Ekonomika a Biznis EXTRA

Ak firmy nezareagujú na prebiehajúce zmeny, zajtra môžu skončiť

  • 15 novembra, 2021
  • 8 min read
Ak firmy nezareagujú na prebiehajúce zmeny, zajtra môžu skončiť
PRÁZDNE RIADITEĽOVO KRESLO: Veľmi ľahko sa môže stať, že firma, ktorá doteraz podnikala úspešne, už zajtra začne strácať zákazníkov v prospech konkurenta, ktorý priniesol na trh revolučnú novinku.
  • 10. januára 2022 prichádza na Slovensko kniha „Dilema inovátora“ od Claytona Christensena.
  • K úspešnému podnikaniu nepotrebujete vždy jedinečný nápad, ale schopnosť prispôsobiť sa trhu a globálnym i lokálnym zmenám.
  • Každá firma pritom čelí potrebe inovovať – a tu vzniká paradox. Inovácie môžu byť priebežné a konzervatívne, ale aj radikálne a riskantné.
  • Existuje recept na to, aké inovácie sa oplatí robiť viac? Ktoré sú už príliš veľkým rizikom? Odpovede našiel Clayton Christensen v bestselleri „Dilema inovátora“.

Clayton Magleby Christensen bol americký akademický a obchodný konzultant, ktorý vyvinul teóriu „rušivých inovácií“. Tá je považovaná za jednu najvplyvnejších podnikateľských myšlienok začiatku 21. storočia, uvádza o Christensenovi, ktorý zomrel začiatkom minulého roka, Wikipedia.

Jeho myšlienky a dielo spred takmer štvrť storočia je vysoko relevantné dodnes. Dokonca sa môže zdať, že práve dnes sú ešte aktuálnejšie, pretože firmy čelia hrozbe v podobe totálnej automatizácie výroby, rozsiahleho využívania umelej inteligencie či internetu vecí, ktorý má potenciál úplne zmeniť ako výrobu a vývoj, tak aj spotrebiteľské správanie. Jedno z najvýznamnejších diel autora má názov Dilema inovátora (v origináli The Innovator’s Dilemma) a ide o knihu populárnu predovšetkým medzi podnikateľmi s vysokými ambíciami a cieľmi, ktoré presahujú priemer. Kniha už čoskoro príde aj náš trh v slovenskom preklade vďaka Nadácii United Philanthropy, ktorá minulý rok priniesla do predaja aj výnimočnú knihu Z tretieho sveta medzi elitu: Úspešný príbeh Singapuru od Lee Kuan Yewa.

Prečo by ste si túto knihu mali kúpiť alebo ju venovať svojim priateľom, napríklad ako vianočný dar?

Čo o knihe Dilema inovátora povedali experti

Clayton Christensen je jedným z najvplyvnejších biznis teoretikov za posledných päťdesiat rokov.
Forbes @forbes

INZERCIA

Jedinečný a praktický pohľad na to, ako môžu úspešné spoločnosti využiť inovatívne technológie vo svoj prospech, a dlhodobý rast a vyhnúť sa tak osudu mnohých, kedysi veľkých a úspešných firiem. Závery podložené viac ako 30-ročným výskumom sú inšpiratívne tak pre top manažérov, ako aj ich investorov.
Peter Dovhun @peterhovhun, predseda predstavenstva SEPS – Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

CLAYTON CHRISTENSEN do svojej smrti v januári 2020 pôsobil v neziskovom think-tanku Clayton Christensen Institute.

Príklad z praxe

Riskantné alebo konzervatívne inovácie, trvalá udržateľnosť, eventuálne zisky z inovovania… znie to nudne. Pre bežného človeka je priam obťažujúce venovať pozornosť takýmto témam, lenže osobnosti, ktoré stoja za malými, strednými aj veľkými spoločnosťami, sú vnútornou motiváciou hnaní k tomu, aby svoj obchod zveľaďovali a udržiavali životaschopným nielen počas niekoľkých rokov. Konkurencia je pre nich výzvou, ktorej prekonávaním rastie celá spoločnosť. A títo ľudia princípy objasnené v knihe Dilema inovátora oceňujú. Problematika sa ich osobnostne týka. Vytvárať hodnoty znamená prekonať seba samého a vydolovať z ľudí to najlepšie nielen metaforicky, ale v každom ďalšom rozmere.

Pre nás ostatných, ktorí ešte potrebujeme vnútornú motiváciu objavovať a vzdelávať sa myšlienkami velikánov, existuje dobrý príklad od pána Li Weia, manažéra komercializácie technológií v singapurskej Agentúre pre vedu, technológie a výskum (A*STAR Singapore):

John je produktový špecialista v dobre etablovanej technologickej spoločnosti. Jeho spoločnosť je lídrom trhu už niekoľko desaťročí, ale jedného dňa Johnova firma skončí s podnikaním a on príde o svoju prácu. Za jediný rok spoločnosť stratila takmer všetkých zákazníkov – prešli ku konkurentovi, ktorý zákazníkom ponúkol prevratnú inováciu. John je, samozrejme, nešťastný, pretože jeho spoločnosť predsa nespravila nič zlé – dokonca priebežne svoju ponuku inovovala, a to aj na základe reálnej spätnej väzby od zákazníkov.

Čo si John neuvedomuje, existuje podstatný rozdiel medzi udržiavacími a prevratnými inováciami. Jeden aj druhý typ inovácií je nesmierne dôležitý, ale zatiaľ čo tie udržiavacie sú obyčajne konzervatívnejšie, tie prevratné sú riskantné s určitou šancou, že sa stanú budúcim štandardom a drvivou konkurenčnou výhodou. Johnova firma pritom môže byť akákoľvek – výrobca textilu, softvérová alebo stavebná spoločnosť, personálna agentúra, ale John môže byť pokojne aj freelancer so zopár spolupracovníkmi.

Citát od Steva Jobsa, že ľudia nevedia, čo chcú, medzičasom zľudovel a nie vždy je chápaný správne. Jobs v skutočnosti povedal „Ľudia nevedia, čo chcú, kým im to neukážete,“ reagoval tak na otázky, či Apple inovuje na základe spätnej väzby od zákazníkov. Takýto prístup k inovovaniu produktov nie je nesprávny, ale je pomerne striktne obmedzený, preto bráni skutočným inováciám.

Príkladom modernej revolučnej inovácie je internet, ktorý významne zmenil spôsob podnikania spoločností a veľmi negatívne ovplyvnil tie firmy, ktoré sa mu nechceli prispôsobiť. Len sa pozrite sa klasické kníhkupectvá a Amazon. Amazon zmenil moderný svet a aj tie klasické kníhkupectvá, ktoré napokon prežili, za to vďačia predovšetkým internetu a koncepcii podnikanie v štýle Amazonu.

INOVÁCIE POMÁHAJÚ, ALE AJ NIČIA: Inovovať je dôležité, ale záleží aj na tom, aké tieto inovácie vlastne sú. Trvalá udržateľnosť alebo riziko s eventuálnou revolúciou? Obe majú svoje významy. A aj o tomto je kniha Dilema inovátora.

 

Prečo je dilema inovátora aktuálna aj po 24 rokoch?

Najprv to bola vodná para, potom elektrifikácia a masová výroba vo fabrikách, napokon komputerizácia, ktorá trvá až dodnes. Dobre vieme, že veľkolepé využívanie počítačovej techniky vo všetkých priemysloch čochvíľa narazí na svoje limity, a že musí prísť niečo ďalšie. Otvorene sa o tomto ďalšom kroku hovorí ako o štvrtej industriálnej revolúcii, prípadne ako o priemysle 4.0. Tento neurčitý pojem reprezentuje vyššiu úroveň komputerizácie, spájanie kybernetického a fyzického, Internet vecí (IoT) a Internet systémov (IoS). Stroje akéhokoľvek charakteru doplnené o Internet vecí riadené umelou inteligenciou už nepotrebujú človeka. Takéto inovácie existujú už dnes a prežívajú prudký rozvoj. Jeden z dôsledkov tejto industriálnej revolúcie má byť výrazné zasiahnutie do zamestnanosti a zmena našej práce. Týka sa to nielen pracovníkov vo výrobe, ale aj manažmentu, vývojárov a predajcov.

Toto všetko sú pritom veci na vnútornej strane firiem – zákazník dostane aj pri plne automatizovanej výrobe rovnaký produkt ako predtým. Inovácie vo vzťahu k zákazníkom ostávajú naďalej v rukách ľudí (častokrát jednotlivcov) a práve ľudia stanovujú budúce konkurenčné výhody. Preto sa nimi musia zaoberať všetky firmy, všetci lídri.

Ako tieto typy inovácií rozlíšiť včas, ako ich cielene budovať, udržiavať a kedy sa vybrať ktorou cestou? Na tieto otázky neexistuje jednoznačná a jednoduchá odpoveď. Odpovede si vyžadujú pochopenie súvislostí, znalosť trhu, znalosť svojej spoločnosti a jej produktov a služieb, zákazníkov a mnoho ďalšieho. Tomu všetkému sa venuje Clayton Christensen vo svojej knihe Dilema inovátora.

Nie je to čítanie pre každého, ale tí, ktorí majú záujem o udržateľnosť svojho biznisu, chcú byť viac ako iba priemer, tí by mali toto dielo považovať za kľúčový prvok vo svojom vzdelávaní. Slovenská verzia knihy Dilema inovátora od Claytona Christensena bude v predaji už od 10. januára 2022.

 

About Author

Erik Stríž

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings