Enviro a eko

16 unikátnych zvierat, ktoré by mohli do roku 2030 vyhynúť. Ako tomu predísť? časť 1.

  • 16 apríla, 2023
  • 6 min read
16 unikátnych zvierat, ktoré by mohli do roku 2030 vyhynúť. Ako tomu predísť? časť 1.

Posledné zbohom?

Svet sa môže nachádzať uprostred šiesteho masového vymierania. katastrofálne dôsledky zmeny klímy, strata biotopov a ľudská činnosť, pri ktorej hrozí, že vyhubí viac zvierat, než si dokážeme predstaviť.  Niektorí vedci sa dokonca obávajú, že nás čaká hmyzia apokalypsa.  To sa nedá povedať o týchto 16 zvieratách. Svetový fond na ochranu prírody (WWF) ich označuje ako kriticky ohrozené – patria medzi najpravdepodobnejšie, čo v priebehu nasledujúceho desaťročia zmiznú z povrchu zemského.

Leopard amurský (Panthera pardus orientalis)

Táto veľká mačka žijúca v lese je najohrozenejšia zo všetkých leopardov. Rozkošné stvorenie pochádza z oblasti Amur-Heilong, pomenovanej po mohutnej rieke, ktorá sa nachádza na hraniciach Ruska a severovýchodnej Číny. Podľa WWF zostalo vo voľnej prírode menej ako 100 leopardov amurských a asi 180 ich žije v zajatí. Tieto čísla sa vám môžu zdať drasticky malé – ale divoká populácia v posledných troch rokoch našťastie vzrástla. V roku 2017 sa predpokladalo, že vo voľnej prírode žije iba 67 leopardov – teraz sa predpokladá, že ich je viac ako 84.

Skupiny ako TRAFFIC, organizácia zameraná na boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami, a WWF pracujú na zastavení pytliactva, monitorovaní populácie a ochrane biotopu leopardov.  Víťazstvom bola v Rusku aktualizácia zákona z roku 2013, ktorá sprísnila postupy pre zastavenie nezákonného obchodu s leopardmi amurskými a inými druhmi veľkých mačkovitých šeliem.

Nielen leopard amúrsky, ale viacero veľkých mačkovitých šeliem je v ohrození. Zdroj: Shutterstock.com

Čierny nosorožec (Diceros bicornis)

Vďaka európskym lovcom, ktorí majú radi spúšť, populácia čiernych nosorožcov v 20. storočí dramaticky klesla. Pytliactvo zostáva problémom aj dnes. Čierne nosorožce žijú v Namíbii a východnej Afrike a sú menšie ako tie biele  – ich severný poddruh je vo voľnej prírode pravdepodobne už vyhynutý. Odhaduje sa, že vo voľnej prírode zostáva len 5 366 až 5 627 čiernych nosorožcov, uvádza Save The Rhino. Ochrancovia prírody sa snažia pytliactvo zastaviť a zvýšiť ich populáciu. Toto úsilie zahŕňalo prenášanie nosorožcov letecky do nových domovov, kde môžu prosperovať.

INZERCIA

Nosorožec sumaterský (Dicerorhinus sumatrensis)

Nosorožec sumaterský je tiež na zozname kriticky ohrozených — spolu s množstvom ďalších zvierat, ktoré žijú na Sumatre, veľkom ostrove nachádzajúcom sa v západnej Indonézii. V minulosti predstavovalo pytliactvo pre tento druh najväčšiu hrozbu – no dnes je ešte väčším nebezpečenstvom strata biotopu, tvrdí aktivistická organizácia Save The Rhino. Ľudia ničia lesy kvôli palmovému oleju a papierovej buničine. Výsledná rozdelenie populácií nosorožcov poškodzuje spôsoby rozmnožovania.

A čo ich špecifiká? Majú množstvo odlišných vlastností, ktoré ich robia jedinečnými: Sú najmenším druhom nosorožca a jediným ázijským nosorožcom, ktorý má dva rohy. Podľa WWF zostalo vo voľnej prírode iba 80 jedincov. Ochranári pracujú na zastavení pytliactva, raste populácie nosorožcov a ochrane biotopu zvierat. Organizácia WWF dokonca niektoré z nich presunula, aby skonsolidovala populácie v oblastiach, ktoré sú lepšie chránené, pričom chová aj nosorožcov v zajatí.

INZERCIA
Ochrancovia sa snažia ohrozené druhy držať v zajatí, pričom im poskytujú všetky potrebné podmienky na život a ďalšie rozmnožovanie. Potom ich môžu vypustiť do voľnej prírody. Zdroj: Pexels.com

Nosorožec jávsky (Rhinoceros sondaicus)

Nosorožec jávsky je najohrozenejší zo všetkých druhov nosorožcov, tvrdí WWF. Ich malá populácia znižuje ich šance na budúci život. Tento druh je tiež obzvlášť citlivý na prírodné katastrofy a choroby, uvádza správa Save The Rhino. Oba problémy budú so zmenou klímy len a len narastať.

Nosorožce jávske sú menšie ako ich bratranci, indické nosorožce. Obľubujú celú škálu rastlinnej potravy – výhonky, vetvičky i ovocie. Jávske nosorožce sú „najprispôsobivejšími“ medzi nosorožcami, ak ide o kŕmenie. Ich jedinou zásadnou požiadavkou je mať v strave soľ. No nie sú v tom sami – chuťové kanáliky nosorožca sumatranského vyžadujú to isté. Podľa Save The Rhino zostalo len 72 jávskych nosorožcov vo voľnej prírode. Medzinárodná a Indonézska nadácia pre nosorožce pracujú na rozšírení chránených biotopov a zastavení pytliactva.

Inzercia

Orangutan (Pongo abelii, Pongo pygmaeus)

Prečo sú orangutany ohrozené? Hlavným dôvodom je ničenie biotopu, uvádza organizácia Orangutan Foundation International. Legálna i nelegálna ťažba dreva, ničenie lesov pre palmový olej – obe sú sú na horných priečkach na zozname hrozieb. Dnes vo voľnej prírode zostalo asi 41 000 bornejských a 7 500 sumatranských. Žijú iba na Borneu a Sumatre, ostrovoch v juhovýchodnej Ázii.

Palmový olej je takmer všade. Aj ten je dôvodom, prečo populácie orangutanov vymierajú. Ľudia ničia ich biotopy pre lacnú, no stále žiadanú zložku. Zdroj: Pexels.com

Orangutan bornejský (Pongo pygmaeus)

Len za posledných 60 rokov sa počet orangutanov bornejských podľa WWF znížil na polovicu. Ťažba dreva a lov ohrozujú ich biotop a prežitie. Oba druhy orangutanov majú svoju charakteristickú huňatú, oranžovo-červenú srsť. Bornejci sa líšia v tom, že skôr zo svojho biotopu v korunách stromov zostúpia, aby strávili nejaký čas na zemi.  Borneo Orangutan Survival Foundation pracuje na opätovnom vysadení týchto zvierat v zajatí späť do voľnej prírody, na ochrane ich biotopu a na vzdelávaní blízkych komunít. Tie potom pomáhajú tento druh chrániť.

Orangutan sumaterský (Pongo abelii)

Rýchle odlesňovanie a nezákonný obchod s domácimi zvieratami spôsobujú, že tieto populácie orangutanov trpia. Vo voľnej prírode zostalo asi 7500 bornejských orangutanov. Program na ochranu orangutanov sumaterských pracuje na ich ochrane a rehabitalizuje zachránených. Opätovným ich postupne zavádza do voľnej prírody, zlepšuje ochranárske vzdelávanie a výskum.

ZDROJ: Inverse.com

About Author

Natália Adamkovičová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings