Cestovanie Kultúra Svet

V zaplavenom meste Thonis našli 2400 rokov staré ovocie

  • 22 decembra, 2021
  • 5 min read
V zaplavenom meste Thonis našli 2400 rokov staré ovocie

Dôležité miesto pre obchod

Thonis bol založený asi pred 2 700 rokmi na mieste súčasného zálivu Abu Qir, približne 24 kilometrov severovýchodne od Alexandrie. Slávnejšie egyptské mesto však Thonis na istý čas predbehol, keď sa stal hlavným obchodným prístavom. Niekoľko storočí bol preto centrom medzinárodného obchodu.

Mestom sa ťahala sieť kanálov a prístavov, chrámov a vežových domov. Pravidelne sa kontrolovala väčšina námornej dopravy  prichádzajúcej do Egypta zo Stredozemného mora. Tovar  prevzali a zdanili v stredisku colnej správy. Po tomto procese ho distribuovali ďalej do vnútrozemia, buď v Naukratis – ďalšom obchodnom prístave, vzdialenom takmer 130 kilomentrov – alebo cez Západné jazero.

Obchod bol tak dobre rozvinutý, že Gréci dali mestu aj vlastné pomenovanie – Herakleion. Nebyť zachovaných zápisov, na mesto by si dnes nikto nespomenul. Archeológovia našli rôzne texty, v ktorých sa Thonis spomínal. Grécky historik Herodotos (5. storočie pred n. l.)  hovorí o veľkom chráme, ktorý postavili na mieste, kde slávny poloboh Herakles prvýkrát vkročil do Egypta. Píše aj o Heleninej návšteve Herakleionu s jej milencom Parisom pred Trójskou vojnou.

Úspešné objavy

Historici sa pôvodne domnievali, že Thonis a Herakleion boli dve samostatné mestá nachádzajúce sa na súčasnej egyptskej pevnine. Vnímanie starodávnych miest prišlo v roku 1933. Pilot Kráľovských leteckých síl počas preletu nad Abu Qir zazrel odlesky ruín. Prešlo takmer 70 rokov kým sa zistenia začali rozširovať. Tím z Európskeho inštitútu pre podvodnú archeológiu pôvodne hľadal dôkazy o prítomnosti francúzskych vojnových lodí, ktoré sa potopili koncom 18. storočia. Kalné vody sa náročne prehľadávali, preto si potápači pomáhali modernými technológiami.

INZERCIA
Thonis
Táto kamenná doska odhaľuje, že Thonis (Egypt) a Herakleion (Grécko) boli rovnakým mestom. zdroj: pinterest.com

Bádanie mal pod palcom francúzsky podmorský archeológ Franck Goddio, v roku 2000 sa mu podarilo rozlúštiť záhadu dvoch miest. Na zlepšenie viditeľnosti pod vodou potápači použili „vodný bager“. Zariadenie zásobuje motorové čerpadlo vodou, ktorá,  je pod tlakom. Jemná sieťka pri otvore bagra slúži na zbieranie drobných artefaktov, ktoré potápač mohol prehliadnuť.

Zachované koše s ovocím

Predmety získané z vykopávok odkrývajú krásu a slávu mesta, veľkoleposť jeho veľkých chrámov a množstvo historických dôkazov. Za zmienku stoja kolosálne sochy, nápisy a architektonické prvky, šperky a mince, rituálne predmety a keramika. Všetky tieto pozostatky ilustrujú civilizáciu zamrznutú v čase.

INZERCIA
Thonis
Nielen plod dumy mal svoje využitie. Lístie stromu slúži ako krytina na strechy a ich hrubé vlákna sú užitočné pri tkaní. zdroj: pinterest.com

V roku 2021 oznámil tím „extrémne zaujímavé výsledky“ skúmania. Pozdĺž severovýchodného vstupného kanála ponoreného mesta našli archeológovia pozostatky veľkej mohyly – gréckej pohrebnej oblasti. Mohyla je asi 60 metrov dlhá a osem metrov široká, pokrytá honosnými pohrebnými darmi zo začiatku štvrtého storočia pred Kristom. Medzi obetami, ktoré zahŕňali dovážanú luxusnú grécku keramiku sa nachádzal ešte väčší objav. Niekoľko prútených košíkov v sebe ukrývalo semená hrozna a ovocia s názvom duma thébská. Rastie na dumovej palme (iné označenie: perníkový strom) v miestach severného Egypta a západnej časti Afriky.

„Plody ležali pod vodou nedotknuté vyše 2400 rokov možno preto, že boli kedysi umiestnené v podzemnej miestnosti alebo boli pochované s nebohými krátko po tom, čo boli ponúknuté,“ uviedol Európsky inštitút pre podvodnú archeológiu (IEASM). Čerstvý objav zlepšuje predstavu o prítomnosti gréckych obchodníkov a žoldnierov, ktorí žili v Herakleione. Gréci sa usadili v meste počas neskorého faraónskeho obdobia, následkom čoho si postavili vlastné svätyne v blízkosti mohutného Amunovho chrámu.

Inzercia

Koniec prestížneho prístavu

V druhom storočí pred naším letopočtom éra prestíže Thonisu postupne ustupovala. Alexander Veľký založil Alexandriu v roku 331 pred Kristom a netrvalo dlho, kým sa mesto posunulo na prvú priečku najrušnejšieho egyptského prístavu. Mohol za to aj fakt, že základy na ktorých stál Thonis, neboli veľmi bezpečné.

Koncom storočia, pravdepodobne po silnej povodni, podľahol ostrov skvapalneniu pôdy. Nebol viac schopný držať masívne chrámové budovy a ílovitá zemina klesla aj so stavbami na dno. Dodávky keramiky a mincí sa veľmi rýchlo skončili, aj keď niekoľko vytrvalých obyvateľov nechcelo opustiť svoje domovy. Posledné zvyšky mesta zmizli pod vodou na konci ôsmeho storočia.

Zdroje: www.franckgoddio.org, www.theguardian.com

About Author

Tímea Prišticová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings