Lifestyle TOP články redakcie

Ako sa rýchlejšie a efektívnejšie rozhodovať?

  • 1 augusta, 2022
  • 4 min read
Ako sa rýchlejšie a efektívnejšie rozhodovať?

Niektorým ľuďom netrvá dlho, kým sa rozhodnú. Iní si na „problematiku“ vyhradia určité časové pásmo – deň, týždeň, mesiac alebo dokonca rok.

Keď sme boli deti, tak za nás rozhodovali rodičia. Neskôr sme boli schopní vysloviť ortieľ aj sami, i keď nedostatok životných skúsenosti v nás mohol vzbudiť neistotu. Teraz, keď sme už dospelí a žijeme plnohodnotný život, mali by sme sa rozhodovať omnoho jednoduchšie. Tak, kde je teda problém?

 

Venujeme príliš veľa pozornosti nepodstatným veciam

Rozhodnutia určitým spôsobom menia náš život. Vždy, keď dostaneme informáciu, ktorá spustí proces rozhodovania, tak náš mozog začne pracovať. Staviame sa na rázcestie. K dispozícii máme niekoľko možností, no so značnou prekážkou, ktorou sú emócie. Mozog funguje veľmi prosto. Ak sme hladní, tak sa ideme najesť. Ak sme unavení, tak je riešením spánok.

INZERCIA

Problém nastáva v prípade, ak naše rozhodnutie ovplyvňuje život niekoho druhého. Prípadne, ak je medzi možnosťami minimálny rozdiel. Štúdiou sa zistilo, že ľudia sa dokážu rýchlejšie rozhodnúť vtedy, keď je pri druhej možnosti výrazne viac negatív. Rýchlejšie si vyberieme, či pôjdeme na dovolenku do Chorvátska, ktorá stoji 600 eur alebo do Dubaja, ktorý stojí niekoľkonásobne viac.

Vedci dospeli k záveru, že ak účastníkom štúdie predložia ich obľúbene a neobľubené jedlo, tak výber je nekompromisný a rýchly. Zvrat nastal vtedy, keď pred nich pristali dve jedla, na ktoré mali chuť. Z racionálneho hľadiska by respondenti nemali príliš dlho uvažovať nad tým, čo budú jesť, pretože z oboch jedál budú mať rovnaký pôžitok. Realita sa však líšila od teórie.

V ďalšej štúdii odborníci rozdelili účastníkov na dve skupiny. V prvej mali na rozhodovanie neobmedzený čas a v druhej sa museli rozhodovať pod časovým nátlakom. Zo štúdie vyplýva, že čím rýchlejšie sa rozhodujeme (a teda nedávame priestor emóciám), tým lepšie a efektívnejšie rozhodnutia vykonávame. 

Ľudia často trávia príliš veľa času výberom medzi možnosťami, ktoré majú porovnateľnú hodnotu. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Modely rozhodovania

Ľudia prichádzajú k rozhodnutiam rôznymi spôsobmi. Odborníci naznačujú, že existujú aspoň 3 modely rozhodovania, ktoré možno kombinovať tak, aby sme razili cestu k úspechu.

  • Racionálne rozhodovanie
  • Rozhodovanie založené na prehľade
  • Rozhodovanie založené na experimentoch

 

Model racionálneho rozhodovania

Racionálne rozhodovanie sa nie je bežné v súkromnom živote. Zväčša sme ovplyvňovaní rôznymi faktormi, a preto ide racionalita do úzadia. Ide však o model, ktorý je lineárny, logický, nenáročný a interaktívny. V tomto prípade sa zameriavame na fakty, ktoré sú smerodajné. Spíšeme si všetky ,,pre“ a „proti“, definujeme si ciele, vymedzíme alternatívy a možné dôsledky.

Model založený na prehľade

Rozhodnutia sú motivované vizualizáciou. Zvyčajne sa používa pri kreatívnom hľadaní riešenia. Prítomná je túžba vybrať to najlepšie riešenie. Tento model sa používa, keď riešenie nie je jednoznačné. Najskôr zhromažďujeme informácie a postrehy o probléme. Ďalšou fázou je hľadanie originálneho riešenia, ktoré prinesie nový uhol pohľadu. Poslednou fázou je overenie toho, či naše riešenie je aplikovateľné do praxe.

Model založený na experimentoch

V tomto prípade vypneme svoju myseľ a začneme konať. Skúšame všetky možnosti, ktoré by mohli fungovať až dokým nenájdeme tú správnu. V skutku môže tento proces spôsobiť aj to, že natrafíme na nové možnosti. Niekedy však príde riešenie až po tom, čo sa začneme činiť.

 

Rozhodnutia sú prakticky úlohy, ktoré musí vyriešiť náš mozog. Čím viac budeme trénovať riešenie problémov (rébusov), tým rýchlejšie dokážeme vyriešiť aj iné výzvy. Kombináciou troch modelov rozhodovania by sme mali dospieť k najoptimálnejšiemu riešeniu, pričom platí, že rýchle rozhodovanie môže byť nápomocné.

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings