Ekonomika a Biznis

Zdieľanej ekonomike neujdeme. Je prirodzenou evolúciou modernej spoločnosti

  • 17 augusta, 2019
  • 7 min read
Zdieľanej ekonomike neujdeme. Je prirodzenou evolúciou modernej spoločnosti

Stále častejšie čítame články, ktoré obhajujú alebo zatracujú zdieľanú ekonomiku. O čo vlastne ide a prečo je okolo nej taký rozruch? Môže totiž zmeniť všetko to, čo je dnes pre nás samozrejmé a dôležité. Viete si predstaviť svet, v ktorom už malí chlapci netúžia po vlastných autách a domoch? Práve taký svet nám kráča v ústrety a definuje ho zdieľaná ekonomika.

 

O čom je vlastne zdieľaná ekonomika?

– nevylučuje osobné vlastníctvo, ale nepotrebuje ho;
– investíciu do majetku nahrádza za nákup služieb;
– je založená na dôvere a vybudovanej vďaka internetu.

 

Zdieľaná ekonomika je ďalší evolučný krok v našom spoločenskom živote. Dlho to fungovalo tak, že sa ľudia snažili hromadiť majetok a peniaze, aby ho mohli počas života využívať a ďalej odovzdávať potomstvu. Vidina vlastníctva áut, nehnuteľností a produktov ľudí motivuje zlepšovať sa v práci, ktorú robia, je hnacím motorom všetkých zakladateľov veľkých firiem a korporácií, pomáha ľuďom mať v živote ujasnené menšie i väčšie ciele.

Vlastníctvo ako také sa však dostáva do existenčných problémov, keďže mladí ľudia cítia neistoty a radi žijú iba to, čo je práve teraz. Vo veľkej miere k rozmachu zdieľanej ekonomiky prispieva internet, ktorý umožnil byť v kontakte prakticky s kýmkoľvek na svete, nielen s úzkym okruhom priateľov a rodiny.

 

Inzercia
Dali by ste neznámemu človeku kľúče od vlastného auta? Dnes zrejme nie, o pár rokov to bude možno normálna vec.
Dali by ste neznámemu človeku kľúče od vlastného auta? Dnes zrejme nie, o pár rokov to bude možno normálna vec.

 

Základným predpokladom zdieľanej ekonomiky je obmedzenie tradičného vlastníctva (najmä automobilov a nehnuteľností) a jeho nahradenie prenájmom a zdieľaním. Skrátka, nemáte vlastné auto a ani ho nepotrebujete, pretože vďaka internetu zistíte, kto cestuje rovnakým smerom a prisadnete si k nemu. Krátkodobé prenájmy nehnuteľností cez Airbnb sú takisto dôkazom, že zdieľaná ekonomika sa už rozvíja a čakajú ju pozitívne časy.

Fungovalo to vždy a funguje to aj dnes, hoci si to veľmi neuvedomujeme: požičiavame si náradie a oblečenie a nikomu to nepríde čudné. Deje sa to hlavne medzi priateľmi a rodinou, internet však tieto spoločenské okruhy umožňuje rozširovať.

Nevylučuje však vlastníctvo ako také, pretože niekto bude musieť tie autá vlastniť aj naďalej – len ich ďalej ponúkať na zdieľanie a prenájom. To by však mala byť úloha firiem, ktoré by vedeli zákazníkom ponúknuť aj garancie a stabilné cenové podmienky.

 


V prospech zdieľania hraje nová generácia

Mladá generácia vidí veci inak. Je zmierená s dočasnosťou a faktom, že niektoré veci skrátka nemusí vlastniť.

Využíva platformy ako Uber, Airbnb, Bla Bla Car a je spokojná, pretože dostáva službu, ktorá vyhovuje jej predstavám o životnom štýle. „Vďaka rôznym platformám majú možnosť podeliť sa o predmety, vedomosti, peniaze, skúsenosti, siete, obsah a rôzne iné veci – vrátane automobilov a bývania.“ uvádza Bla Bla Car.

Bla Bla Car ďalej predpokladá minimálne dôležité princípy, ktoré poháňajú zdieľanú ekonomiku:

 – Nevyužívané veci strácajú hodnotu

 – Prístup k veciam je lepší ako vlastníctvo

 – Dôvera medzi neznámymi ľuďmi na internete

 

 

Zdieľaná ekonomika vďačí za svoj rozvoj internetu, Facebooku a službám ako Uber, Airbnb či Bla Bla Car.
Zdieľaná ekonomika vďačí za svoj rozvoj internetu, Facebooku a službám ako Uber, Airbnb či Bla Bla Car.

 

 

Nie je to pre každého

Dnes sa o zdieľanej ekonomike často píše ako o niečom, čo nevyhnutne musí prísť a je už načase. Vylúčenie vlastníctva je považované za zastarané a prekonané, pretože jeho cena privysoká a praktické využitie otázne. Vraj až 90 percent času strávi auto niekde odparkované, teda nevyužívané. Mali by sme teda platiť iba desať percent z celkovej ceny auta alebo sa radšej rozhliadnuť po cenovo výhodnejšej alternatíve? Prvá z možností je nezmysel, tá druhá nie.

Model prenajímania a zdieľania namiesto vlastníctva počíta so spoločnosťou, v ktorej každý zarába počas celého svojho života a namiesto investovania do hmotného vkladá rovnaké alebo väčšie peniaze do služieb. Dôchodkový vek spojený s nižším príjmom a teda neschopnosťou platiť za služby zdieľania je rizikom a ohrozením celého konceptu zdieľanej ekonomiky.

Súčasný inštitút vlastníctva je dobrý v tom, že keď si človek zadováži automobil, po jeho vyplatení mu v rukách zostáva hodnota; možno len polovičná alebo ešte nižšia, ale predsa nejaká hodnota. Aj keby to auto splácal desať rokov, toto auto môže jazdiť aj ďalšie desaťročia, ak sa oň bude dobre starať, prípadne ho predať a získané prostriedky využiť na nákup ďalšieho.

Po desiatich rokov prenájmu však zaplatí rovnaké peniaze, avšak bez akejkoľvek investície do hodnoty. Nezostáva mu nič iné, než ďalej platiť za krátkodobé prenájmy a zdieľania, avšak už s menšími šancami na zmenu. A ak sa tento človek dostane do dôchodkového veku, prípadne sa mu do príjmu postavia vážne prekážky, napríklad choroba alebo zmena životnej situácie, bude spoločnosťou odsunutý na bok.

Dobrým príkladom toho, ako takýto životný štýl na prenájom nefunguje, sú Spojené štáty. Sú dôkazom, že aj bohatý človek sa môže v priebehu jedného roka stať bezdomovcom a prísť aj o dom, aj o Porsche, ktoré si v skutočnosti iba dlhodobo prenajímal. Ak by mal vlastné auto a vlastný dom, bola by šanca ich predať a zaobstarať si niečo lacnejšie, pritom ešte aj finančne výjsť v zelených číslach.

 

Mikropodnikanie

Zdieľaná ekonomika umožní posunutie kapitalizmu a podnikania z úrovne firiem na úroveň osôb. Umožní vznik nových spôsobov živobytia, ktoré budú založené na poskytovaní služieb cez verejne dostupné internetové platformy. Oveľa viac ľudí bude môcť na krátky čas prenajímať svoje autá a nehnuteľnosti, aby pomohli iným a zarobili si tak nejaké peniaze.

V tomto ohľade sú nevyhnutné kvalitné, univerzálne a bezpečné internetové platformy pre zverejňovanie ponúk a kontakt medzi poskytovateľom a zákazníkom. Dnes tieto úlohy korektne plnia služby ako Airbnb, Bla Bla Car či spomínaný Uber, do okraja by sme mohli zaradiť aj internetové bazáre, ktoré tiež umožňujú predaj, kúpu a výmenu hmotných vecí medzi vzájomne neznámymi ľuďmi.

 

Je zdieľaná ekonomika uskutočniteľná aj v dlhodobom horizonte? Dočkáme sa jej tolerovania všetkými legislatívami? V skutočnosti ju už vo veľkej miere žijeme a využívame vo svoj prospech, aj keď do sveta automobilov a nehnuteľností preniká o niečo ťažšie. Tu je potrebné postupne budovať dôveru a zvyšovať bezpečnosť. Je však celkom isté, že najmä vo veľkých mestách bude koncept zdieľanej ekonomiky aj naďalej rásť a podieľať sa na výraznej zmene životného štýlu nastupujúcich generácií.

 

About Author

Erik Stríž

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings