EXTRA Lifestyle

Posunie virtuálny tréning kvalifikáciu zamestnancov na novú úroveň?

  • 16 júna, 2022
  • 5 min read
Posunie virtuálny tréning kvalifikáciu zamestnancov na novú úroveň?

Virtuálna realita sa v súčasnosti netýka iba herného sveta, stretnúť sa s ňou môžeme aj v niektorých zamestnaniach. Vyrovnajú sa teda získané schopnosti nákladom na simulovaný tréning?

Teória, ktorá sa uplatní vo virtuálnej praxi

Zamestnávatelia sa snažia zabrániť stagnácii svojich pracovníkov rôznymi spôsobmi. Firemné akcie sú určené na utužovanie medziľudských vzťahov, rôzne workshopy zase pomáhajú prehlbovať vedomosti. Nebol by to však svet 21. storočia, keby aj do tejto oblasti nezasiahol technologický pokrok.

tréning
Za posledné dva roky sme čelili rôznym výzvam. Možno práve teraz nastal čas zaviesť inovatívne spôsoby, ktoré posunú podniky tým správnym smerom. zdroj: unsplash.com

Školenie vo virtuálnej realite (VR) by mohlo spôsobiť prevrat vo firemnom svete. Následky pandémie ovplyvnili to, ako pristupujeme k interakcii s inými ľuďmi. Snaha minimalizovať priamy kontakt má ale istú výhodu. Virtuálny tréning ponúka viacero scenárov v rovnakom čase. Využívanie realistických simulácii preto pomáha osvojiť si nové zručnosti a zdokonaliť tie existujúce.

Od programu ku skúsenostiam

Vo virtuálnom prostredí zamestnanci vykonávajú rôzne aktivity a plnia úlohy. Môže ísť o čokoľvek – zlepšenie technických záujmov alebo stret so zákazníkom. Vzdelávacie prostredie poskytuje minimálny rozptyl počas školenia, čo napomáha k individuálnemu posunu.

Tréning zvyčajne prebieha tak, že si pracovník na hlavu nasadí špeciálnu súpravu. Prostredníctvom nej sa ponorí do počítačom vygenerovanej 3D grafiky navrhnutej čo najvernejšie napodobniť skutočnosť. K dispozícii majú takisto ovládače pohybu, ktoré napomáhajú k simulácii.

Osobný rozvoj a rast – to častokrát sľubujú firmy potenciálnym zamestnancom. VR je prelomový spôsob, ktorý tento sľub dodrží. zdroj: pixabay.com

VR školenia navyše odrážajú základnú zásadu teórie vzdelávania dospelých. Najľahšie sa im do cvičenia zapája, keď od začiatku rozumejú, čo sa od nich očakáva. Udržanie informácií spočíva v tom, že ich mozog hneď v úvode označí za dôležité. Vďaka tomu sa nezdržuje reálny pracovný čas, v ktorom už zamestnanec dokáže aplikovať svoje poznatky.

Cena za efektívne učenie

Zo širšieho hľadiska rozvíjanie zručností na takýchto tréningoch napreduje rýchlejšie, čím šetrí firmám čas a peniaze.  Zamestnanci s VR školením dokážu prijímať podnety štyrikrát rýchlejšie než pri počúvaní prezentácie. Štúdia Stanfordskej univerzity a Technickej univerzity v Dánsku ukázala, že tréning VR zvýšil efektivitu učenia o 76 % v porovnaní s tradičnými vyučovacími metódami.

Návrh tréningového programu virtuálnej reality sa však neuskutoční cez noc. Existuje mnoho komponentov vývoja – od inštruktážneho dizajnu až po 3D modelovanie. Každá jedna činnosť sa snaží urobiť virtuálny zážitok čo najrealistickejším. Preto takýto druh cvičení síce pracovníkom pomôže na dlhodobej úrovni, no spoločnosť musí zvážiť jeho cenu. Dnes je bežné dostať sa k okuliarom pre virtuálnu realitu za pár desiatok eur. Profesionálne modely a programy na mieru však stoja niekoľkonásobne viac.

Inzercia

Uplatnenie vo viacerých odvetviach

Jednou z oblastí, ktoré oceňujú výhody VR tréningu je zdravotníctvo. Tradičné laboratóriá samozrejme nevymizli, no medicínske inovácie viedli k explózii liečebných možností. Tím chirurgov sa pomocou špičkového softvéru ocitne v operačnej sále a pracuje na prípade, ktorý môže nastať aj v skutočnosti. Pomocou aplikácie si porovnajú výsledky, aby zistili, čo potrebujú zlepšiť.

Doručovateľská služba FedEx zabezpečuje simulačné programy, aby sa zamestnanci oboznámili s fungovaním firmy. Niektoré úkony nie je možné vykonávať priamo v prostredí skladu, preto je VR efektívnejšia. Pracovníci sa učia zaobchádzať s prívesmi a premiestňovať fiktívne zásielky.

Pri zákazníckom servise je určite lepšie pohádať sa s nepríjemným zákazníkom v simulácii než v skutočnom svete. zdroj: pexels.com

Obchodné domy Walmart boli vybavené okuliarmi pre virtuálnu realitu a spoločnosť údajne vyškolila viac ako milión svojich spolupracovníkov. Školenie zahŕňa modul s názvom „Pickup Tower“, kde sa spolupracovníci učia pracovať s kabínkou na vyzdvihnutie online objednávok, až po moduly aktívneho výcviku. Pretože táto technológia pomohla skrátiť čas školenia, Walmart odhaduje, že VR im ušetrila „viac ako milión dní práce“.

Hoci je ľahké nechať sa uniesť akoukoľvek novou technológiou, školení vývojári si musia pamätať, že VR je doplnkový nástroj. Tradičné inštruktážne metódy sú stále potrebné a používajú sa v spojení s VR na vytvorenie mnohostranného tréningového plánu. Dobrý zamestnanec preto odvádza prácu rovnako efektívne on-line, no aj v reálnom prostredí.

Zdroje: www.bigthink.com, www.ossovr.com

Zdroj titulnej fotografie: www.unsplash.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings