Kultúra

Slovanské bohyne, ktoré by ste mali poznať

  • 1 decembra, 2022
  • 6 min read
Slovanské bohyne, ktoré by ste mali poznať

Keď si spomeniete na starovekých bohov a bohyne, zvyčajne sa vám vybavia mená gréckych, rímskych či egyptských božstiev. No aj Slovanský svet, ktorý existoval medzi vplyvmi mnohých civilizácií, si vytvoril vlastný, jedinečný panteón. Podľa historikov slovanské náboženstvo alebo slovanské pohanstvo opisuje mýty, rituály a náboženské predstavy, ktoré Slovania mali a praktizovali pred rozšírením christianizácie v 8. až 13. storočí.

A ženské postavy mali v Slovanskom svete dôležité postavenie. Preto by sme vám tie najznámejšie z nich radi pripomenuli.

 

Slovanský Panteón

Na rozdiel od veľkých náboženstiev, ako sú islam, kresťanstvo a hinduizmus, slovanskí bohovia nemajú žiadne písomné záznamy o testamentoch, modlitbách alebo najvyššom orgáne bohov či bohýň. Väčšina poznatkov o staroslovanskom náboženstve pochádza z diel napísaných rôznymi kronikármi.

Jedným z takýchto textov je Prvotná kronika, v ktorej sa s témou slovanskej mytológie popasoval kronikár Nestor počas vlády Vladimíra Veľkého, keď zakázal uctievanie slovanských bohov. Ďalšou je Chronica Slavorum, ktorú napísal Helmold z Basau. A jedna z prvých zmienok o slovanských božstvách a ich náprotivkoch sa nachádza v rámci Novgorodskej prvej kroniky.

 

Najznámejšie slovanské bohyne

Vesna

V staroslovanskej mytológii bola Vesna bohyňou jari a plodnosti. Pod jej ochranu spadala jar, ráno a zrod všetkého živého. Je známa pod mnohými menami, Živa, Diva a medzi Poliakmi aj ako Devana.

Zobrazovaná bola ako usmievavá, krásna, nahá a bosá dievčina. Vlasy má dlhé, takmer po kolená a vo vlasoch má ako ozdobu rôzne kvety. Niekedy má v pravej ruke jablko a v ľavej hrozno, inokedy má na pravom ukazováku lastovičku, symbol jari, a v ľavej ruke kyticu kvetov, ktorá symbolizuje manželstvo.

Inzercia
Vesna bola mladá a krásna. Jej stromom bola breza, ktorá na jar rozkvitá ako prvá, z vtákov sa k nej viaže kukučka.(Ilustračná foto: HitWave, Pexels)

 

Moréna

Sláva tejto bohyne pochádza z pobaltskej oblasti, ale jej kult existoval aj v južných slovanských krajinách. Moréna bola bohyňou spojenou s prírodnými sezónnymi obradmi, kolobehom života: narodením, smrťou a znovuzrodením. Rozhodnutie o konci zimného času ležalo v jej rukách. Niekedy sa tiež opisuje ako bohyňa čarodejníctva a mágie.

Morena alebo Kyselica (Morana, Muriena, Smrť, Hejhana, Kyseľ, Baba, Šmertka, Smrtka, Kaniža, Marmuriena, Barboriena) bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti. (Ilustračná foto: Елена Кузичкина, Pexels)

 

Perperuna

Perperuna bola bohyňou dažďa a manželkou Perúna, ktorý bol najvyšším bohom panteónu a bohom hromu na oblohe. Prinášal dážď a blesky, ale aj zákon, poriadok a plodnosť.

Perperuna bola známa aj pod menom Dodola, čo je variácia jej mena stotožňovaná s bohom vzduchu Dodolom.Verí sa tiež, že Perperuna počas jari lieta nad lesmi a lúkami a prináša sviežosť flóre a kvety stromom.

Obradný rituál spevu a tanca vykonávali mladí chlapci a dievčatá v čase sucha, aby privolali na pomoc Perperunu, slovanskú bohyňu dažďa a manželku najvyššieho božstva Perúna. (Ilustračná foto: Josh Gordon, Unsplash)

Mokoš

Mokoš je bohyňa, ktorá chráni úrodnú zem a ručné práce, ako je tkanie a zber úrody. Nazýva sa aj Matkou obilia.

S príchodom kresťanstva do slovanských krajín v 11. storočí n. l. bola Mokoš premenovaná na  svätú Paraskevu Pyanitsa. Svätá Paraskeva Pyanitsa je opisovaná ako vysoká a štíhla žena s rozpustenými vlasmi. Je patrónkou kupcov a obchodníkov a manželstva.

slovanské bohyne
Mokoš, bola dcérou bohyne Lady a ženou Velesa. Je patrónkou ženskosti, plodnosti, manželstva, zrodenia a domova.  V Poľsku existujú Mokszany, v Nemecku lužické Mokočice, v Rusku Mokoševo a v Čechách Mokošín. (Ilustračná foto: Victoria Akvarel, Pexels)

 

Lada

Lada, bohyňa lásky, stojí v slovanskom folklóre ako významné božstvo. V slovanskej mytológii je Lada obdobou škandinávskej bohyne Freyje a gréckej Afrodity. Jej uctievanie sa údajne prenieslo na pannu Máriu po tom, ako Kyjevská Rus konvertovala na kresťanstvo. Bola znázorňovaná ako zmyselná žena v rozkvete života, plnoštíhla, zrelá ako symbol materstva.

slovanské bohyne
Ľúbiaca a nežná matka. Na získanie stálej starostlivosti a pozornosti zo strany Lady-Matky, jej každý pár mladomanželov prinášal ako dar pestrofarebné voňavé kvety, med a rôzne lesné plody. Mladí snúbenci tiež pre ňu piekli koláčiky s jahodovou plnkou a medové palacinky.(Ilustračná foto: Leslie Jones, Unsplash)

 

Karna

Karna bola bohyňou reprezentujúcou smútok, slzy a pohreby.  Zosobňuje prelievanie sĺz počas smutných chvíľ, najmä keď sa končí život. Verilo sa, že bohyňa smútku navštevuje pohreby, a preto sa na jej počesť vykonávali rôzne rituály a obrady počas posledných rozlúčok.

Karna je v slovanskej mytológii bohyňou smútku. Je dcérou Černoboga a Moreny. (Ilustračná foto: Ksenia Chernaya, Pexels)

 

Chislobog

Chislobog bola bohyňou času a počítania. Táto bohyňa sa spája aj s lunárnym mesiacom a vplyvmi mesiaca. V mytológii sa Chislobog predstavuje ako mladé dievča s polmesiacom na čele.

slovanské bohyne
Chislobog údajne riadila čas. (Ilustračná foto: Renata Kelly, Pexels)

 

Zdroje: Slavorum, MeetTheSlavs, ThoughtCo, Slovanská Kultúra

Titulná fotografia: Masha Raymers, Pexels

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings