Kultúra Svet Veda a technika

Virtuálna realita zrekonštruovala luxusné sídlo v Pompejách

  • 27 marca, 2022
  • 5 min read
Virtuálna realita zrekonštruovala luxusné sídlo v Pompejách

Mesto, ktoré zahalil popol

Pompeje sú neslávne známe kvôli výbuchu sopky Vezuv v roku 79. Obyvatelia si svoje domy postavili na nebezpečnom mieste skrátka preto, lebo sa domnievali, že ide o obyčajný kopec. Intenzívny výbuch bol však až 500-krát silnejší než explózia atómových bômb v Hirošime a Nagasaki. Chrliaci dym a popol pochoval ľudí rýchlo a nečakane, priamo vo svojich obydliach.

Pozostatky obyvateľov Pompejí sú smutným mementom prírodnej katastrofy. zdroj: unsplash.com

Známe sú preto telá obyvateľov obalené stvrdnutým popolom a zachované v rôznych polohách. Podarilo sa odhaliť aj množstvo príbytkov na rozlohe 150 akrov, čo robí z Pompejí najväčšie archeologické miesto na svete. Archeológovia však veria, že s objavmi nie sú zďaleka na konci.

Najnovšie výskumníci pomocou virtuálnej reality vrátili život jednému z okázalých sídiel. Cieľom bolo zistiť, prečo starovekí Rimania stavali domy podľa svojho spôsobu a či s ním boli spokojní.

Akú úlohu v projekte zohráva virtuálna realita?

Vedci z Lundskej univerzity vo Švédsku v spolupráci s projektom Pompeje vytvorili virtuálnu rekonštrukciu takzvaného Domu gréckych epigramov. Rozľahlá vila si vyslúžila svoje meno podľa jednej z jej mnohých farebných miestností s freskami. Steny zdobili texty gréckych básnikov a výjavy z antických mýtov. Virtuálna realita zobrazila digitálne sídlo vďaka poznatkom z jeho vykopávok siahajúcich ešte do 19. storočia. Takisto čerpali z doteraz získaných informácií o rímskej architektúre.

INZERCIA
virtuálna realita
Výskumníci použili priestorovú analýzu a sledovanie očí, aby videli, čo ľudí zaujalo pri virtuálnom skúmaní domu. zdroj: unsplash.com

Model dvojposchodového domu vložili do herného zariadenia Unity, ktorý sa používal aj pri hre Pokémon Go. Na zistenie údajov sledovali oči účastníkov štúdie. Je to skutočne prelomový výskum, keďže ide o prvé využitie virtuálnej reality na takýto účel. „Eye tracker“ posudzuje pozornosť užívateľov pri pohybe v počítačovom priestore. Pre špecifický rozsah pozorovania zvolili dve odlišné obdobia – úsvit počas zimného slnovratu a poludnie letného slnovratu.

Virtuálna realita umožnila ľuďom prechádzať sa starovekým pompejským domom akoby ho čerstvo dostavali. Mohli dať obdivovať pestrofarebné fresky a starobylú architektúru. Softvér Cognitive3D sa zameral na zber troch typov údajov. Sledovala sa presná poloha hlavy, na čo sa oči fixujú bez toho, aby sa pohli a dôležitá bola aj dĺžka pohľadu, ktorý venovali predmetu ich záujmu.

INZERCIA

Čím viac umenia, tým väčšia autorita

Podľa spoluautora projektu, Danila Marca Campanara, bolo v záujme výskumného tímu zistiť, čo najviac ľudí na vile zaujalo. „Dom mal cez dizajn vyjadrovať moc a postavenie jeho majiteľa,“ doplnil. Údaje tak poskytnú priestor na analyzovanie interakcie človeka s prostredím. Príkladom je práve použitie rôzneho osvetlenia a dopad, ktorý má na pozornosť človeka.

Trvalo 1500 rokov než ruiny odhalili svoje tajomstvá. Miesto sa podrobnejšie začalo skúmať až v 19. storočí. zdroj: unsplash.com

Skutočných uchovaných malieb je v Pompejách niekoľko. Graffiti používali obyvatelia nielen na okrasu, ale aj ako verejné oznámenia. Po preštudovaní kresieb sa zistilo, že na stenu zaznamenávali správy o voľbách alebo súkromné odkazy.

Inzercia

Prepracovaná architektúra Rimanov

Dom gréckych epigramov mal dvojaký účel. Široká verejnosť sa mohla pohybovať okolo vonkajšej časti domu, zatiaľ čo hostia a blízka rodina mala povolený vstup dovnútra. Exteriér pravdepodobne vykazoval rešpekt k rímskym tradíciám, ako sú Lararia obrazy či iné strážne božstvá. Lararia sú bohovia ochraňujúci domácnosť a v pompejských domoch sa nachádzali v rôznych tvaroch. Archeológovia objavili nástenné maľby, no aj veľké prepracované svätyne. Vnútro tohto honosného miesta však obsahovalo viac gréckych obrázkov, čo naznačovalo utajovaný obdiv rímskej rodiny voči gréckej kultúre.

Hoci štúdia Lundskej univerzity objasnila, ako ľudia vnímajú maľby v tejto vile, pre výskumníkov je stále záhadou. Základy domu vykopali v 70. rokoch 19. storočia a našli množstvo rímskych artefaktov, vrátane strieborných príborov, šperkov a hudobných nástrojov. Prieskumníci ale dodnes nevedia s istotou povedať, kto vilu vlastnil. Našli prsteň s pečaťou Luciusa Valeriusa Flaccusa – možno člena prominentnej patricijskej rodiny Valeria. Nie je však možné zistiť či Flaccusovi prsteň nespadol počas návštevy. V každom prípade sú vedci týmto projektom na začiatku spracúvania informácií o zámere rímskej architektúry.

Zdroje: www.allthatsinteresting.com, www.cambridge.org, www.dromedar.zoznam.sk

Zdroj titulnej fotografie: pexels.com

About Author

Tímea Prišticová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings