Čítanie na 4 min.

Posunie virtuálny tréning kvalifikáciu zamestnancov na novú úroveň?


Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0

tréning

Virtuálna realita sa v súčasnosti netýka iba herného sveta, stretnúť sa s ňou môžeme aj v niektorých zamestnaniach. Vyrovnajú sa teda získané schopnosti nákladom na simulovaný tréning?

Teória, ktorá sa uplatní vo virtuálnej praxi

Zamestnávatelia sa snažia zabrániť stagnácii svojich pracovníkov rôznymi spôsobmi. Firemné akcie sú určené na utužovanie medziľudských vzťahov, rôzne workshopy zase pomáhajú prehlbovať vedomosti. Nebol by to však svet 21. storočia, keby aj do tejto oblasti nezasiahol technologický pokrok.

tréning

Za posledné dva roky sme čelili rôznym výzvam. Možno práve teraz nastal čas zaviesť inovatívne spôsoby, ktoré posunú podniky tým správnym smerom. zdroj: unsplash.com

Školenie vo virtuálnej realite (VR) by mohlo spôsobiť prevrat vo firemnom svete. Následky pandémie ovplyvnili to, ako pristupujeme k interakcii s inými ľuďmi. Snaha minimalizovať priamy kontakt má ale istú výhodu. Virtuálny tréning ponúka viacero scenárov v rovnakom čase. Využívanie realistických simulácii preto pomáha osvojiť si nové zručnosti a zdokonaliť tie existujúce.

Od programu ku skúsenostiam

Vo virtuálnom prostredí zamestnanci vykonávajú rôzne aktivity a plnia úlohy. Môže ísť o čokoľvek – zlepšenie technických záujmov alebo stret so zákazníkom. Vzdelávacie prostredie poskytuje minimálny rozptyl počas školenia, čo napomáha k individuálnemu posunu.

Tréning zvyčajne prebieha tak, že si pracovník na hlavu nasadí špeciálnu súpravu. Prostredníctvom nej sa ponorí do počítačom vygenerovanej 3D grafiky navrhnutej čo najvernejšie napodobniť skutočnosť. K dispozícii majú takisto ovládače pohybu, ktoré napomáhajú k simulácii.

Osobný rozvoj a rast – to častokrát sľubujú firmy potenciálnym zamestnancom. VR je prelomový spôsob, ktorý tento sľub dodrží. zdroj: pixabay.com

VR školenia navyše odrážajú základnú zásadu teórie vzdelávania dospelých. Najľahšie sa im do cvičenia zapája, keď od začiatku rozumejú, čo sa od nich očakáva. Udržanie informácií spočíva v tom, že ich mozog hneď v úvode označí za dôležité. Vďaka tomu sa nezdržuje reálny pracovný čas, v ktorom už zamestnanec dokáže aplikovať svoje poznatky.

Cena za efektívne učenie

Zo širšieho hľadiska rozvíjanie zručností na takýchto tréningoch napreduje rýchlejšie, čím šetrí firmám čas a peniaze.  Zamestnanci s VR školením dokážu prijímať podnety štyrikrát rýchlejšie než pri počúvaní prezentácie. Štúdia Stanfordskej univerzity a Technickej univerzity v Dánsku ukázala, že tréning VR zvýšil efektivitu učenia o 76 % v porovnaní s tradičnými vyučovacími metódami.

Návrh tréningového programu virtuálnej reality sa však neuskutoční cez noc. Existuje mnoho komponentov vývoja – od inštruktážneho dizajnu až po 3D modelovanie. Každá jedna činnosť sa snaží urobiť virtuálny zážitok čo najrealistickejším. Preto takýto druh cvičení síce pracovníkom pomôže na dlhodobej úrovni, no spoločnosť musí zvážiť jeho cenu. Dnes je bežné dostať sa k okuliarom pre virtuálnu realitu za pár desiatok eur. Profesionálne modely a programy na mieru však stoja niekoľkonásobne viac.

Uplatnenie vo viacerých odvetviach

Jednou z oblastí, ktoré oceňujú výhody VR tréningu je zdravotníctvo. Tradičné laboratóriá samozrejme nevymizli, no medicínske inovácie viedli k explózii liečebných možností. Tím chirurgov sa pomocou špičkového softvéru ocitne v operačnej sále a pracuje na prípade, ktorý môže nastať aj v skutočnosti. Pomocou aplikácie si porovnajú výsledky, aby zistili, čo potrebujú zlepšiť.

Doručovateľská služba FedEx zabezpečuje simulačné programy, aby sa zamestnanci oboznámili s fungovaním firmy. Niektoré úkony nie je možné vykonávať priamo v prostredí skladu, preto je VR efektívnejšia. Pracovníci sa učia zaobchádzať s prívesmi a premiestňovať fiktívne zásielky.

Pri zákazníckom servise je určite lepšie pohádať sa s nepríjemným zákazníkom v simulácii než v skutočnom svete. zdroj: pexels.com

Obchodné domy Walmart boli vybavené okuliarmi pre virtuálnu realitu a spoločnosť údajne vyškolila viac ako milión svojich spolupracovníkov. Školenie zahŕňa modul s názvom „Pickup Tower“, kde sa spolupracovníci učia pracovať s kabínkou na vyzdvihnutie online objednávok, až po moduly aktívneho výcviku. Pretože táto technológia pomohla skrátiť čas školenia, Walmart odhaduje, že VR im ušetrila „viac ako milión dní práce“.

Hoci je ľahké nechať sa uniesť akoukoľvek novou technológiou, školení vývojári si musia pamätať, že VR je doplnkový nástroj. Tradičné inštruktážne metódy sú stále potrebné a používajú sa v spojení s VR na vytvorenie mnohostranného tréningového plánu. Dobrý zamestnanec preto odvádza prácu rovnako efektívne on-line, no aj v reálnom prostredí.

Zdroje: www.bigthink.com, www.ossovr.com

Zdroj titulnej fotografie: www.unsplash.com

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0