EXTRA Veda a technika

V Moskve už majú revolučný klub virtuálnej reality pre dospelých

  • 15 augusta, 2019
  • 5 min read
V Moskve už majú revolučný klub virtuálnej reality pre dospelých

Klub virtuálnej reality pre dospelých. Čo by to už len mohlo byť? Priestor, v ktorom sa stretávajú výhradne dospelí ľudia, nosia na hlavách headsety virtuálnej reality a sledujú obsah prístupný obecenstvu staršiemu ako 18 rokov? Presne tak. Údajne sa jedná o vyvrcholenie doterajšieho vývoja technológií virtuálnej reality tak, aby začala produkovať zisk.

Anna Petukhova z Ruska založila start-up, ktorý môže skutočne stanoviť základný kameň úplne novému priemyslu s digitálnymi zážitkami. Jej moskovský klub s názvom VRayu, čo znamená niečo ako „raj virtuálnej reality“, umožňuje plnoletým návštevníkom zažiť virtuálnu realitu v nevšednej, ale pre človeka pritom tak prirodzenej forme. Špeciálny obsah pre dospelých im umožní nielen sledovať film, ale priamo do neho vstupovať.

 

Filmy a bezpečné hry

Spočiatku to vyzeralo na senzáciu, ale v skutočnosti je klub iba obyčajným priestorom s prenájmom zariadení virtuálnej reality, ktorý sa však sústreďuje na kontroverzný obsah. Samotné priestory klubu nie je podľa fotografií veľmi atraktívne, jedná sa skôr o niečo ako jednoducho zariadenú herňu, v ktorej sa vyskytujú muži aj ženy so záujmom vyskúšať niečo nové a nezvyčajné.

Prečo je potom VRayu tak významné? Odpoveď je potrebné hľadať vo výhľade do budúcnosti. VRayu prichádza s víziou toho, čo nás môže čakať v nasledovných rokoch a kam sa bude celý svet „dospelácej zábavy“ uberať. Je to akási bezpečnejšia alternatíva ku konvenčným službám, ktoré sa zakladajú na fyzickom kontakte.

Vo virtuálnom svete je nanajvýš bezpečné experimentovať, istým spôsobom sa dá dokonca polemizovať aj o etickej neutralite tohto nového zážitku.

Zákazníci, ktorí prichádzajú do klubu, majú na výber sledovať 3D filmy alebo hrať interaktívne hry pomocou ovládačov, ktoré držia v rukách. Ak ste už niekedy mali možnosť vyskúšať niektorý z lepších headsetov virtuálnej reality, napríklad HTC Vive alebo Oculus, nepochybne vás oslovila najmä fantastická možnosť interakcie s virtuálnym prostredím. Dnes už navyše existujú aj špeciálne rukavice, ktorými môžete virtuálne objekty uchopiť, experimentálne projekty dokonca pracujú s princípom haptickej odozvy, ktorá imituje fyzický kontakt. To zatiaľ nie je vecou VRayu, ale je očividné, že sa uberá práve týmto smerom.

Ponúkané hry sú v podstate bežné hry virtuálnej reality, ale obsahujú explicitný obsah.

Inzercia

Klub momentálne ponúka polhodinové a hodinové „zážitky“ za ceny do 31 eur, prípadne možnosť prenajať si zariadenie na doma, pričom vtedy sa vopred platí depozit vo výške približne 280 eur.

 

Prečo revolučný?

Start-up z Ruska zatiaľ nevyzerá tak, že by začal zarábať stovky tisíc či milióny eur. Je ale jedným z klubov, ktoré budú veľmi pravdepodobne expandovať. Je možné, že sa takéto špeciálne miestnosti so zariadeniami virtuálnej reality stanú súčasťou tradičných pánskych klubov.

Tržby priemyslu s obsahom pre dospelých sú ako na hojdačke. Príchod internetu sa spočiatku javil ako veľký problém, nakoniec sa ale aj ten ukázal ako výhoda. Tržby sa pohybujú v miliardách amerických dolárov ročne, údaje spred troch rokov hovorili o 40 až 50 miliardách. Dnes to môže byť aj o tretinu viac. Časy veľkých produkčných štúdií a umeleckých režisérov sú síce preč, do popredia sa dostávajú jednotlivci, páry, menšie štúdiá a veľkú úlohu v tvorbe ziskov zohráva stále lepšia dostupnosť internetu a rozšírenie online platieb. S nimi sa musel celý priemysel naučiť pracovať, pretože  dokonale prevalcovali niekdajšie požičovne filmov a časopisy. Na svete dnes údajne existuje až 800 miliónov samostatných webov s pornografickým materiálom a väčšina z nich je registrovaných v USA.

Virtuálna realita za posledné dva roky značne stratila svoje čaro. Ľudia zistili, že existuje pomerne málo vhodné obsahu, stále je finančne nákladná a okrem toho skoro prestane baviť. V čom ale zmysel nachádza vždy, je vzdelávanie a prezentácia. Dokonca aj vo vyššie uvedenej súvislosti môžeme uvažovať nad vzdelávaním, hoci v takejto forme by si vyžadovalo premyslenú metodiku.

Jedným z argumentov Anny Petukhovej je, že ľudia si takto môžu vyskúšať aj pohľad druhej osoby a vyskúšať virtuálne veci, ktoré by inak mohli byť nebezpečné alebo neetické. V lepšom prípade by takto bolo možné predísť nereálnym očakávaniam na partnerov, získanie pohľadu druhej osoby či dokonca vyhnutie sa nevere.

Priemysel s interaktívnym obsahom pre dospelých očakávane bude rásť a prevalcuje všetky ďalšie využitia virtuálnej reality. Zábava bude vždy komerčne výhodnejšia ako vzdelávanie, preto je možné uvažovať nad ekonomickou zmysluplnosťou investície do podobných technológií. Kam nás ale takýto trend zavedie? Dospejeme do doby, keď budú mladí ľudia zažívať prvé skúsenosti iba virtuálne a spôsobí im to ešte väčšiu nepripravenosť na skutočný osobný kontakt? Ťažko povedať, možných scenárov je nesmierne veľa a ani jeden z nich nie je absurdný alebo nereálny.

 

Zdroj

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings