Osobné financie

Zhodnoťte svoje peniaze s pomocou profesionálov

Máte voľné finančné prostriedky, ktoré chcete zhodnotiť investovaním na finančných trhoch, no nemáte na to čas ani kapacitu? Práve pre vás je ideálne nové investičné životné poistenie Moja Stratégia.
Vydané 20. augusta 2020 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , ,
  • Allianz – SP uviedla na trh nový investičný produkt, ktorým môžete zhodnotiť svoje peniaze zodpovedným a udržateľným investovaním
  • Podľa tolerancie rizika sú investície rozdelené do troch investičných fondov s rôznou mierou rizika
  • V prípade smrti je pozostalým vyplatené minimálne to, čo bolo investované


Máte voľné finančné prostriedky, ktoré chcete zhodnotiť investovaním na finančných trhoch, no nemáte na to čas ani kapacitu? Práve pre vás je ideálne
nové investičné životné poistenie Moja Stratégia, ktoré v týchto dňoch uviedla na trh Allianz – Slovenská poisťovňa. „Ide o jednorazovo platený produkt, ktorý v sebe spája investovanie do fondov a poistenie pre prípad smrti, a to bez skúmania zdravotného stavu klienta. Výhodou je, že kedykoľvek je možné urobiť mimoriadny vklad a čiastočný odkup, a to bez odkupných poplatkov. Navyše, v prípade smrti klienta, nebude oprávnenej osobe nikdy vyplatená nižšia suma ako bola vložená, a to bez ohľadu na aktuálne pohyby a situáciu na finančných trhoch,“ vysvetľuje riaditeľka odboru životného poistenia Allianz – SP Zuzana Čapčíková.

Investujte podľa vzťahu k riziku

V rámci Mojej Stratégie majú klienti možnosť po prvýkrát investovať do zmiešaných podielových fondov Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI, ktoré sú spravované profesionálmi správcovskej spoločnosti Allianz Global Investors. Prostriedky sú investované v súlade so stratégiou udržateľného a zodpovedného investovania (stratégie SRI), ktorá zohľadňuje princípy sociálnej a environmentálnej politiky, ľudských práv a správy a riadenia spoločnosti.

Klient najprv vyplní investičný dotazník, ktorý mu pomôže zistiť jeho vzťah k riziku. Na základe neho sú potom prostriedky investované do troch investičných fondov s rôznou mierou rizika:

  • Allianz DMAS 15 fond,
  • Allianz DMAS 50 fond,
  • Allianz DMAS 75 fond.

Produkt Moja Stratégia je vhodný pre ľudí, ktorí majú voľné finančné prostriedky a hľadajú možnosti ako ich zhodnotiť, avšak pri množstve povinností nemajú čas a kapacitu spravovať svoje investície. Podielové fondy, do ktorých sú ich úspory investované, sa vyznačujú aktívnou a dynamickou správou a rýchlou reakciou na meniaci sa trh a ekonomické signály,“ dodáva Z. Čapčíková.

Dlhodobá investícia

Investičné životné poistenie Moja Stratégia sa uzatvára na neurčito, pričom poistná ochrana trvá do veku 75 rokov. Minimálna investovaná čiastka je 1000 eur, maximálna 1 milión eur, pričom odporúčaná doba investovania je minimálne 5 rokov. Ako pri každom investovaní na finančných trhoch, aj v tomto prípade platí, že minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Pre viac informácií a dojednanie produktu kliknite na: https://www.allianzsp.sk/sk_SK/sukromne-osoby/zivot/moja-strategia.html

Pokračujte na ďalší príspevok »Príbehy slávnych

From Zero to Hero – ako sa z ľudí na dne stali superboháči

  • Cesta k úspechu býva neraz tŕnistá. Presvedčili sa o tom aj mnohé slávne osobnosti, ktorých meno dnes pozná značná časť svetovej populácie.
  • Ako sa Ralph Lauren stal svetovou módnou ikonou? Je kľúčom k úspechu tvrdá práca, dobrý nápad a jasný cieľ, alebo ide len o dielo náhody? V skutočnosti je to kombinácia všetkých týchto faktorov.