina, ležiaca obklopená horami, na hraniciach Španielska a Francúzska. | Foto: pexels.com

Po II. svetovej vojne, nastal rozmach finančných centier, čo vyústilo do vzniku spoločného eurodolárového trhu. V tom čase sa už v Európe rozvíjali oblasti, ktoré upravovali svoje daňové systémy a vznikali tak nové podoby daňových rajov. Primárnu úlohu v tomto období zohrávala Veľká Británia, ktorá spolu so svojimi pričlenenými zámorskými územiami, vytvárala systémy daňových rajov. Regulácia, ktorú zaviedla Bank of England v spojitosti so zahraničnými transakciami britských bánk, posilnila postavenie Londýna ako svetového finančného centra a oslobodila tieto subjekty od niektorých daňových povinností.

Na princípe britského daňového systému, sa od polovice 20. storočia začali vyvíjať aj ďalšie centrá, ktoré sú dnes známe ako daňové raje. Ide napr. o Vanuatu, Nauru, Marshallove ostrovy, Cookove ostrovy, Tonga a Samoa.

Tajomstvo úspechu

Úspešnosť daňových rajov sa vo veľkej miere odvíja od nastavenia miestneho politického systému a ekonomiky. V rebríčku prvých 15 krajín s najvyššou generovanou mierou HDP na obyvateľa, sú mimo vývozcov ropy a zemného plynu, výlučne daňové raje.

To, čo primárne robí daňové raje úspešnými, je ich nízke daňové zaťaženie. To motivuje medzinárodné spoločnosti, aby si tu založili svoje sídla, a tak sa vyhli stratám na platbách daní, v iných krajinách. Podobnú motiváciu majú aj svetoznámi umelci, športovci a iné populárne osobnosti. Keďže ich príjmy z vykonávanej činnosti a marketingových aktivít nie sú vôbec zanedbateľné, v snahe vyhnúť sa znižovaniu príjmu v dôsledku platenia daní, volia za miesto svojho trvalého pobytu, často práve niektorý z daňových rajov.

Už spomínaným pozitívnym aspektom, je systém prísneho bankového tajomstva. S ním priamo súvisí aj ďalšie plus v prospech daňových rajov – neexistencia medzištátnych dohôd, o výmene daňových informácií. Činnosť fungujúca medzi mnohými krajinami na znižovanie a elimináciu daňovej kriminality, sa v prípade daňových rajov takmer nevykonáva. To poskytuje v nich sídliacich firmám určité krytie. Nemusí však ísť nevyhnutne o nekalé praktiky. Veľké spoločnosti sa takto často snažia utajiť citlivé informácie pred konkurenciou. 

U nás najznámejším daňovým rajom je Monako. Mesto kasín a luxusných jácht, v ktorom nájdeme aj okruh F1. | Foto: pexels.com

Plusom v prospech právnických aj fyzických osôb vykonávajúcich finančné operácie v daňových rajoch, je aj absencia menovej kontroly, na vklady vykonané v cudzích menách. To pri medzinárodných spoločnostiach tiež predstavuje veľké plus, a zároveň určitú mieru anonymity.

Väčšinu ekonomickej produkcie daňových rajov tvorí finančný sektor. Ten je dopĺňaný o bežne nevyhnutné sektory hospodárstva, zabezpečujúce prístup k základným životným potrebám, ale spravidla sa vyhýba podnikateľským oblastiam produkcie, ťažby, či logistiky. Aj markantná časť obyvateľstva tak pracuje vo finančných službách.

Daňové raje však nie sú len o bezstarostnom živote plnom výhod. Napriek tomu, že produkty a služby sú zväčša oslobodené od daňového zaťaženia, odzrkadľuje sa to na ich finálnej cene. Tá býva dokonca násobne vyššia, ako v okolitých krajinách. To platí obzvlášť pre ceny nehnuteľností, ktoré sa dokážu vyšplhať do astronomických výšok.

Ako to v takých daňových rajoch vyzerá, si viac priblížime v budúcich článkoch. 

About Author

Filip Okál

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings