Art Brut

Umenie, ktoré je naozaj škaredé

Škaredé je slovo, ktoré má hlboké morálne dôsledky. Po stáročia sa škaredosť spájala s chorobami a deformáciami, násilím, agresiou a fanatizmom. Aj keď sa toto slovo v súčasnosti primárne používa na opísanie neestetického aspektu vecí, zachováva si aj prvky pôvodného významu.   Škaredé alebo pekné? Neuroestetika je rozvíjajúca sa vedecká oblasť, ktorá skúma ako mozog… Prečítať celé
Vydané 22. apríla 2021 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , , ,

Ilustračný obrázok (Múzeum Diega Riveri a Fridy Kahlo v Mexiku)

Škaredé je slovo, ktoré má hlboké morálne dôsledky. Po stáročia sa škaredosť spájala s chorobami a deformáciami, násilím, agresiou a fanatizmom. Aj keď sa toto slovo v súčasnosti primárne používa na opísanie neestetického aspektu vecí, zachováva si aj prvky pôvodného významu.

 

Škaredé alebo pekné?

Neuroestetika je rozvíjajúca sa vedecká oblasť, ktorá skúma ako mozog reaguje na estetické podnety. Vedecké výskumy v tejto oblasti zistili, že nádherné maľby a škaredé maľby spúšťajú reakcie v rovnakých oblastiach mozgu. Krása zaberá rovnakú oblasť mozgu ako škaredosť. Obe sú súčasťou jednej škály a líšia sa len v hodnotách, ktoré im mozog pripisuje. Britský neorobiológ Semir Zeki naznačil, že škaredé veci viac mobilizujú motorickú oblasť v našom mozgu ako veci, ktoré sa nám zdajú byť pekné. Predpokladá sa, že je to z toho dôvodu, aby sme mohli uniknúť pred nežiadúcimi podnetmi.

 

Čo nás núti vytvárať umenie?

Naša reakcia na umenie pramení z nepotlačiteľného nutkania znovu vytvoriť v našom vlastnom mozgu podobný tvorivý proces aký použil umelec na vytvorenie diela. Umenie je vo svojej podstate príjemný a poučný pokus umelca a pozorovateľa vzájomne komunikovať a zdieľať tento tvorivý proces. Umožňuje nám cítiť a prežívať  emócie a myšlienky, ktoré stoja v pozadí umeleckého diela.

 

Čím je zaujímavé art brut umenie?

Art Brut je zaujímavé, pretože týmto umením sa zaoberá človek alebo skupina sociálne a kultúrne izolovaných ľudí. Ľudia so zdravotným postihnutím, väzni, umelci, ktorí nemajú umelecký výcvik alebo seniori. Títo umelci využívajú kreativitu na ich osobné vyjadrenie. Tieto diela majú tajomný nádych agresivity, afinity, rovnováhy a nerovnováhy. Art brut odhaľuje vnútorné fungovanie mysle jedinca, jeho čudné chtíče, rušivé sny, asociálne túžby a nezmyselné obavy. Môže hovoriť rovnako o veľmi špecifických neurózach a radostiach jednej jedinečnej šialenej mysle. Záujem o takéto výtvarné prejavy vzrástol najmä po roku 1922, kedy nemecký psychiater a historik Hans Prinzhorn vydal svoj spis Bildnerei der Geisteskranken (Tvorba duševne chorých).

 

Umelci

Kľúčovým umelcom art brut je Adolf Wölfi, umelec, ktorý si po problémovom detstve odsedel dva roky vo väzení a následne mu diagnostikovali schizofréniu. Medzi ďalších patria Aloïse Corbaz, Augustin Lesage a Alfonso Ossorio. Aj keď sa ich maľby, kresby a sochy líšia v štýle, zdieľajú slobodu formy a bohaté použitie farieb.

 

Top 5 najškaredších obrazov, ktoré majú dnes hodnotu miliónov

  1. Obraz Stará žena („Škaredá vojvodkyňa“) od flámskeho maliara Quintena Massys, ktorý ako prvý na svete namaľoval karikatúru. Portrét satirizuje ženu, ktorá chce vyzerať oveľa mladšie.
  2. Obraz Saturn požierajúci jedného zo svojich synov od Francisca Goyu. Je zaujímavé, že toto dielo je jedným zo 14 nástenných malieb, ktoré vytvoril Goya pre svoj dom v Madride. Tieto obrazy sa stali známe ako Pinturas negras (Čierne obrazy). Za prvých 50 rokov ich nikto nevidel, okrem hostí, ktorý navštívili Francisca Goyu.
  3. Obraz Mrzáci od Pietra Bruegela zobrazuje fyzicky a psychicky hendikepovaných ľudí, od ktorých sa často odvracia zrak.
  4. Obraz Moje narodenie od Fridy Kahlo znázorňuje Fridine predstavy o svojom narodení a zobrazuje ako Frida rodí svoje vlastné ja.
  5. Obraz Žena III od Willema de Kooninga patrí k jedným z najdrahší obrazov, ktoré sa predali. Má bohatú cestovateľskú históriu. Od konca 70. rokov bol obraz súčasťou zbierky Teheránskeho múzea súčasného umenia. Po islamskej revolúcii v roku 1979 už nebolo možné zobrazovať nahú ženu na verejnosti. Nakoniec sa v roku 1994 predal mimo Iránu a v novembri 2006 sa predal za 137,5 miliónov dolárov.

Pokračujte na ďalší príspevok »