Zmeny, ktoré sú už v plnom prúde, ostáva si to len priznať

Ak niečo prestáva fungovať alebo začína spôsobovať problémy, treba to nahradiť niečím novým. To, o čom sa budem snažiť napísať na nasledovných niekoľkých riadkoch, je existencia ekonomického systému našej spoločnosti. Väčšina z nás vie, že niekdajší feudálny ekonomický systém nahradil kapitalistický systém, ktorý vznikol v Anglicku v roku 1760. Bol to logický vývoj, keď na… Prečítať celé
Vydané 22. októbra 2018 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , ,

Zakladateľ skupiny United Group | Bratislava, Slovensko

Ak niečo prestáva fungovať alebo začína spôsobovať problémy, treba to nahradiť niečím novým.

To, o čom sa budem snažiť napísať na nasledovných niekoľkých riadkoch, je existencia ekonomického systému našej spoločnosti.

Väčšina z nás vie, že niekdajší feudálny ekonomický systém nahradil kapitalistický systém, ktorý vznikol v Anglicku v roku 1760. Bol to logický vývoj, keď na feudálnom systéme začali vznikať v rámci industriálnej revolúcie kapitálové skupiny, ktoré prevzali zodpovednosť riadenia spoločnosti.

V čase jeho vzniku boli počet obyvateľov a spotreba energií na našej planéte prakticky zanedbateľný, ak ich postavíme do kontrastu so súčasnosťou. Dnes žijeme dobu, kedy rýchlosť spotreby je niekoľkonásobne vyššia a každým rokom sa zvyšuje. Dobu nadmernej spotreby bez toho, aby sme mali záujem predvídať, čo to spôsobí ďalším generáciám. Kedysi neexistovali globálne giganty, väčšina kapitálu pracovala v jednotlivých krajinách, maximálne v regiónoch. Lenže počet ľudí sa za posledných sto rokov viac ako sedemkrát znásobil, počet áut je dokonca až o desattisíckrát viac! Dramaticky vzrástla spotreba benzínu, nafty, ošatenia, zeleniny a ovocia, mäsa. Spotrebúvame veľké množstvá energie, ktorú už nevieme obnoviť. Momentálne nárast spotrebovaných zdrojov Zeme ročne predstavuje až 64%.

 

Prostredie okolo nás sa stáva čím ďalej nepoužiteľným. Hlavnú úlohu v tomto hrozivom fakte zohrávajú exhaláty, uhlíkové plyny, všadeprítomná chémia, prehnané množstvo antibiotík. Začínajú nás zabíjať vo veľkom meradle. Znečistené vodné zdroje, množstvo plastov v moriach, riekach, v hĺbke oceánov a jazier nachádzame antibiotiká, antidepresíva a antikoncepciu.

Naozaj máme všetci zavreté oči? Všetci sa snažíme to nevidieť, ale iba do okamihu, pokiaľ sa uvedený problém nedotkne niekoho z nás alebo našich rodinných príslušníkov.

Súčasný ekonomicky model uprednostňuje trhové hospodárstvo, kde sa vyrába obrovské množstvo bez toho, aby bol na to určený trh. Trh urči čo prežije a čo nie, ako a dokedy? Veľké množstvo tovaru sa následne likviduje lebo nenašlo konečného spotrebiteľa. Dovážame ovocie a zeleninu cez pol sveta napriek tomu, že si ju sami vieme vypestovať. Túto zeleninu a ovocie chemicky ošetrujeme, aby uvedenú 2-3 týždňovú cestu vydržali až do obchodu a nakoniec do našej chladničky.

Globálne korporácie sú zodpovedné akcionárom, nie ľuďom v tom-ktorom štáte. Tým pádom je ich hlavným zámerom existencia a prežitie. Korporácie sú čoraz silnejšie a prerástli územia štátov. Ich zisky sú vyššie ako hrubý domáci produkt niektorých krajín. Rast a len rast je na rebríčku hodnôt všetkých spoločností. Kam to celé smeruje?

Po takomto neustálom raste prirodzene prichádzajú krízy, ktoré situáciu vracajú späť do normálu, avšak za cenu veľkých strát a sociálnych nepokojov.

Systém, ktorý tu dnes máme, je závislý od spotreby, ktorý podporuje neustály rast. Je to naozaj nutné? Je súčasný ekonomický model udržateľný?

Spôsob, ako by sme mohli prestať mrhať týmto nadbytkom a s neúmerným ničením svojej vlastnej planéty, je kontrolovaná produkcia, ktorá by súčasnej úrovni informačných technológií vedela presne určiť naše potreby, ktoré by sme mali naplnené.

 

Výroba sa dnes dá naplánovať pomocou počítačov, dopyt je predvídateľný.

Súčasťou tohto procesu by nevyhnutne bola identifikácia tovaru, ktorý by nebolo možné ďalej vyvážať alebo vyrábať alebo by boli zaťažené tak veľkými poplatkami, ktoré by uvedené nezmyselné prepravy a predaje limitovali. Produkciu je možné už dnes plánovať vopred prostredníctvom prepájania digitálnych technológií s analýzami a predpovedať dopyt na trhu.

Produkcia všetkého, čo je okolo nás, sa dá vopred naplánovať a efektívne riadiť. Krajiny vedia rôznymi stimulmi podporovať vhodné varianty, ktoré by mohli zmeniť tento starý systém voľného trhu za riadený, plánovaný, ktorého podstatou by bola digitálna ekonomika. Prebiehajúca disrupcia rôznych oblastí ekonomiky je súčasťou celkovej zmeny systému. Treba si to len priznať a treba na tom začať pracovať.

Tak, ako industriálna revolúcia pochovala feudalizmus, zmena, ktorá nás čaká, súvisí s digitálnou revolúciou a možnosťami, ktoré nám ponúka. Zmeny, ktoré spôsobí, sú už dnes v plnom prúde. Zlepšia život okolo nás, zefektívnia procesy, výrobu aj spotrebu. Zabezpečí tak planétu pre naše deti, aby boli zdravé a šťastné.

 

Zdroje:
Stewart Wallis, výkonný riaditeľ nadácie New Economics
Dan Abelow, Capitalism switches from linear to exponential growth
Jason Hickel and Martin Kirk,World Changing ideas, Don’t Be Scared About The End Of Capitalism—Be Excited To Build What Comes Next

Pokračujte na ďalší príspevok »