Ľudia Svet Veda a technika

Xenoboty sa stali prvými „samo-klonujúcimi“ robotmi

  • 29 januára, 2022
  • 5 min read
Xenoboty sa stali prvými „samo-klonujúcimi“ robotmi

Žaby ako darcovia buniek

Roboty vytvorené z kmeňových buniek žaby africkej vedci prvýkrát predstavili v roku 2020. Presnejšie pomenovanie – xenobot – získali práve kvôli latinskému názvu obojživelníkov (xenopus laevis). Vznikla tak hybridná forma života, ani stroj, ani organizmus. Základ na ich vytvorenie predstavovalo srdce žiab a počítačový algoritmus, prostredníctvom ktorého sa chirurgicky vytvarovali bunky o niečo väčšie než zrnko piesku. jej bunky služili na planovany experimern

Od ostatných druhov sa odlišuje pazúrmi. Žaba africká poslúžila ako zdroj buniek, vďaka ktorým bol experiment možný.

Reprodukčný proces je v ich prípade úplne odlišný od akéhokoľvek druhu rastlín alebo zvierat. Namiesto toho rastú prijímaním voľne plávajúcich žabích buniek v Petriho miske, čím vytvárajú niekoľko generácií takmer identických organizmov. Počas tejto akcie pripomínajú xenoboty slávnu postavičku z populárnej videohry, Pac-Mana. Pohybujú sa v divokých špirálach, ich otvorené „ústa“ naháňajú voľne plávajúce kožné bunky. Bunky majú tendenciu lepiť sa k sebe, preto je výsledkom miska plná xenobotov.

Hoci je táto samo-replikácia pomerne delikátny proces, zatiaľ možný len v starostlivo kontrolovanej laboratórnej miske, výskumníci dúfajú, že ponúka nový prísľub pre roboty skonštruované z biologických materiálov.

Technológia plus živý organizmus

„Schopnosť vytvoriť si kópiu seba samého je najlepším spôsobom ako sa uistiť, že budete pokračovať v tom čo robíte,“ povedal Sam Kriegman, počítačový vedec a postdoktorand z Wyssovho inštitútu na Univerzite v Harvarde. Výskumný ústav svoju prácu cieli na vývoj biologických materiálov a prístrojov, ktoré by sa dokázali využiť nielen v medicíne, ale aj v bežnom živote. V rámci premeny technologických objavov do komerčných produktov spolupracuje s mnohými univerzitami a laboratóriami.

INZERCIA

Kriegman a jeho kolegovia, vrátane počítačového vedca Joshuu Bongarda z Vermontskej univerzity pracovali na vývine xenobotov už roky. Milimetrové kmeňové bunky pri vzájomnom kontakte prirodzene vytvoria sférické guľôčky pokryté drobnými riasami alebo vlasovými štruktúrami, ktoré môžu poháňať guľôčky okolo.

INZERCIA

Keďže dochádza k spájaniu živých organizmov so softvérovými príkazmi, programovanie botov nie je také jednoduché ako zadávanie príkazov do kódu. V konečnom dôsledku kontrola nad xenobotmi spočíva v ovládaní ich tvarov. Práve tu vstupuje do hry umelá inteligencia. Intuíciou sa nedokáže presne odhadnúť čo sa stane, keď sa zmení tvar bunky. Počítačové simulácie však môžu prechádzať miliardami tvarov a veľkostí v priebehu dní alebo týždňov. Výskumníci dokonca vedia vďaka algoritmu meniť prostredie okolo simulovaných xenobotov.

Dokážu nám niekedy pomôcť?

Po tom, čo počítačové simulácie naznačili, že tvar Pac-Mana by mohol byť efektívnejší, výskumníci testovali tieto xenoboty v „polievke“ kmeňových buniek. Zistili, že priemer potomkov xenobotov Pac-Man bol o 149 % väčší ako potomkov guľovitých modelov. Vďaka vylepšeniam veľkosti si hybridné bunky vytvárajú svoje vlastné potomstvo. Namiesto iba jednej generácie replikácie xenobotov vedci zistili, že boli schopné dosiahnuť tri alebo štyri.

Inzercia

Vytvorený systém je stále dosť krehký a náročný proces si vyžaduje veľa času a energie. Obavy, že by sa xenoboty dostali z misky von a ovládli svet však nie sú na mieste. „Stačí, nech kýchnutím kontaminujú misku a experiment sa za krátky čas zničí,“ poznamenal Kriegman. To tiež znamená, že xenoboty nie sú celkom pripravené stať sa pracovnými robotmi. Výskumníci stále pracujú na testovaní rôznych tvarov pre rôzne úlohy.

xenoboty
S využitím umelej inteligencie by sme mohli predĺžiť životnosť našej planéty. zdroj: pexels.com

Ak si odmyslíme samotné naprogramované bunky, pokus okrem objavu priniesol aj nový pohľad na vedu, ktorý by sa mohol okamžite začleniť do robotiky. Umelá inteligencia sa môže použiť na navrhovanie robotov tak, aby sa dokázali replikovať. Úspešnosť výsledku značí, že vytváranie umelej inteligencie pomocou biologických materiálov dokáže napredovať k lepšiemu.

Využitie xenobotov by sa mohlo uplatniť napríklad pri zbieraní plastov a toxických látok v oceáne. Takisto by dokázali vyčistiť upchaté tepny v ľudskom tele alebo identifikovať rádioaktívne molekuly v prostredí neprístupnom pre človeka.

Zdroje: www.livescience.com, www.presstories.com

Zdroj titulnej fotografie: pinterest.com

About Author

Tímea Prišticová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings