Enviro a eko Na zamyslenie

Priemerný Slovák zje za rok 70 kilogramov mäsa. Bezmäsité startupy sú jednou z posledných nádejí pre klímu

  • 11 februára, 2023
  • 5 min read
Priemerný Slovák zje za rok 70 kilogramov mäsa. Bezmäsité startupy sú jednou z posledných nádejí pre klímu

V priebehu posledných rokov sme mohli zaznamenať v regáloch obchodov mnoho rastlinných produktov. Vo väčšine prípadoch ide o náhrady bežných potravín prinášajúce rôzne benefity. Nielenže majú mať pozitívny dopad na našu planétu, ale aj na ľudský organizmus.

Ako uvádza Forbes, pokiaľ sa potravinársky priemysel nezmení, ciele na zastavenie katastrofických klimatických vplyvov sa nesplnia. Otázka však je, či novodobé formy potravín sú naozaj šetrné. Danej téme sa venuje aj kniha Raw Deal, ktorá svojim čitateľom ponúka možnosť nahliadnuť do biznisu s rastlinným mäsom.

Nádej na odvrátenie klimatickej katastrofy

K najznámejším spoločnostiam produkujúcim alternatívne formy mäsových výrobkov patria Beyond Meat a Impossible Foods. To, či však naozaj ide o firmy, ktoré sa správajú udržateľne s ohľadom na životné prostredie je otázne.

Impossible Foods tvrdí, že v porovnaní s klasickou produkciou hovädzích hamburgerov spotrebuje o 87 % menej vody. Výnimkou nie je ani spotreba pôdy či emisií, pričom ide o 96 % a 89 %. Ide o neuveriteľný percentuálny sklz, avšak Beyond Meat uvádza ešte lepšie výsledky. V danom prípade ide o 99 %, 93 % a 90 %. Dokáže však pozitívna reklama týkajúca sa životného prostredia ovplyvniť spotrebiteľské a nákupné správanie? Spoločnosť NielsenIQ uvádza, že alternatívy mäsa tvorili v roku 2020 na území Spojených štátov len 0,2 % z predaja mäsa.

INZERCIA
náhrady mäsa
V súčasnosti môžeme navštíviť viacero reťazcov ponúkajúcich alternatívne formy mäsa. Zdroj: pexels.com

Jednou z nádejí bol nárast predaja rastlinných nápojov podobným mlieku, ktoré počas roku 2021 dosiahli 11-percentný  podiel na trhu v danom segmente. Pokiaľ ide o rastlinnú formu mäsa, v tom istom roku producenti alternatív mäsa predali svoj výrobok za 900 miliónov dolárov. Očakáva sa, že do roku 2029 môže produkcia daného výrobku narásť až na 10 % z celkovej spotreby mäsa.

Nekončiaci dopyt po mäsových výrobkoch

Ako sme uviedli v úvode, práve zmena stravovacích návykov je kľúčová pre zmeny našej klímy. Jednou zo zaujímavosti je, že už v roku 1972 Ministerstvo poľnohospodárstva Spojených štátov amerických predpokladalo, že do roku 1980 môže byť až 20 % spracovaného mäsa nahradených jeho prírodnými alternatívami.

INZERCIA

Richard Waite pôsobiaci v globálnej výskumnej neziskovej organizácii World Resources Institute tvrdí, že produkcia a spotreba mäsa sa na území Spojených štátov môže zvýšiť do roku 2030 až o 9 %. Pokiaľ by však jeho náhrady do daného roku dosiahli aspoň 15-percentný podiel na trhu, jeho produkcia by mohla klesnúť o 7 %. Výnimkou častej konzumácie mäsových výrobkov nie sú ani Slováci.

Jeden z prieskumov uvádza, že priemerný Slovák zje v priebehu roka 70 kilogramov mäsa, informuje portál teraz.sk. Okrem toho jeho spotreba za posledných päť rokov vzrástla na území našej krajiny o takmer 37 %. Avšak v porovnaní s Rakúskom sme na tom lepšie, nakoľko spotreba mäsa na obyvateľa v danej krajine tvorí až 95,3 kilogramov. Pripisuje sa k tomu najmä to, že približne 12 % slovenských domácností nemá na stole mäso alebo ryby častejšie než dvakrát do týždňa.

Inzercia
náhrady mäsa
Výnimkou častej konzumácie mäsových výrobkov nie je ani Slovensko. Zdroj: pexels.com

„Spotreba mäsa na Slovensku od roku 2015 rastie. V roku 2019 zaznamenaná celková spotreba 69,3 kilogramov mäsa bola vyššia oproti roku 2018 o päť kilogramov a oproti roku 2015 bola vyššia až o 37 %. Na zvyšovaní spotreby sa najviac podieľalo hydinové mäso, ktoré od roku 2015 zaznamenalo priemerný medziročný nárast spotreby o 117,6 percentuálneho bodu a bravčové mäso s priemerným medziročným nárastom spotreby o 1,5 percentuálneho bodu,“ tvrdí ekonomická analytička Lenka Buchláková.

„Podľa našich odhadov rast spotreby mäsa mierne pribrzdila pandémia koronavírusu, avšak v priemere sa budeme stále pohybovať na úrovni 70 kilogramov mäsa na obyvateľa za rok,“ dodáva.

Šanca na úspech

Forbes dodáva, že pokiaľ by sa predikcie jedného z členov organizácie World Resources Institute naplnili, išlo by o veľký krok potravinárskeho priemyslu v snahe zachrániť planétu. V danom prípade by emisie z výroby potravín a ich dodávateľských reťazcov klesli o 65 miliónov ton oxidu uhličitého. Výnimku by netvoril ani znížený dopyt po poľnohospodárskej pôde, čo by malo pozitívny dopad na odlesňovanie. Za pozornosť stojí aj to, že by sa ušetrilo ďalších 320 miliónov ton oxidu uhličitého.

Avšak túžba investorov po zisku túto šancu na úspech komplikuje. Práve preto k primárnym problémom daného segmentu patrí aj to, že zakladatelia bezmäsitých startupov v mnohých prípadoch nechápu, do čoho naozaj idú. Nejde len o to, že by sa vyriešil problém s vysokou konzumáciou mäsa. Celý priemysel môže skončiť na chamtivosti investorov, pre ktorých klimatická kríza nehrá až tak veľkú rolu.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Predchádzajúci príspevok

Nasledujúci príspevok

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings