Archív EXTRA feed Iné Kultúra Lifestyle Ľudia Na zamyslenie Slovensko Svet Zdravie

10 stredovekých popravných metód, ktoré sú definíciou krutosti

  • 25 januára, 2022
  • 5 min read
10 stredovekých popravných metód, ktoré sú definíciou krutosti

10 stredovekých popravných metód, ktoré sú definíciou krutosti

 

Stredoveká poprava bola hrozivá vyhliadka bolesti, potupy a smrti. Počas stredoveku sa nevýslovnej krutosti trestu smrti vyrovnala iba kreativita techník mučenia.

Rôzne úrovne bolesti a typy popráv boli väzňom spôsobované v závislosti od povahy a závažnosti ich zločinu.
Stredoveké obdobie medzi pádom Rímskej ríše a začiatkom renesancie trvalo asi 1000 rokov. V tom čase boli používané metódy mučenia vskutku neľudských rozmerov.

 

Tieto brutálne metódy mali odradiť zločincov, no nie vždy boli úspešné.  Mučenie sa zvyčajne používalo ako spôsob získavania dôkazov a informácií, a verejná poprava sa často používala ako varovanie, aby sa zabránilo iným v páchaní zločinov.

Väzňom neboli udelené žiadne práva, čo umožňovalo rozšírené a úplne neregulované mučenie a popravy. Napriek obludnej povahe týchto procesov, boli popravy často verejné a navštevovali ich veľké, posmievajúce sa davy.

 

Inzercia

Najbežnejšie typy stredovekých popráv

 

1. Sťatie hlavy

Verte tomu alebo nie, sťatie hlavy bolo v stredoveku považované za jeden z najčestnejších a najmenej bolestivých spôsobov popravy. Ak by sa použila dostatočne ostrá sekera, človek mohol byť dekapitovaný jedným rýchlym úderom, čo umožnilo okamžitú smrť. Z tohto dôvodu bolo sťatie hlavy často vyhradené pre šľachticov, rytierov dokonca aj pre kráľovskú rodinu.

 

Poprava Hugha Despensera mladšieho. Zdroj: en.wikipedia.org

2. Obesenie, obtiahnutie a rozštvrtenie

Obesenie, obtiahnutie a rozštvrtenie bol trest, ktorý sa používal najmä v Anglicku, pre mužov uznaných vinnými z vlastizrady. Táto forma popravy je považovaná za jednu z najbrutálnejších metód v histoŕií.

Väzeň bol obesený za krk na krátky čas a potom ho uložili na drevenú latu, kde sa začal odohrávať krutý cirkus.

Ešte živá obeť bola rozrezaná v brušnej dutine a odstránili  jej črevá a pohlavné orgány. Odstránené orgány sa spálili v plameni pripravenom v blízkosti väzňa. Obeti odrezali hlavu a zvyšok tela rozštvrtili na štyri časti. Päť častí tela (štyri štvrtiny tela a hlava) sa zvyčajne vystavovali na verejnosti v rôznych častiach mesta, aby sa odradili prípadní zradcovia, ktorí popravu nevideli.

 

Johanka z Arku upálená na hranici 30. mája 1431. Zdroj: britannica.com

3. Upálenie

Byť „upálený na hranici“ bolo bežným typom popravy a často sa udeľoval ľuďom, ktorí sa považovali za kacírov alebo čarodejnice. Pripútané na drevený kôl a obklopené konármi sa potom zapálili a pomaly zhoreli zaživa.

4. Drvenie

Stredoveké drvenie, ktoré sa používalo ako mučenie, ale aj na popravu, zahŕňalo umiestnenie hlavy obvineného do zariadenia, ktoré pomaly rozdrvilo vrch a boky hlavy dohromady. Nakoniec vyskočili oči, praskla lebka a zlomil sa krk.

Väčšina obetí bola uvarená vo vode, hoci táto stredoveká metóda popravy niekedy zahŕňala horúci olej alebo víno. Zdroj: allthatsinteresting.com

5. Uvarenie na smrť

Uvarenie na smrť bolo zvyčajne vyhradené pre travičov a falšovateľov mincí. Išlo o hodenie do kotla s vriacou vodou alebo olejom a obvinený sa pomaly „uvaril“ na smrť.

 

6. Napichovanie

Ako už názov napovedá, stredoveké napichovanie znamenalo nabodnutie (alebo prepichnutie) veľkým ostrým predmetom, takzvaným hrotom, ako je kovová kopija alebo žrď, a ponechanie väzňa na smrť. Tento telesný trest bol považovaný za jednu z najšokujúcejších verejných foriem popráv a často sa udeľoval podozrivým čarodejníkom, ženám uznaným vinnými z vrážd novorodencov a zneužívania detí.

 

7. Obesenie

Jedna z najznámejších foriem popravy, tradičné obesenie, bolo v stredoveku stále veľmi bežné. Človek mohol byť obesený z rôznych dôvodov a taktiež bola široká aj spoločenská škála tohto trestu – od malého zlodeja až po váženého šľachtica. Existovalo viacero foriem, ktoré umožnili rýchlu smrť, ale jednoduché „tradičné“ obesenie mohlo trvať niekoľko minút (niekedy aj dlhšie), kým obvinený zomrel.

Smrť pílením. Zdroj: dicotd.wordpress.com

8. Pílenie

Pílenie je presne také, ako to znie. Obeť bola zavesená hore nohami a pomaly rozrezaná na polovicu. Ak by sa rozrezala úplne, zomrela by, a preto bola obeť  často rozrezaná iba po žalúdok a ponechaná na pospas pomalému umierniu, ktoré mohlo trvať niekoľko dní.

 

9. Ukrižovanie

Odhliadnúc od „pompéznych“ začiatkov v biblických časoch, sa ukrižovanie vykonávalo aj v celej stredovekej Európe. Ukrižovanie znamenalo pribiť človeka na kríž rukami a nohami, a nechať ho tam, kým nezomrie. Veľmi zdĺhavý a samozrejme bolestivý spôsob úmrtia, mohol trvať dni a dokonca až týždeň, kým nastane smrť.

 

Typ popravy – koleso. Zdroj: historyanswers.co.uk

10. Koleso

Koleso alebo aj katarínske koleso, zahŕňalo postupné lámanie končatín obete, zatiaľ čo bola pripútaná na koleso a potom ponechaná zomrieť. Taktiež veľmi bolestivý a krutý spôsob úmrtia, a takáto forma popravy mohla trvať niekoľko dní, kým človek zomrel.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings