Zdravie

Znečistenie ovzdušia zvyšuje riziko demencie, tvrdia vedci z Harvardu

  • 7 mája, 2023
  • 6 min read
Znečistenie ovzdušia zvyšuje riziko demencie, tvrdia vedci z Harvardu

Spojitosť toxických látok s demenciou je mrazivá

Výskumníci preskúmali až 16 štúdií.  Aký bol výsledok? Našli konzistentné dôkazy o spojitosti medzi toxickými látkami znečisťujúcimi ovzdušie známymi ako PM 2,5 a demenciou. Vdychovanie mikroskopických látok znečisťujúcich ovzdušie môže zvýšiť riziko vzniku demencie, podľa novej analýzy existujúceho výskumu vedcov v oblasti verejného zdravia z Harvardu.

Už dlho je známe, že vdychovanie týchto mikroskopických častíc – tiež známych ako PM 2,5,častice menšie ako 2,5 mikrónu – môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. Na porovnanie si môžeme uviesť šírku jedného ľudského vlasu, čo je 50 až 100 mikrónov. Sú skutočne malé, neviditeľné a plné škody.

Ale „ich vzťah k mozgu a demencii je relatívne nedávna vec,“ tvrdia odborníci zaoberajúci sa problematikou. Demencia je navyše celosvetový problém  S touto chorobou žije viac ako 57 miliónov ľudí. Očakáva sa, že počet sa do roku 2050 zvýši až na 153 miliónov.

Ohrození sú najmä ľudia žijúci vo veľkých priemyselných mestách. Zdroj: Pexels.com

Normy kvality ovzdušia by sa mali sprísniť

Metaanalýza preskúmala 16 pozorovacích štúdií a našla konzistentné dôkazy o spojitosti medzi PM 2,5 a demenciou, aj keď bola ročná expozícia jednotlivca nižšia ako 12 mikrogramov na meter kubický vzduchu, čo je súčasný štandard Agentúry na ochranu životného prostredia, uvádza štúdia. Zrnko ryže na porovnanie váži asi 30 000 mikrogramov, povedal autor štúdie Marc Weisskopf.

INZERCIA

EPA zvažuje sprísnenie noriem kvality ovzdušia s cieľom znížiť vystavenie toxickej látky, pričom agentúra požiadala o vyjadrenie verejnosti k obom opatreniam. Deväťdesiatdeväť percent svetovej populácie je vystavených hladinám, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia považuje za nezdravé.

Zvýšená expozícia PM 2,5 spojená so zvýšeným rizikom demencie

Vedci z Harvardu skúmali štúdie, ktoré používali metódu známu ako aktívne zisťovanie prípadov. Proces, pri ktorom je každý účastník vyšetrený rozsiahlym vyšetrením na potvrdenie diagnózy demencie. Tento prístup je presnejší ako pasívne zisťovanie zahŕňajúce náhodné skríningy, čím sa môže vynechať množstvo dôležitých premenných.

INZERCIA

Zistili 17-percentný nárast rizika demencie pri každom zvýšení o dva mikrogramy na meter kubický vzduchu pri ročnej expozícii PM 2,5, ako aj menšie zvýšenie rizika z vdychovania oxidu dusíka a oxidu dusičitého, znečisťujúcich látok, ktoré sú najčastejšie výsledkom dopravných výfukových plynov.

Nie je jasné, ako znečistenie ovzdušia ovplyvňuje rozvoj demencie, povedala Rebecca Edelmayer, vrchná riaditeľka vedeckého zapojenia Asociácie Alzheimerovej choroby. „Predpokladá sa, že veľmi malé častice znečisťujúcich látok vstupujú do nášho tela a prenikajú do nášho obehového systému, čo pomáha poháňať mozog. “ Mohlo by to súvisieť s chronickým zápalom v tele alebo nahromadením hladín beta amyloidu v krvi. Mozgy pacientov s Alzheimerovou chorobou majú často abnormálne hladiny beta amyloidu, ktoré sa zhlukujú a vytvárajú plaky narúšajúce funkciu neurónov a buniek.

Inzercia
Alzheimerova choroba je nezvrátiteľná. Tomu nepomáha fakt, prostredie, v ktorom človek žije, nedokáže svojpomocne ovplyvniť. Zdroj: Pexels.com

Prispievajú k tomu stavby, nespevnené cesty, komíny či požiare

„Tieto údaje ilustrujú, že existuje veľa faktorov v priebehu života, ktoré môžu prispieť k nášmu riziku demencie, vrátane životného prostredia,“ povedal Edelmayer. Kontaminanty PM 2,5 často pochádzajú zo stavieb, nespevnených ciest, komínov a požiarov. No ide aj o znečistenie z elektrární, priemyselných zariadení, osobných a nákladných automobilov.

„Väčšina ľudí nemá schopnosť kontrolovať alebo ovplyvňovať kvalitu vzduchu, ktorý dýchajú vo svojom prostredí. Toto nie je osobné riziko, ktoré môžu sami zvládnuť,“ povedala Christina Pratherová, klinická riaditeľka Inštitútu pre mozog Univerzity Georgea Washingtona. „Pre väčšinu jednotlivcov je diagnóza demencie niečím, čoho sa boja, pretože – okrem toho, že s ňou žijú ako najlepšie vedia – nemôžu urobiť veľa, aby ju zvrátili. Takže každá práca, ktorá nám umožňuje identifikovať rizikové faktory a zabrániť ľuďom v rozvoji demencie, je niečo, čomu musíme venovať pozornosť.“

Je dôležité sa vyhýbať priemyselným častiam mesta, aj napriek tomu, že ceny za nehnuteľnosti sú v takýchto oblastiach viditeľne nižšie. Zdroj: Pexels.com

Viac ako 4 z 10 Američanov žije v znečistenom ovzduší

Americká asociácia pľúc vo svojej správe State of the Air z roku 2022 zistila, že viac ako 4 z 10 Američanov žijú v oblastiach s nezdravou kvalitou ovzdušia. Najnovšia štúdia pridáva demenciu k početným nebezpečenstvám znečistenia ovzdušia, ktoré v posledných rokoch dokumentuje rastúci počet vedeckých výskumov.

Odborníci spájajú znečistenie ovzdušia so srdcovými chorobami a mŕtvicou, nízkou pôrodnou hmotnosťou, problémami s krvným obehom či úmrtnosťou na rakovinu pľúc. Zaraďuje sa sem aj zhoršenie astmy, najmä u detí, cukrovka, zhoršenie kognitívnych funkcií, vrodené chyby a predčasná smrť.

Znečistené ovzdušie a zmena klímy idú ruka v ruke

Znečisteniu ovzdušia je vystavených mnoho ľudí. Vyhýbanie sa im by mohlo znamenať obrovský rozdiel v celkovom globálnom zaťažení demenciou, teraz. Výskum tiež spojil vystavenie znečisteniu ovzdušia takými sociálnymi účinkami, ako je užívanie návykových látok, sebapoškodzovanie, samovražda a zločin. Táto kontaminácia navyše znečisťuje vzduch a zahrieva planétu, čo podčiarkuje nebezpečenstvo zmeny klímy, uviedli odborníci.

„Táto metaanalýza posilňuje moje presvedčenie, že ukončenie používania fosílnych palív je tým najkritickejším zásahom, ktorý môžeme podniknúť na ochranu zdravia ľudí,“ povedal Gaurab Basu, lekár a člen z Centra pre klímu, zdravie a globálne životné prostredie. „Štúdia nám pomáha dostať kognitívne zdravie do popredia diskusie o výhodách, ktoré získavame z rýchleho prechodu na hospodárstvo s čistou energiou.“

U ľudí žijúcich v znečistených oblastiach je vyššia pravdepodobnosť, že budú v budúcnosti požívať omamné látky alebo sa sebapoškodzovať. Navyše sa nevyhnú ani chorobám zahŕňajúcich problémy s pľúcami. Zdroj: Pexels.com

ZDROJ: Washingtonpost.com

 

About Author

Natália Adamkovičová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings