Zdravie

Nový model umelej inteligencie môže urýchliť liečbu rakoviny. Na Slovensku jej výskyt presahuje priemer Európskej únie

  • 6 mája, 2023
  • 5 min read
Nový model umelej inteligencie môže urýchliť liečbu rakoviny. Na Slovensku jej výskyt presahuje priemer Európskej únie

Príchod umelej inteligencie môže uľahčiť prácu vo viacerých smeroch. Jeden z jej najnovších modelov dokáže presne identifikovať rakovinu vo vývoji, čo môže urýchliť diagnostiku ochorenia a následnú liečbu pacientov.

Ide o jedno z najzákernejších ochorení, ktoré patrí k hlavným príčinám úmrtí na celom svete. Odkazujú na to aj štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré poukazujú na to, že ma za následok približne 10 miliónov úmrtí ročne, informuje The Guardian. Dobrou správou však je, že v mnohých príčinách je ho možné vyliečiť, pokiaľ sa včas stanoví správna liečba.

Pokiaľ ide o Slovensko, v porovnaní so celosvetovými štatistikami u nás ochorie najviac mužov na rakovinu hrubého čreva a konečníka, uvádza portál TA3. Každoročne na svete pribudne 1,2 milióna ľudí, ktorým sa diagnostikuje tento typ rakoviny. V prípade Slovenska ide o vyše 3 600 prípadov ročne. Klinický onkológ a primár z Národného onkologického ústavu v Bratislave Tomáš Šálek tvrdí, že aj napriek stúpajúcim počtom tohto ochorenia sa liečebné výsledky zlepšujú.

Slovensko presahuje priemer Únie

Ďalšou nie príliš pozitívnou správou pre Slovákov je, že výskyt rakoviny v našej krajine presahuje priemer Európskej únie, píše portál Euractiv. Uvedený poznatok sa týka najmä rakoviny prostaty, prsníka, pľúc, čriev a konečníka. Zároveň sa na našom území zaznamenáva aj jedna z najvyšších mier úmrtí na rakovinu krčka maternice.

INZERCIA

Štatistiky z roku 2020 poukazujú na to, že počas uvedeného roku malo na Slovensku nejakú formu rakoviny 773 mužov na vzorke 100-tisíc obyvateľov, pričom priemer Európskej únie tvorí 686 jedincov. V prípade ženského pohlavia išlo o 483 žien na rovnakej vzorke.

rakovina a umelá inteligencia
Na Slovensku je najrozšírenejším druhom rakoviny rakovina hrubého čreva a konečníka. Zdroj: pexels.com

Z hľadiska úmrtnosti na rakovinu sa Slovensko umiestnilo ako tretia najhoršia krajina v rámci Európskej únie. Ročne u nás umrie 293 osôb na 100-tisíc obyvateľov. Podľa regiónov sa najvyššia úmrtnosť zaznamenala v Nitrianskom kraji, o najnižšiu úmrtnosť ide naopak v Žilinskom kraji.

INZERCIA

Ku krajinám, ktoré sa umiestnili pred nami, patria Maďarsko a Chorvátsko. Za zvýšenou úmrtnosťou na rakovinu je možno vidieť sociálno-ekonomické nerovnosti. Zväčša ide o vystavenie sa rizikovým faktorom v podobe fajčenia, konzumácie alkoholu, obezity či znečisteného ovzdušia.

Prevratný model umelej inteligencie

Ku kľúčovým faktorom, ktoré umožňujú vyliečiť toto zákerné ochorenie, patrí predovšetkým včasná diagnostika. Ako píše The Guardian, na základe toho najnovší model umelej inteligencie navrhnutý odborníkmi z britskej nadácie Royal Marsden NHS Foundation Trust dokáže identifikovať, či abnormálne výrastky zobrazené na CT skenoch sú rakovinotvorné. Štúdia zároveň tvrdí, že tento druh algoritmusu funguje efektívnejšie než súčasné metódy.

Inzercia

Na určenie podrobných výsledkov bol model testovaný, aby sa dokázalo, či naozaj dokáže presne identifikovať rakovinové uzliny. Na základe toho výskumníci použili mieru nazývanú oblasť pod krivkou, ktorá je známa aj pod značkou AUC.

rakovina a umelá inteligencia
Nový model umelej inteligencie môže pomôcť určiť včasnú diagnostiku a liečbu onkologických ochorení. Zdroj: pexels.com

Zistené poznatky poukazujú na to, že model AI dokáže presne identifikovať rakovinové uzliny, pričom sa zameriava najmä na pľúcnu oblasť. Zároveň môže pomôcť lekárom robiť rýchlejšie rozhodnutia ohľadom pacientov s abnormálnymi uzlinami, ktoré sa považujú za stredne rizikové.

„Dúfame, že prostredníctvom tejto práce posunieme hranice s cieľom urýchliť detekciu choroby pomocou inovatívnych technológií, ako je AI,“ tvrdí hlavný výskumník štúdie Dr. Richard Lee.

Rakovina pľúc ako hlavný príklad

Konzultant v oblasti respiračnej medicíny v Royal Marsden a vedúci tímu v Inštitúte pre výskum rakoviny poukazuje na to, že práve rakovina pľúc je vhodným príkladom toho, prečo sú naliehavo potrebné nové iniciatívy na urýchlenie detekcie. Podľa štatistík ide o jednu z najväčších celosvetových príčin úmrtí na rakovinu.

„Na Slovensku i vo svete je rakovina pľúc najčastejšou príčinou úmrtia na nádorové ochorenie. Napriek tomu, že sa netýka výhradne fajčiarov, štatistiky sú neúprosné a jednoznačné. Cigarety a dokonca aj pasívne fajčenie sú najväčšími vinníkmi karcinómu pľúc, vysvetľuje danú problematiku pre tlačovú agentúru SITA Aliancia NIE Rakovine. Príkladom je aj desivá štatistika, podľa ktorej na tento druh rakoviny zomrie každé štyri hodiny jeden Slovák.

rakovina a umelá inteligencia
Rakovina patrí k najčastejším príčinám úmrtí na celom svete. Zdroj: pexels.com

Zároveň zakladateľka aliancie Jana Pifflová tvrdí, že ide o jeden najzanedbanejší segment z pohľadu dostupnosti onkologickej diagnostiky a liečby. Aj napriek tomu ročne príde o život takmer 3 000 Slovákov.

Avšak aj napriek známym dopadom fajčenia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie na svete fajčí až 1,3 miliardy ľudí, pričom ročne mu podľahne 8 miliónov jedincov.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings