Znečistenie ovzdušia zvyšuje riziko demencie, tvrdia vedci z Harvardu

Spojitosť toxických látok s demenciou je mrazivá Výskumníci preskúmali až 16 štúdií.  Aký bol výsledok? Našli konzistentné dôkazy o spojitosti medzi toxickými látkami znečisťujúcimi ovzdušie známymi ako PM 2,5 a demenciou. Vdychovanie mikroskopických látok znečisťujúcich ovzdušie môže zvýšiť riziko vzniku demencie, podľa novej analýzy existujúceho výskumu vedcov v oblasti verejného zdravia z Harvardu. Už dlho… Prečítať celé

Spojitosť toxických látok s demenciou je mrazivá

Výskumníci preskúmali až 16 štúdií.  Aký bol výsledok? Našli konzistentné dôkazy o spojitosti medzi toxickými látkami znečisťujúcimi ovzdušie známymi ako PM 2,5 a demenciou. Vdychovanie mikroskopických látok znečisťujúcich ovzdušie môže zvýšiť riziko vzniku demencie, podľa novej analýzy existujúceho výskumu vedcov v oblasti verejného zdravia z Harvardu.

Už dlho je známe, že vdychovanie týchto mikroskopických častíc – tiež známych ako PM 2,5,častice menšie ako 2,5 mikrónu – môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. Na porovnanie si môžeme uviesť šírku jedného ľudského vlasu, čo je 50 až 100 mikrónov. Sú skutočne malé, neviditeľné a plné škody.

Ale „ich vzťah k mozgu a demencii je relatívne nedávna vec,“ tvrdia odborníci zaoberajúci sa problematikou. Demencia je navyše celosvetový problém  S touto chorobou žije viac ako 57 miliónov ľudí. Očakáva sa, že počet sa do roku 2050 zvýši až na 153 miliónov.

Ohrození sú najmä ľudia žijúci vo veľkých priemyselných mestách. Zdroj: Pexels.com

Normy kvality ovzdušia by sa mali sprísniť

Metaanalýza preskúmala 16 pozorovacích štúdií a našla konzistentné dôkazy o spojitosti medzi PM 2,5 a demenciou, aj keď bola ročná expozícia jednotlivca nižšia ako 12 mikrogramov na meter kubický vzduchu, čo je súčasný štandard Agentúry na ochranu životného prostredia, uvádza štúdia. Zrnko ryže na porovnanie váži asi 30 000 mikrogramov, povedal autor štúdie Marc Weisskopf.

EPA zvažuje sprísnenie noriem kvality ovzdušia s cieľom znížiť vystavenie toxickej látky, pričom agentúra požiadala o vyjadrenie verejnosti k obom opatreniam. Deväťdesiatdeväť percent svetovej populácie je vystavených hladinám, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia považuje za nezdravé.

Zvýšená expozícia PM 2,5 spojená so zvýšeným rizikom demencie

Vedci z Harvardu skúmali štúdie, ktoré používali metódu známu ako aktívne zisťovanie prípadov. Proces, pri ktorom je každý účastník vyšetrený rozsiahlym vyšetrením na potvrdenie diagnózy demencie. Tento prístup je presnejší ako pasívne zisťovanie zahŕňajúce náhodné skríningy, čím sa môže vynechať množstvo dôležitých premenných.

Zistili 17-percentný nárast rizika demencie pri každom zvýšení o dva mikrogramy na meter kubický vzduchu pri ročnej expozícii PM 2,5, ako aj menšie zvýšenie rizika z vdychovania oxidu dusíka a oxidu dusičitého, znečisťujúcich látok, ktoré sú najčastejšie výsledkom dopravných výfukových plynov.

Nie je jasné, ako znečistenie ovzdušia ovplyvňuje rozvoj demencie, povedala Rebecca Edelmayer, vrchná riaditeľka vedeckého zapojenia Asociácie Alzheimerovej choroby. „Predpokladá sa, že veľmi malé častice znečisťujúcich látok vstupujú do nášho tela a prenikajú do nášho obehového systému, čo pomáha poháňať mozog. “ Mohlo by to súvisieť s chronickým zápalom v tele alebo nahromadením hladín beta amyloidu v krvi. Mozgy pacientov s Alzheimerovou chorobou majú často abnormálne hladiny beta amyloidu, ktoré sa zhlukujú a vytvárajú plaky narúšajúce funkciu neurónov a buniek.

Alzheimerova choroba je nezvrátiteľná. Tomu nepomáha fakt, prostredie, v ktorom človek žije, nedokáže svojpomocne ovplyvniť. Zdroj: Pexels.com

Prispievajú k tomu stavby, nespevnené cesty, komíny či požiare

„Tieto údaje ilustrujú, že existuje veľa faktorov v priebehu života, ktoré môžu prispieť k nášmu riziku demencie, vrátane životného prostredia,“ povedal Edelmayer. Kontaminanty PM 2,5 často pochádzajú zo stavieb, nespevnených ciest, komínov a požiarov. No ide aj o znečistenie z elektrární, priemyselných zariadení, osobných a nákladných automobilov.

„Väčšina ľudí nemá schopnosť kontrolovať alebo ovplyvňovať kvalitu vzduchu, ktorý dýchajú vo svojom prostredí. Toto nie je osobné riziko, ktoré môžu sami zvládnuť,“ povedala Christina Pratherová, klinická riaditeľka Inštitútu pre mozog Univerzity Georgea Washingtona. „Pre väčšinu jednotlivcov je diagnóza demencie niečím, čoho sa boja, pretože – okrem toho, že s ňou žijú ako najlepšie vedia – nemôžu urobiť veľa, aby ju zvrátili. Takže každá práca, ktorá nám umožňuje identifikovať rizikové faktory a zabrániť ľuďom v rozvoji demencie, je niečo, čomu musíme venovať pozornosť.“

Je dôležité sa vyhýbať priemyselným častiam mesta, aj napriek tomu, že ceny za nehnuteľnosti sú v takýchto oblastiach viditeľne nižšie. Zdroj: Pexels.com

Viac ako 4 z 10 Američanov žije v znečistenom ovzduší

Americká asociácia pľúc vo svojej správe State of the Air z roku 2022 zistila, že viac ako 4 z 10 Američanov žijú v oblastiach s nezdravou kvalitou ovzdušia. Najnovšia štúdia pridáva demenciu k početným nebezpečenstvám znečistenia ovzdušia, ktoré v posledných rokoch dokumentuje rastúci počet vedeckých výskumov.

Odborníci spájajú znečistenie ovzdušia so srdcovými chorobami a mŕtvicou, nízkou pôrodnou hmotnosťou, problémami s krvným obehom či úmrtnosťou na rakovinu pľúc. Zaraďuje sa sem aj zhoršenie astmy, najmä u detí, cukrovka, zhoršenie kognitívnych funkcií, vrodené chyby a predčasná smrť.

Znečistené ovzdušie a zmena klímy idú ruka v ruke

Znečisteniu ovzdušia je vystavených mnoho ľudí. Vyhýbanie sa im by mohlo znamenať obrovský rozdiel v celkovom globálnom zaťažení demenciou, teraz. Výskum tiež spojil vystavenie znečisteniu ovzdušia takými sociálnymi účinkami, ako je užívanie návykových látok, sebapoškodzovanie, samovražda a zločin. Táto kontaminácia navyše znečisťuje vzduch a zahrieva planétu, čo podčiarkuje nebezpečenstvo zmeny klímy, uviedli odborníci.

„Táto metaanalýza posilňuje moje presvedčenie, že ukončenie používania fosílnych palív je tým najkritickejším zásahom, ktorý môžeme podniknúť na ochranu zdravia ľudí,“ povedal Gaurab Basu, lekár a člen z Centra pre klímu, zdravie a globálne životné prostredie. „Štúdia nám pomáha dostať kognitívne zdravie do popredia diskusie o výhodách, ktoré získavame z rýchleho prechodu na hospodárstvo s čistou energiou.“

U ľudí žijúcich v znečistených oblastiach je vyššia pravdepodobnosť, že budú v budúcnosti požívať omamné látky alebo sa sebapoškodzovať. Navyše sa nevyhnú ani chorobám zahŕňajúcich problémy s pľúcami. Zdroj: Pexels.com

ZDROJ: Washingtonpost.com

 

Pokračujte na ďalší príspevok »Príbehy slávnych

From Zero to Hero – ako sa z ľudí na dne stali superboháči

  • Cesta k úspechu býva neraz tŕnistá. Presvedčili sa o tom aj mnohé slávne osobnosti, ktorých meno dnes pozná značná časť svetovej populácie.
  • Ako sa Ralph Lauren stal svetovou módnou ikonou? Je kľúčom k úspechu tvrdá práca, dobrý nápad a jasný cieľ, alebo ide len o dielo náhody? V skutočnosti je to kombinácia všetkých týchto faktorov.