Zážitkové centrum vedy Aurelium

Na Slovensku vyrástlo jedinečné zariadenie, ktorého cieľom je hravou formou spopularizovať vedu. Zážitkové centrum vedy dostalo meno Aurelium a nachádza sa na Bojnickej ulici číslo 3 v Bratislave. O tomto zariadení, ktorého cieľom je popularizácia vedy, sme sa porozprávali s vedúcim centra Ing. Martinom Smejom Pán Smeja, nachádzame sa v zážitkovom centre vedy Aurelium –… Prečítať celé
Vydané 1. decembra 2017 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , , ,

Na Slovensku vyrástlo jedinečné zariadenie, ktorého cieľom je hravou formou spopularizovať vedu. Zážitkové centrum vedy dostalo meno Aurelium a nachádza sa na Bojnickej ulici číslo 3 v Bratislave. O tomto zariadení, ktorého cieľom je popularizácia vedy, sme sa porozprávali s vedúcim centra Ing. Martinom Smejom

Pán Smeja, nachádzame sa v zážitkovom centre vedy Aurelium – kedy bolo otvorené a čo ponúka?

Toto centrum je pomerne mladé, bolo otvorené v novembri 2016. Rovnako ako klasické múzeum aj centrum vedy používa exponáty, tie však nemajú hodnotu historickú, ale náučnú. Exponáty stimulujú tvorivé myslenie priamou interakciou s návštevníkom. Personál centra vedy pred návštevníkmi exponáty nestráži, ale nabáda ich k fyzickému preskúmavaniu a pomáha im v realizácii experimentov. Samotná veda nie je vždy atraktívna, ľudia sa jej často vyhýbajú, pretože majú pocit, že je to príliš komplikovaná vec. Objavovanie a experimentovanie v centre vedy ponúkame takzvanou metódou trójskeho koňa, to znamená, nie prvoplánovo, ale atraktívnou a zábavnou formou pomocou pokusov a hier.

 

IMG_5836-1024x683

 

A čo to vlastne je, Zážitkové centrum vedy Aurelium?

Centrum vedy je platforma, kde zábava ide ruka v ruke s učením, v duchu princípu Jána Ámosa Komenského „škola hrou“. To znamená, že vedecké poznatky, alebo akákoľvek školská látka, sa skrýva v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy a zachováva rovnováhu medzi zábavou a učením. Sme presvedčení, že ľudia sa učia najefektívnejšie osobnými zážitkami. Preto je v centre veľa príležitostí pre každého dotýkať sa exponátov a všetko si vyskúšať, a tak pochopiť, ako veci fungujú. Z veľkej časti má návštevník svoj zážitok z centra vo vlastných rukách. Hlavným účelom centra vedy je popularizácia vedy spôsobom, ktorý je prístupný a zrozumiteľný širokej verejnosti. Chceme, aby si každý návštevník odniesol nové poznatky, zážitky a objavy.

 

IMG_5853-1024x683

 

A aký má centrum účel?

Účelom centra vedy je vzdelávať interaktívnou formou, zvýšiť všeobecný záujem o vedu v spoločnosti pomocou interaktívnych expozícií. Presvedčiť mládež, že aj veda môže byť zábavná, a vzbudiť v nich záujem o otázky týkajúce sa vedy. Motivovať mladých ľudí k vedeckej kariére a štúdiu technických odborov a prírodných vied. Pútavým spôsobom prezentovať najzaujímavejšie javy v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied. Ako v škole i v centre vedy je snaha o to, aby sa návštevník niečomu priučil alebo skôr lepšie pochopil to, čo predtým len tušil na intuitívnej úrovni. Zábava tu nie je samoúčelná, je to motivačný prvok a prostriedok k poznaniu. Úlohou centra vedy je aj zabezpečiť transformáciu aktuálneho vedeckého poznania do zrozumiteľnej podoby. Prepojenie základných vedeckých princípov a zákonitostí s ich využitím v reálnom živote.

IMG_5840-1024x683

 

Komu je zariadenie určené?

Centrum vedy je určené pre širokú laickú a odbornú verejnosť, so zreteľom na mládež. Obľúbenými sa stali školské exkurzie. Naša kapacita dokáže bez problémov poskytnúť pohodlie pri preskúmavaní exponátov aj väčším školským skupinám. Zariadenie sa zameriava na mládež od 12 rokov, pretože pri exponátoch treba mať základné poznatky z fyziky, ktoré si návštevníci u nás prehlbujú.

 

Prečo zariadenie dostalo názov Zážitkové centrum vedy Aurelium?

Za názvom nášho zážitkového centra vedy Aurelium je oveľa viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Je odvodený od krstného mena rodáka z Liptovského Mikuláša prof. Ing. Aurela Stodolu, ktorý bol významným slovenským fyzikom, technikom a tvorcom teórie parných a plynových turbín. Dokonca bol profesorom Alberta Einsteina, ktorého známy citát „Dôležité je neprestať sa pýtať“ je mottom Zážitkového centra vedy Aurelium.

 

IMG_2990-1024x683

Asi nebolo jednoduché toto centrum vybudovať?

Áno, za projektom je veľa úsilia a bez finančnej pomoci zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu výskum a vývoj by takéto zariadenie asi nevzniklo. Zážitkové centrum vedy bolo zriadené v rámci projektu – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku a realizovalo ho Centrum vedecko -technických informácií SR. Dnes je centrum skutočnosťou a osobne dúfam, že v návštevníkoch prebudí záujem o vedu ako takú.

 

IMG_1181-1024x683

IMG_5912-1024x683

IMG_0840-1024x683

IMG_1119-1024x683

IMG_2702-1024x683

IMG_0772-1024x683

 

Pokračujte na ďalší príspevok »