Ekonomika a Biznis

Aplikácia Robinhood ide na burzu. Na čom zarába, keď má nulové provízie?

  • 12 júla, 2021
  • 4 min read
Aplikácia Robinhood ide na burzu. Na čom zarába, keď má nulové provízie?
Aplikácia Robinhood sa preslávila napríklad aj po udalosti roka, nárastu hodnoty akcií spoločnosti GameStop. Nie je to však iba senzácia, ale hodnotná platforma na obchodovanie najmä pre malých investorov.

Robinhood Markets Inc., je online sprostredkovateľská spoločnosť s aplikáciou na obchodovanie a investovanie akcií zameranou na mladších retailových investorov.

Spoločnosť, ktorá zaviedla obchody s nulovou províziou, požiadala o počiatočnú verejnú ponuku (IPO) a 1. júla 2021 predložila Komisii pre cenné papiere (SEC) registračný formulár S-1.

Pritom ešte v marci spoločnosť podala tzv. dôverné podanie IPO. Výhodou dôverného podania je, že spoločnosť má väčšiu kontrolu nad svojim dátumom uvedenia na verejný trh a môže vykonávať zmeny v podaní IPO bez nutnosti informovania verejnosti cez public relations.

Spoločnosť Robinhood vo svojom dôvernom podaní nezverejnila očakávaný dátum, cenové rozpätie, počet akcií ani celkové ocenenie svojho IPO. Vo svojom nedávnom podaní S-1 však naznačila, že od verejného debutu očakáva zvýšenie hodnoty o 100 miliónov dolárov a požiadala o zaradenie svojich kmeňových akcií triedy A na burzu NASDAQ do burzového symbolu „HOOD“.

INZERCIA

Rovnomenná aplikácia Robinhood umožňuje používateľom na svojej platforme obchodovať s viac ako 5 000 akciami a siedmimi kryptomenami.

Používatelia môžu navyše obchodovať s americkými depozitnými potvrdenkami (ADR) pre 650 spoločností kótovaných na celom svete a opčnými zmluvami pre akcie kótované na amerických burzách a fondoch obchodovaných na burze (ETF) .

Ako Robinhood zarába peniaze, keď je bez provízií?

Základom služby Robinhood je sprostredkovanie bez provízií, čo znamená, že používatelia nemusia platiť poplatky za obchodovanie s akciami na jeho platforme. Poplatky za obchodovanie bývajú tradičným spôsobom, ako sprostredkovatelia zarábali peniaze; ak tieto poplatky chýbajú, spoločnosť Robinhood musela nachádzať iné spôsoby, ako generovať príjmy.

Najväčší zdroj príjmov spoločnosti Robinhood pochádza z praxe nazývanej platba za tok objednávok (PFOF). Platba za tok objednávok sa týka peňazí, ktoré sprostredkovatelia dostávajú za smerovanie obchodov svojich zákazníkov ku konkrétnym tvorcom trhu. Tvorcovia trhu sú firmy, ktoré sa dohodnú s kupujúcimi a predávajúcimi akcií alebo iných cenných papierov. Zarábajú si tak, že ich ziskom je rozdiel medzi tým, koľko kupujúci akcie zaplatí za túto akciu a tým, za čo ju predajca predá. Aby zaistili, že sa vždy nájdu kupujúci a predávajúci, ktorí sa budú porovnávať, platia maklérom ako Robinhood, aby im poslali objednávky.

Vzniká tu síce riziko konfliktu záujmov, Robinhood však tvrdí, že pre svojich zákazníkov ponúka stále najlepšiu výkonnosť a na svojej webovej stránke píše, že na platby od tvorcov trhu „sa pri smerovaní vašich sprostredkovateľských objednávok neprihliada“.

V decembri 2020 však SEC (Komisia pre cenné papiere) zistila, že „Robinhood v období od októbra 2018 do júna 2019 nepravdivo tvrdil na webových stránkach FAQ, že kvalita jeho výkonov sa vyrovnala konkurencii. Príkaz [SEC] konštatuje, že Robinhood uvádzal nižšie obchodné ceny.“ SEC uviedla, že táto praktika stála jej zákazníkov 34,1 milióna dolárov, a to aj pri zohľadnení úspor, ktoré zákazníci dosiahli tým, že nemuseli platiť provízie. Aj keď Robinhood nepriznal ani nepoprel podanie SEC, súhlasil so zaplatením 65 miliónov dolárov na urovnanie obvinení.

Koľko Robinhood zarába?

Najnovšie spoločnosť vykázala tržby vo výške 522,2 milióna dolárov za prvý kvartál fiškálneho roka 2021.

Takmer 81% výnosov Robinhood v 1. štvrťroku 2021 predstavovali príjmy založené na transakciách, generované z PFOF, vrátane toho, čo spoločnosť nazýva „Transakčné zľavy“ pri obchodoch s kryptomenami.

Asi 12% celkových výnosov bolo z úrokov, ktoré sa účtovali buď na maržových účtoch, alebo z vloženia neinvestovanej hotovosti zákazníkov na bankové účty.

Nakoniec, takmer 8% bolo vygenerovaných z iných zdrojov, napríklad z predplatného na prémiové zlaté členstvo Robinhood, ktoré používateľom umožňuje obchodovať s maržou.

 

Podrobnosti o IPO spoločnosti Robinhood Markets Inc. si môžete prečítať na stránke Investopedia.com

WallStreetBets upadá, jeho vplyv na investovanie

 

Prečo príbeh GameStopu ešte zďaleka neskončil a prečo sú ceny akcií stále vysoké?

 

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings