Lifestyle

Celebrity Olympu a ich úlohy

  • 31 marca, 2022
  • 5 min read
Celebrity Olympu a ich úlohy

Krutí a nestáli, vášniví a pomstychtiví, žiarliví a neistí, malicherní a šialení: obyvatelia hory Olymp predstavujú pokus starých Grékov vysvetliť chaos vesmíru ľudskou prirodzenosťou.

Tak, ako každé božstvo vynájdené predtým a potom, títo bohovia a bohyne sú stelesnením ľudského solipsizmu. Príbehy o ich bitkách, hádkach a sexuálnych výbojoch nezmazateľne ovplyvnili chod západného jazyka a histórie. Tu je výber niektorých známych predstaviteľov Olympu.

 

Afrodita

Afrodita bola bohyňou lásky, sexu a krásy. Pre bohyňu lásky nebolo prekvapením, že sa údajne vynorila z peny, ktorá vznikla, keď jej syn, Titan Cronus, hodil do mora oddelené semenníky jeho otca Urána.Botticelliho neskutočne krásne Zrodenie Venuše – ktoré zobrazuje Afroditin rímsky náprotivok vynárajúci sa z vĺn.

INZERCIA

Athena

Aténa bola bohyňou rozumu, múdrosti a vojny. Slávne vyrastala úplne formovaná z čela Dia. Významná postava v Odysei, v ktorej poučila Odysea, viedla aj Persea a Herakla cez ich skúšky. Parthenon bol jej hlavným chrámom v Aténach, ktorý je pomenovaný na jej počesť. Jej rímsky ekvivalent bol Minerva.

 

INZERCIA
Artemis. Zdroj: worldhistory.org

Artemis

Artemis bola bohyňa lovu a často je zobrazovaná v maliarstve a sochárstve s jeleňom alebo poľovníckym psom. Bola lovkyňou a ochrankyňou sveta živých, a jej rímsky ekvivalent bol Diana.

 

Inzercia

Ares

Ares bol bohom krvilačnosti. (Jeho nevlastná sestra Aténa predstavovala „ušľachtilejšie“ aspekty boja a občianskeho správania počas vojny.) Hoci ho jeho spolubožstvá nijako zvlášť nemilovali, Sparťania nemali žiadne problémy a darovali mu na uctievanie niektorých vojnových zajatcov a mŕtve šteniatka.  Jeho rímsky ekvivalent bol Mars.

 

Apollo

Dvojča Artemis, Apollo, patril medzi najvýznamnejších bohov. Syn Diov, šíril vôľu svojich božských krajanov rôznymi prostriedkami, najmä veštcami. Oracle v Delphi bol jeho „hlásnou trúbou“.

 

Demeter

Demeter, bohyňa poľnohospodárstva, bola matkou Persefony, ktorú uniesol boh podsvetia Hádes, aby sa stala jeho nevestou. Pri hľadaní svojej ukradnutej dcéry prijala pohostinnosť kráľovskej rodiny Eleusis. Eleusínske mystériá, možno najdôležitejšie náboženské obrady v starovekom Grécku, sa pripisujú jej učeniu. Jej rímsky ekvivalent bol Ceres.

 

Dionýz

Dionýz bol synom Dia, ktorý sa narodil smrteľnej matke. Keď ju Zeus náhodou zabil, zašil si mladého Dionýza do stehna a keď sa mladý boh vynoril, odovzdal ho do opatery maenádom. Dionýzov kult sa točil okolo intoxikácie, sexu a divokých rituálnych obetí. Kvôli spojeniu s obetným zvieraťom ho často symbolizoval býk. Prvky jeho charakteru sú vidieť v rímskom bohovi vína Bakchovi.

 

Hades

Hádes vládol svetu mŕtvych, s ktorým bol niekedy synonymom. Chladný pán podsvetia bol jedným z mála gréckych bohov, o ktorých sa dalo hovoriť, že sú nezaujatí. Nebol najvyšším sudcom duší, ktoré blúdili jeho doménou, ani nevymeral ich tresty za hriechy spáchané počas ich smrteľného života. Bol však prefíkaný – oklamal Persefonu, aby zjedla začarované semená granátového jablka, aby s ním musela zostať časť roka.

 

Hera

Kráľovná bohyňa Olympu, Hera bola sestra a manželka Dia. Aj keď je často zobrazovaná ako rezervovaná a strohá, bola nemilosrdne pomstychtivá, keď prišlo na mimomanželské dobrodružstvá svojho manžela. Nanešťastie pre objekty Diových zbožných náklonností mala Héra tendenciu trápiť „iné ženy“ (a ich potomstvo vrátane Herakla) skôr než samotného Dia.

Hermes

Ako mnohí bohovia v gréckom panteóne, Hermes predsedal viacerým sféram. Bol pastoračnou osobnosťou, zodpovednou za ochranu dobytka a spájal sa aj s plodnosťou, hudbou, šťastím a podvodom. V Odyssey je zobrazený ako boh posol. Jeho rímsky ekvivalent bol Merkúr.

 

Poseidon. Zdroj: medium.com

Poseidon

Poseidon je známy najmä ako grécky boh mora, no bol aj bohom koní a zemetrasení. (Mnohé z jeho chrámov boli teda vo vnútrozemí.) A mal vážne zvláštne deti – hoci je humanoid, splodil okrídleného koňa Pegasa a Kyklopa Polyféma. Jeho rímsky ekvivalent bol Neptún.

 

Zeus

S pomocou Háda a Poseidona Zeus zvrhol svojho otca Krona, kráľa Titánov, a stal sa hlavným božstvom v novom panteóne, ktorý zahŕňal väčšinou jeho súrodencov a deti. Okrem ovládania počasia bol Zeus známy svojou chronickou neverou svojej sestre-manželke Hére. Medzi dôsledkami jeho slabosti pre pôvabné smrteľné ženy bola aj Helena Trójska. Jeho rímsky ekvivalent bol Jupiter.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings