EXTRA Veda a technika

Ako vedci objavili na Mesiaci vodu? Ich postup je rovnako fascinujúci ako samotný objav

  • 2 novembra, 2020
  • 5 min read
Ako vedci objavili na Mesiaci vodu? Ich postup je rovnako fascinujúci ako samotný objav

Pracujeme s dôveryhodnými zdrojmi: sciencealert.com, eurekalert.org a sciencemag.org

 

Už viac ako desať rokov sa vedci domnievali, že na Mesiaci skutočne voda existuje, to na základe detekcií popísaných ešte v roku 2009. Bol tu ale priestor na rôzne interpretácie použitých vlnových dĺžok, ktorými sa chemické zloženie Mesiaca meralo. Teraz použili vedci odlišnú vlnovú dĺžku, ktorá je vlastná vode a oznamujú tak jej prvú jednoznačnú detekciu.

Nejasnosť vznikla z roku 2009 vznikla, pretože detekcie sa uskutočňovali v infračervenom pásme s dĺžkou 3 mikrometre. Pri tejto vlnovej dĺžke existovali dve možnosti – je to voda alebo iná hydroxylová zlúčenina obsahujúca vodík a kyslík.

Na Mesiaci je voda, to už majú vedci za potvrdené

Pod vedením astronóma Caseyho Honniballa z Goddardovho vesmírneho letového strediska NASA sa tím vedcov rozhodol preskúmať vlnovú dĺžku, ktorá by mohla potvrdiť alebo vyvrátiť tieto objavy. 6-mikrometrový infračervený pás by mal ukazovať čiaru, ktorú môžu vytvoriť iba dva atómy vodíka a jeden atóm kyslíka – čo sa nazýva vibrácia väzby H-O-H (alebo ohybová vibrácia).

Lenže vykonať jednoznačnú detekciu v tomto pásme je zložité. Vyžaduje použitie stratosférického observatória pre infračervenú astronómiu (SOFIA), špeciálneho ďalekohľadu, ktorý letí v rovine nad väčšinou zemskej atmosféry.

SOFIA je jediné súčasné a plánované observatórium schopné týchto pozorovaní,“ uviedol Honniball pre ScienceAlert.

Súčasné lunárne kozmické lode nemajú prístroje, ktoré môžu merať pri 6 mikrometroch a zemská atmosféra blokuje zo zeme 6-mikrónové svetlo, takže sa to nedá robiť z pozemných observatórií. SOFIA letí nad 99,9 percenta atmosféry Zeme, čo umožňuje pozorovanie na šiestich mikrometrochA prístroj FORCAST spoločnosti SOFIA môže, našťastie, vykonať 6-mikrometrické merania a pozrieť sa na Mesiac.“

Inzercia

Tím pomocou FORCAST-u starostlivo preštudoval oblasť, v ktorej boli vykonané predchádzajúce 3-mikrometrické detekcie – okolo južného pólu.

Na základe detekcií tím odhaduje množstvo vody okolo 100 až 400 častíc na milión, čo je v súlade s detekciou 3 mikrometrov vykonanou mapovačom Moon Mineralogy Mapper .

Na mesačnom povrchu sa, samozrejme, nenachádzajú žiadne tekuté jazerá a akákoľvek zamrznutá voda by sa sublimovala, akonáhle by na ňu dopadlo slnečné svetlo. Existuje však niekoľko spôsobov, ako môže Mesiac stále zadržiavať povrchovú vodu.

Domnievame sa, že sa táto voda nachádza v skle,“ prekvapivo hovorí Honniball.

Keď mikrometeorit dopadne na Mesiac, roztopí nejaký mesačný materiál, ktorý sa rýchlo ochladí a vytvorí sklo. Ak tu už bola prítomná voda, vznikla počas dopadu alebo bola takto na povrch doručená, mohla byť časť vody zachytená do štruktúry skla, než sa ochladilo.

Podľa astronóma Paula Haynea z University of Colorado Boulder vedci pripúšťajú aj ďalšiu možnosť – oblasti permanentného tieňa v polárnych kráteroch. Vo vysokých zemepisných šírkach vytvárajú vysoké okraje kráterov oblasti, ktorých sa slnečné svetlo nikdy nedotkne.

Na týchto miestach teploty nikdy nepresahujú približne -163° Celzia, čo vytvára studené pasce, ktoré by mohli skrývať akési škvrny vodného ľadu.

Na základe údajov z prieskumu Lunar Reconnaissance Orbiter NASA Hayne a jeho kolegovia vypočítali, že takto trvalo zatieneného povrchu môže byť až 40 000 štvorcových kilometrov. A 60 percent z toho je na južnom póle Mesiaca.

Teploty sú v studených pasciach také nízke, že ľad by sa správal ako skala,“ povedal Hayne. „Ak sa tam raz dostane voda, nedostane sa odtiaľ po miliardy rokov.“

Voda na Mesiaci sa nachádza buď v skle, odkiaľ sa nemá ako vypariť, alebo na miestach, kde nikdy nedopadajú lúče zo Slnka

Oba odhady majú veľmi zásadný vplyv na budúce mesačné misie. NASA už plánuje zriadiť mesačnú základňu ako súčasť misie Artemis; ak sa v blízkosti nachádza bohatý zdroj vody, mohli by ho obyvatelia Mesiaca využívať na pitie, na pestovanie plodín alebo ich dokonca štiepiť pomocou elektrolýzy na vodík  pre raketové palivo.

Musíme si však urobiť lepšiu predstavu o tom, kde by mohla byť voda a koľko jej vlastne je. Práca Haynesovho tímu pomôže zistiť, kde hľadať; práca Honniballovho tímu nám dáva návod . Všetko, čo teraz potrebujeme, je dať ďalekohľadu SOFIA viac času na výskum.

 

„Boli nám pridelené ďalšie dve hodiny na SOFIA a požadujeme ďalších 72 hodín,“ uviedol Honniball. „S ďalšími pozorovaniami budeme schopní charakterizovať správanie vody cez mesačný povrch a porozumieť jej zdroju, kde sa nachádza a ak sa pohybuje po mesačnom povrchu.“

Oba príspevky (odhady o pôvode vody) boli publikované v časopise Nature Astronomy. Nájdete ich tu a tu.

About Author

Erik Stríž

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings