DEZINFORMÁCIE

Ústavný súd svojím rozhodnutím nezrušil rúška, karantény, covid pasy a ani režim OP/OTP

Rozhodnutie Ústavného súdu z decembra 2021 ešte stále otriasa internetom a sociálnymi sieťami sa šíri jeho nebezpečná dezinterpretácia. Ústavný súd v rozhodnutí  vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 4/2021 označil za protiústavné len špecifické časti zákona týkajúce sa ochrany verejného zdravia. Niektoré chyby, na ktoré upozornil Ústavný súd, už boli napravené vďaka novele… Prečítať celé

24-ročná študentka masmediálnej komunikácie v Trnave. Milovníčka fialovej a zelenej farby, retro štýlu, smotanovej pizze a v neposlednom rade aj dôveryhodných zdrojov v dezinformačných časoch.

Rozhodnutie Ústavného súdu z decembra 2021 ešte stále otriasa internetom a sociálnymi sieťami sa šíri jeho nebezpečná dezinterpretácia. Ústavný súd v rozhodnutí  vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 4/2021 označil za protiústavné len špecifické časti zákona týkajúce sa ochrany verejného zdravia. Niektoré chyby, na ktoré upozornil Ústavný súd, už boli napravené vďaka novele zákona.

Protipandemické opatrenia zahrňujúce rúška, karanténu, covid pasy či OP/ OTP režim sú aj naďalej v platnosti. Rozhodnutím Ústavného súdu sa nič z uvedeného neruší. O tomto rozhodnutí klasické média informovali už na začiatku decembra. Konkrétne sa jednalo o Teraz.sk, Hospodárske noviny a Správy RTVS.

O mesiac neskôr sa však na sociálnych sieťach začali vo veľkom šíriť dezinterpretácie staršieho rozhodnutia Ústavného súdu. Začalo sa to blogom na Postoji a pokračovalo článkom na Bádateľovi.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v tejto súvislosti opäť upozorňuje na dôležitosť zdrojov, z ktorých čerpáme informácie. „Chceme vás opätovne požiadať, dávajte si pozor na zdroje a na kvalitu informácii, s ktorými sa stretávate na internete a sociálnych sieťach,“ píše sa v príspevku na oficiálnej Facebookovej stránke MZSR.

Ústavný súd

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na hoax o dezinterpretácií rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktorý koluje sociálnymi sieťami, Zdroj fotografie: Facebook/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Na dezinterpretáciu rozhodnutia Ústavného súdu upozorňujú aj ďalší

Na dezinterpretáciu rozhodnutia Ústavného súdu upozornila aj právnička Slavomíra Henčeková, ktorá vo svojom Facebookovom príspevku vyvrátila hoax, ktorý sa šíri sociálnymi sieťami. „ÚVZ môže naďalej nariaďovať karanténu pri príchode zo zahraničia či po kontakte s pozitívnym, a to preto, že bola ešte pred zverejnením nálezu Ústavného súdu prijatá novela č. 533/2021 Z. z., ktorá „opravila“ chyby v zákone, ktoré vytkol Ústavný súd,“ upozorňuje na nápravu chýb novelou zákona.

INZERCIA

Vyhlášky ÚVZ platia naďalej, pretože ÚVZ nariaďuje opatrenia primárne podľa iných, konkrétnych ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. a neurčité všeobecné protiústavné ustanovenia ani nikdy na vydávanie vyhlášok nepotreboval – a s nimi platia aj všetky opatrenia, covid pasy, rúška, všetko,“ pokračuje.

Internetom sa šíri hoax, že Ústavný súd Slovenskej republiky v rozhodnutí o našom podaní zrušil povinné nosenie rúšok/respirátorov či režim OP/OTP,“ upozornila vo svojom príspevku aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

O čom teda Ústavný súd rozhodol?

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vo svojom Facebookovom príspevku vysvetlil, o čom všetkom Ústavný súd rozhodol.

  1. Ustanovenie § 4 ods. 1 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je protiústavné. Toto ustanovenie obsahovalo možnosť nariaďovať aj ďalšie opatrenia počas krízovej situácie, ako tie, ktoré sú priamo vymenované vo zvyšnej časti zákona. Za krízovú situáciu sa považuje aj pandémia nebezpečného ochorenia. Ústavný súd toto ustanovenie zrušil, pretože bolo príliš neurčité a nejasne formulované.
  2. Protiústavné je aj ustanovenie § 48 ods. 4 písm. aa). Vďaka tomuto ustanoveniu mohol ÚVZ SK nariaďovať aj „ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu verejného zdravia“. Aj toto ustanovenie bolo neurčité a slabo vymedzené.
  3. Protiústavné sú aj ustanovenia § 12 ods. 2 písm. f), § 48 ods. 4 písm. n) a u) a tiež § 51 ods. 1 písm. d). Izolácia mimo domova je podľa rozhodnutia Ústavného súdu protiústavným zásahom do osobnej slobody jedinca. Nariadená izolácia v štátnom karanténnom zariadení je teda tiež protiústavnou. Izolácia v domácom prostredí po návrate zo zahraničia či po kontakte s pozitívnou osobou je stále v platnosti.

ÚZV SR teda môže aj naďalej vydávať vyhlášky či nariaďovať opatrenia, ktoré má vo svojej právomoci. Vyhlášky sú vydávané v súlade s Ústavou SR. „Ústava neustanovuje explicitne, že vyhlášky alebo takéto všeobecne záväzné právne predpisy sa majú vyhlasovať v zbierke zákonov. Môžu byť zverejňované aj vo Vestníku vlády SR,“ píše sa ďalej v príspevku.

Vyhlášky ÚZV teda platia. V platnosti sú aj všetky opatrenia súčasnosti- či sa už jedná o obmedzenia prevádzok alebo hromadným podujatí, OTP/ OP režim, alebo povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom/ respirátorom.

Ďalšie zdroje: Ústavný súd

Zdroj titulnej fotografie: Printscreen/ Bádateľ

Pokračujte na ďalší príspevok »