Píše Vladimír Orth

Ako aktuálna situácia ovplyvní našu budúcnosť?

Zvládnutie vírusu nie je len o chorobe, ale aj ekonomike, ktorá môže spôsobiť vážne škody na životoch. Veľa ľudí žije od výplaty do výplaty, nemajú šancu sa zaobísť bez príjmu.
Vydané 25. marca 2020 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , ,

Zakladateľ skupiny United Group | Bratislava, Slovensko

Kto by si ešte počas osláv vianočných sviatkov a Nového roka pomyslel, že rok 2020 začne práve takto.

Obvykle si počas sviatkov vzájomne prajeme, aby sme boli zdraví, šťastní a aby sme mali úspešný nadchádzajúci rok.

Nikto v tom čase ani nesníval, že na sklonku januára a februára vznikne epidémia v Číne, ktorá neskôr vďaka nedostatočnej obozretnosti a pomalému prístupu svetovej zdravotníckej organizácie WHO prenikne v priebehu ďalších dvoch mesiacov do všetkých kútov sveta.

Človek by si myslel, že žijeme vo svete, kde nás medzinárodné organizácie ako WHO alebo OSN budú chrániť, upozornia na prichádzajúce nebezpečenstvá a splnia si svoj účel, na čo boli vytvorené. Čudujem sa, žiaľ, nič také sa nestalo. Ich prístup by sa dal slušne nazvať spomalený, neefektívny a nekompetentný.

Vírus závratnou rýchlosťou preniká do všetkých kútov sveta. Práve vďaka nárastu turizmu, leteckej prepravy, ktorá za posledných 30 rokov explodovala. Pre zaujímavosť, takto rástla letecká preprava za posledných 30 rokov:

1990: počet letov nedostupná, 1,025 mld. prepravených pasažierov
2004: 23,8 mil. letov, 1,889 mld. prepravených pasažierov
2019: 40,3 mil. letov, 4,72 mld. prepravených pasažierov

 

Znamená to, že nárast leteckej dopravy z pohľadu prepravených pasažierov za 30 rokov narástol 4,5-násobne.

Veľa sa popísalo o tom ako sa nákaza rozširuje a ako sa pred ňou brániť, málo však vieme ako bude ďalej napredovať a ako dlho bude trvať. To je téma, pri ktorej sa rôznia názory a nikto nevie, čo bude ďalej. Je potrebné si uvedomiť, že urýchlené opatrenia, ktoré prijali niektoré štáty (medzi prvými bolo práve Slovensko) hneď na začiatku, keď celú krajinu ľudia uviedli do karantény, prináša svoje ovocie: Počet nakazených nestúpa a počet mŕtvych je na nízkych číslach.

V každom prípade problémom je, že aktuálne ani v rámci EÚ nie sú jednotné pravidlá. Každá krajina sa riadi vlastnými naradeniami a tam, kde sú slabé, sa vírus šíri obrovskou rýchlosťou. Ta,m kde od začiatku boli tvrdé, sú čísla nízke a obyvateľstvo je chránené.

Nie je prvoradým zámerom a cieľom EÚ, aby chránila svojich obyvateľov aj v takýchto prípadoch? Nekompaktnosť riešení má za následok nekontrolované šírenie a straty na životoch, ktoré dosahujú tisíce. Ekonomické škody sa budú rátať v triliónoch, nie miliardách. Len pre porovnanie, HDP Európskej únie je ročne 19 triliónov eur. Ak nám vypadne produkcia na 1-2 mesiace, hovoríme o 1,6-3,2 triliónoch eur.

Každý z nás, od batoliat po najstarších, príde mesačne o 3 200 eur.

Tento výpadok bude značný a v modernej histórii Európy nemá obdobu. Vysporiadať sa s ním bude veľmi ťažké. Možno dobrý krok, ako sa postaviť uvedenej situácii, bude ako počas vojen vydať vojnové dlhopisy na záchranu a financovanie rastu. Teraz by sa mohli vydať koronavírus dlhopisy, ktoré by pokryli náklady na jej zvládnutie.

Rozvod Británie s EÚ bude o to bolestivejší, keď bude odkázaná sama na seba a rozložiť riziko starostí a nákladov bude veľmi ťažké. Je to ako v manželstve, kedy sme spolu v dobrom aj v zlom, tak aj Británia bude v tomto prípade ťahať za kratší koniec povrazu.

Zvládnutie vírusu nie je len o chorobe, ale aj ekonomike, ktorá môže spôsobiť vážne škody na životoch. Veľa ľudí žije od výplaty do výplaty, nemajú šancu sa zaobísť bez príjmu.

 

Čo bude nasledovať? Kedy sa otvoria obchody?

Aktuálna situácia, kedy sú hranice niektorých krajín hermeticky uzavreté, nepúšťajú cudzie osoby a všetky lety komerčných lietadiel sú pozastavené, sú pozitívne kroky k vedúce k tomu, aby sa uvedená kríza zabrzdila. Dôležité je však uvedomiť si, že napriek pravdepodobným úspechom k otvoreniu hraníc nepríde rýchlo. Hlavne preto, aby sa znova vírus nešíril. Samozrejme, pokiaľ nedôjde k objaveniu vakcíny, ktorá by bola efektívne účinná a schopná distribúcie v požadovanom množstve po celej planéte.

Preto práve k prvým krokom na uvoľnenie situácie príde až po znížení počtu nakazených. Prvý sa uvoľní vnútorný trh, začnú sa otvárať obchody a napriek tomu budú stále ľudia musieť nosiť rúška a dodržiavať zásady hygieny. Tieto zásady nám už ostanú na dlhší čas, budeme ostražití, obava bude stále niekde v nás driemať. Budeme pamätať na túto situáciu, ktorú dnes zažívame.

Čo sa týka leteckej prepravy, bude mať tak isto pomalý nábeh a ak aj sa nejaké lety uvoľnia, bude to len do krajín kde vírus bude už rovnako porazený ako u nás. Nemyslime si, že pôjde o hromadné lety do celého sveta na aké sme zvyknutí.

Tieto kroky v prvej fáze nastanú podľa nášho odhadu koncom apríla a mája a v druhom kroku v období júna a júla tohto roku.

 

Konečný účet za celkovú katastrofu, ktorej sme svedkami, budeme splácať niekoľko rokov a hospodársky rast bude čiastočne ochromený hlavne v sektoroch cestovania a leteckej dopravy.

Je dôležité uvedomiť si slabý ekonomický význam krátkych letov do 300 alebo 500 kilometrov a z ekologického hľadiska a ochrany zdravia Európanov ich zrušiť. Aby sme cestovali viac ekologickou dopravou, ktorá ešte donedávna kraľovala v doprave, preprave ľudí a tovarov – je ňou železničná doprava. Pre individuálnu dopravu znova dôjde k rozkvetu automobilovej a autobusovej dopravy.

Ako sa však svet postaví k pôvodcovi vírusu, či bude naďalej vyrábať všetky tovary v tejto krajine, je ťažké odhadnúť. Pre porovnanie, ako sa svet zmenil v návykoch, keď v prvom slede premiestnil väčšinu call centier pred 20 rokmi do Indie a po pár rokoch ich znova vrátili späť na kontinent vzhľadom na rozdielnu kultúrnu a jazykovú výbavu.

Myslím, že svet ako ho dnes poznáme, bude touto katastrofou poznačený a že bude sa snažiť predvídať, aby sa niečo podobné nestalo. Bude to stáť veľmi veľa úsilia a investícií, ktoré každý z nás pocíti. Letecká preprava a cestovanie budú ovplyvnené senzormi na meranie teplôt cestujúcich a analýzami potencionálnej hrozby. Bude to vyžadovať zvýšené investície do letísk a infraštruktúry, ktorá to bude vedieť zaručiť. Zájazdy do destinácií, ktoré sú z nášho pohľadu exotické, budú do veľkej miery obmedzené alebo dokonca úplne skončia. Ľudia nebudú chcieť riskovať za žiadnu cenu.

Naše návyky a potreby sa stanú zrazu nepodstatnými a budeme radi keď si zachováme svoju prácu a životnú úroveň. Nebudeme riešiť kam kedy pôjdeme na dovolenku, budeme radi že máme kde bývať a pracovať. Zomknúť sa v tejto chvíli vnímam ako najpodstatnejší bod prežitia bez následkov. Napriek tomu, že svet ako ho dnes poznáme bude iný, ľudia pochopia a zo slepej uličky kam sme sa dostali sa vrátia a pôjdu ďalej.

 

 

Zdroje:
Transportation & Logistics, Statista 2020
Coronavirus Will Change the World Permanently. Here’s How,Poitico Magzin 20.3.20

 

Arktída zelenie, je to zlá správa pre všetkých

Zabudli sme byť nezávislí, teraz máme šancu to napraviť

Rekordne nízke hodnoty NO2 v ovzduší: Pandémia nám ukázala, ako máme dosiahnuť bezpečnejšie prostredie

 

Udrží sa vírus na hotovosti? Aktuálna situácia môže podporiť nórsky a čínsky scenár

 

Pokračujte na ďalší príspevok »