Veda a technika Zdravie

Umelá inteligencia odhalila 98% pľúcnych ochorení. Nájde si svoje miesto v zdravotníctve natrvalo?

  • 30 novembra, 2022
  • 4 min read
Umelá inteligencia odhalila 98% pľúcnych ochorení. Nájde si svoje miesto v zdravotníctve natrvalo?

Dýchavičnosť je niekedy signálom na zlepšenie kondície, no môže mať oveľa vážnejší pôvod. Umelá inteligencia zbiera dáta tak, aby včas odhalila skutočný zdravotný stav.

Rýchlejšie odhalenie diagnózy

Tuberkulóza či zápal pľúc patria medzi závažné pľúcne infekcie, ktoré môžu za sebou zanechať dlhotrvajúce následky. Diagnóza pľúcnych ochorení si zvyčajne vyžaduje rad testov, ako napríklad CT a röntgenové vyšetrenie, krvné testy či ultrazvuk. Testy sú často zdĺhavé a lekár tak potvrdí symptómy až v čase, keď sa stav zhorší. To spôsobuje aj zvýšené náklady na liečbu pacienta.

zdroj: pexels.com

Na odstránenie tohto problému hľadajú výskumníci stále nové riešenia. Vedci z University West Scotland (UWS) sa domnievajú, že vhodnou pomocou by mohla byť umelá inteligencia (AI). Vďaka nej by sa znížila preplnenosť nemocníc hlavne v zimných mesiacoch. Inovatívny prístup využívajúci AI by automaticky diagnostikoval pľúcne ochorenia.

Efektívny prístup

Hoci pandémia zhoršila tlak na nemocničné oddelenia, výskumníci sa domnievajú, že AI by mohla zvýšiť efektivitu. Výskumný tím chce začleniť AI s diagnostickými nástrojmi na poskytovanie nákladovo efektívnych a rýchlych výsledkov. Jedným z uvedených príkladov je spojenie röntgenového zobrazovania s vývojom umelej inteligencie.

Röntgenové zobrazovanie je relatívne lacný a dostupný diagnostický nástroj, ktorý už pomáha pri diagnostike rôznych stavov vrátane zápalu pľúc, tuberkulózy a Covid-19. Nedávne pokroky v AI urobili z automatizovanej diagnostiky pomocou röntgenových snímok hrudníka reálne vyzerajúcu pomoc pre zdravotnícky personál.

Inteligentný algoritmus

Nové zariadenie využíva röntgenové zobrazenie a porovnáva ho s databázou tisícov snímok od pacientov so zápalom pľúc, tuberkulózou a Covidom. Následne na stanovenie diagnózy používa proces AI nazývaný hlboká konvolučná neurónová sieť (CNN). Ide o typ podrobného spracovania údajov, ktorý prostredníctvom algoritmu analyzuje jednotlivé obrázky.

Počas testovacej fázy štúdie zaznamenala technológia 98% úspešnosť, čo sa ukázalo ako vhodná metóda na diagnostiku pacientov s pľúcnymi ochoreniami.

umela inteligencia
zdroj: pexels.com

„Nemocnice po celom svete sú pod neustálym stresom,“ povedal Milan Radosavljevič, zástupca riaditeľa pre výskum, inovácie a angažovanosť na West Scotlandskej univerzite. Túto techniku AI považuje za perspektívny prelom v pomoci nemocniciam na celom svete. „Som nadšený z potenciálu tejto inovatívnej technológie, ktorá by mohla pomôcť zefektívniť diagnostické procesy a znížiť zaťaženie personálu,“ uviedol Radosavljevic.

Inzercia

Vedci z UWS chcú zistiť, či je možné techniku AI použiť na odhalenie iných chorôb, a to pomocou diagnostického testovania a kombinovanej umelej inteligencie.

Skonštruované tak, aby pomáhali

Aby zdravotná starostlivosť a umelá inteligencia súbežne spolupracovali, musia sa vykonať mnohé oparenia a zlepšenia. Najväčšie obavy vyvoláva porušenie ochrany osobných údajov a zlyhanie stroja spolu s nedostatkom lekárskeho dohľadu. Síce využitie AI v medicíne nenapreduje míľovými krokmi, postupne rozširuje svoj dosah v snahe pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí.  

Prostredníctvom umelej inteligencie môžu roboty využívať údaje z minulých operácií na informovanie o nových chirurgických technikách. Pozitívne výsledky sú skutočne sľubné. Jedna štúdia, na ktorej sa zúčastnilo 379 ortopedických pacientov, zistila, že robotický postup s pomocou AI mal za následok päťkrát menej komplikácií v porovnaní s chirurgmi, ktorí tento typ asistencie nevyužili.

Nádejne vyzerá aj plán s virtuálnymi ošetrovateľmi. Efektívne nastavenie interakcie starostlivosti by mohlo zdravotníckemu priemyslu ušetriť 20 miliárd dolárov ročne. Väčšina aplikácií virtuálnych ošetrovateľských asistentov dnes umožňuje pravidelnejšiu komunikáciu medzi pacientmi a poskytovateľmi starostlivosti medzi návštevami v ambulancii, aby sa zabránilo opätovnému prijatiu do nemocnice alebo zbytočným návštevám nemocnice.

Zdroje: www.interestingengineering.com, www.forbes.com

Zdroj titulnej fotografie: www.pixabay.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings