Enviro a eko Svet

Zamrznutá pevnina prekvapila vedcov. V hlbinách Antarktídy objavili DNA staré milión rokov

  • 27 októbra, 2022
  • 5 min read
Zamrznutá pevnina prekvapila vedcov. V hlbinách Antarktídy objavili DNA staré milión rokov

Skryté ekosystémy a praveké DNA dokazujú, že Antarktída stále patrí medzi najmenej preskúmané kontinenty.

Medzinárodná expedícia

Ak sa niekedy pokúšame uchopiť koncept času, netrvá dlho, kým nás z toho začne bolieť hlava. História ľudstva je pritom v porovnaní so vznikom života na našej planéte zanedbateľne krátka. Predstava, že sa vedcom podarilo objaviť DNA vzorku starú milión rokov takmer siaha za hranicu nášho chápania. Nález však môže otvoriť cestu k štúdiu dlhodobých reakcií oceánskych ekosystémov na vývoj klimatickej situácie.

Všetky nálezy pochádzajú zo Škótskeho mora, severne od Antarktídy. Výskum viedol Medzinárodný program objavovania oceánov a už v roku 2019 spod morského dna zozbierali sedimentárne vzorky. Táto staroveká DNA, skrátene sedaDNA vzniká premiestnením či vyzrážaním zvetraných úlomkov hornín. Zemský povrch tvorí približne 75% sedaDNA, v moriach a oceánoch je jeho zastúpenie takmer stopercentné.

Vzorka prekonala doterajší rekord

Vedci sa podrobne zaoberali modelmi poškodenia v obnovených fragmentoch DNA, aby presne určili ich vek. Najstaršie vzorky mali okolo jedného milióna rokov. Doteraz najstaršia sedaDNA, ktorá bola nájdená uzavretá v arktickom permafroste, dosiahla vek 650 000 rokov.

INZERCIA
DNA
Ľadové vody Antarktídy prekonali očakávania výskumníkov. zdroj: unsplash.com

Vzorky boli výnimočne dobre konzervované vďaka nízkym teplotám, zníženým koncentráciám kyslíka a absencii UV žiarenia. Vedci si nie sú istí, ku ktorému druhu patrí najstaršia sedaDNA, hoci určite pochádza z eukaryota – čo znamená, že patrí zvieraťu, rastline alebo hube a nie je z baktérie alebo vírusu.

Tím okrem iného našiel aj jednobunkové organizmy – rozsievky – ktorých vek sa odhaduje na 540 000 rokov.  V tomto čase zvýšená strata ľadu z ľadového príkrovu Antarktídy a rastúce teploty oceánov pravdepodobne podporili rýchly rast a rozmnožovanie tohto typu fytoplanktónu. Ten vo svetových oceánoch existuje dodnes a tvorí základ väčšiny morských potravinových sietí.

INZERCIA

Nádej na kvalitnejší výskum

„Ide o zaujímavú a dôležitú zmenu, ktorá súvisí s celosvetovým a rýchlym nárastom hladiny morí a masívnym úbytkom ľadu v Antarktíde v dôsledku prirodzeného otepľovania,“ hovorí geológ Michael Weber z univerzity v nemeckom Bonne.

Najnovšia štúdia dokazuje, že odbery sedaDNA pomáhajú pri rekonštrukcii ekosystémov počas stoviek tisíc rokov, čo nám dáva úplne novú úroveň pohľadu na zmenu oceánskeho života.

Inzercia
V súčasnosti je na Antarktíde rozmiestnených 70 stálych výskumných staníc, ktoré predstavujú 29 krajín zo všetkých kontinentov na Zemi. zdroj: unsplash.com

Vedci sa neustále zdokonaľujú v odstraňovaní týchto starých fragmentov DNA zo zeme a minimalizujú zásah „modernej“ DNA, aby získali autentický pohľad na minulosť.

Pochopenie dávnych klimatických zmien preto znamená presnejšie modely a predpovede toho, čo sa začne diať v okolí okolo južného pólu počas nasledujúcich rokov.

Ohrozený ekosystém

Ľadový kontinent postupne odkrýva ďalšie tajomstvá. Odborníci dlho predpokladali, že sa pod Antarktídou nachádza rozsiahla sieť jazier a ústí riek. Doteraz neboli tieto prvky dostatočne preštudované, vedci takisto netušili, či sa v nich vyskytujú živé organizmy.

Výskum spočíval v spustení kamery do jednej z riek. Prvým prekvapením sa stala štruktúra priľahlej jaskyne. Vodný stĺpec v podzemí sa rozdelil na štyri alebo päť odlišných vrstiev vody tečúcej v opačných smeroch. Druhé prekvapenie nasledovalo, keď ľadový tunel po chvíli zakryli stovky malých, rozmazaných škvŕn.

DNA
Štúdium minulých a súčasných reakcií polárneho morského ekosystému na zmenu životného prostredia je priam naliehavou záležitosťou. zdroj: unsplash.com

Spočiatku si tím myslel, že ich vybavenie je chybné. Po opätovnom zaostrení fotoaparátu si uvedomili, že objektív sa hemží drobnými kôrovcami známymi ako amfipody. Vedci budú pokračovať v štúdiu novoobjaveného podpovrchového ekosystému a dúfajú, že sa dozvedia viac o tom, ako sa živiny vo vode cirkulujú cez podzemné vodné siete Antarktídy.

Ani mínusové teploty však nie sú zárukou toho, aby vzácne ekosystémy neohrozilo globálne otepľovanie. „Klíma sa mení a veda ešte musí pochopiť niektoré kľúčové body,“ vyjadril sa Craig Steven, oceánograf z Národného inštitútu pre výskum vody a atmosféry. Úspešné objavy ale predstavujú blížiace sa zmeny v procese spoznávania antarktického biotopu.

Zdroje: www.interestingengineering.com, www.livescience.com

Zdroj titulnej fotografie: www.unsplash.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings