Filmy a seriály Na zamyslenie

Prečo je čoraz viac obľúbený „sympatický záporák“?

  • 29 novembra, 2021
  • 5 min read
Prečo je čoraz viac obľúbený „sympatický záporák“?

Antihrdina vs. Sympatický záporák

Televízia a film sa už roky pohrávajú s morálnym kompasom svojich divákov. Čoraz viac sa populárnymi stávajú postavy, ktoré nie sú stelesnením dobra, ale sú na strane zla. Nebolo to tak vždy, takzvaný Produkčný kódex ( The Hays code) zaviedol prísnu tematickú cenzúru od 30. do 60. rokov minulého storočia. Podlé a zákerné činy v sprievode alkoholu a drog sa nesmeli prezentovať v dobrom svetle. Nahota alebo erotické scény boli takisto tabu. Takéto oklieštenie kreativity viedlo tvorcov k vytváraniu inotajov, ktoré až postupom rokov filmoví kritici lúštili a dokázali pochopiť skutočné motívy postáv.

sympatický záporák
Disney v posledných rokoch priniesol filmy o postavách so zlou reputáciou – Cruella De Vil a Maleficient (obrázok nižšie). zdroj: pinterest.com

Takýmto spôsobom vzniklo množstvo charakterových typov, ktorých úmysly nemusia byť na prvý pohľad jasné. V tomto článku sa sústredíme na „sympatického záporáka“, ktorého si však môžeme pomýliť s ďalšou morálne sivou postavou, antihrdinom. Druhý spomínaný sa definuje ako osoba, ktorej chýba odvaha, sebadôvera (typické pre hrdinu) a jej konanie je nejednoznačné. Nakoniec predsa väčšinou získa hrdinské črty a diváci mu fandia. Opakom hrdinu je jeho protivník, ktorý sa snaží každý jeho pokus o víťazstvo sabotovať. Aby darebák nebol len nástrojom na dokončenie rovnice „dobro víťazí nad zlom“, je dôležité uviesť pozadie jeho konania. Vzniká tak zloduch, s ktorým môžeme sympatizovať a keby jeho činy neboli také zákerné, bolo by mu všetko odpustené.

Vládkyňa zla. zdroj: pinterest.com

Poznateľný rozdiel medzi týmito dvoma typmi môže nastať, keď si položíme otázku: Ako by vyzeral svet keby vyhral antihrdina a keby zloduch? Aj keď nás motív záporáka dokáže do istej miery obmäkčiť, jeho verzia víťazstva by nezabezpečila rovnováhu, keďže z veľkej časti robí rozhodnutia kvôli osobným potrebám.

Pohľad z psychologického hľadiska

Vystavanie príbehu o sympatickom zloduchovi sa pohybuje na tenkom ľade. Je dôležité zachovať jeho aktívne vykonávanie zlých činov a neskĺznuť do úrovne dobráka, ktorá by zmazala jeho pôvodnú motiváciu. Kvalitne napísaný sympatický záporák je prostriedkom na kritiku spoločnosti a jej zvykov. Môže nás prinútiť porozumieť nedokonalostiam – a pozorovať ich na sebe.

INZERCIA
Joker je od začiatku kontroverznou postavou v DC komiksoch. zdroj: unsplash.com

Psychiater Carl Jung veril, že ak sa chceme duchovne rozvíjať, musíme pochopiť našu skrytú povahu. Zdravá konfrontácia s „tieňovým ja“ môže odhaliť nové silné stránky (napr. Bruce Wayne vytvára svoju osobnosť Temného rytiera na boj so zločinom), zatiaľ čo nezdravé pokusy o konfrontáciu môžu zahŕňať uvoľnenie najhorších vlastností (Joker sa snaží dostať Batmana a Harveyho Denta vo filme Temný rytier).

Humanistický psychológ Abraham Maslow zastával názor, že ľudia, ktorí nenaplnili svoje základné potreby, budú mať problém dozrieť. Ak si odopierate jedlo, je nepravdepodobné, že sa budete cítiť plní. Ak hladujete po láske a spoločnosti, budete mať problém s budovaním sebaúcty. Ľudia, ktorí sa zaoberajú svojimi deficitmi, môžu závidieť tým, ktorí majú viac. Ivan Pavlov by povedal, že dokážeme spájať zloduchov s ďalšími pocitmi, ktoré si ceníme – ako je zábava, sila alebo sloboda.

Narastajúci fenomén

Sympatický zloduch by pre nás v skutočnom živote vôbec nemusel byť pútavý. Stále by sme jeho činy odsudzovali, no na plátne máme možnosť nazrieť do jeho myšlienkových pochodov a nálad. V posledných rokoch sa množstvo filmov sústredilo na vysvetlenie zrodu zápornej postavy. Naskytol sa im priestor rozpovedať príbeh zo svojho pohľadu. Patria tu aj niektoré z najväčších diváckych hitov posledného desaťročia – House of Cards (Dom z kariet), Game of Thrones (Hra o tróny) a Succession (Boj o moc) – všetky upútali divákov aj vďaka darebákom, ktorí sa na nič iné nehrali.

Štúdio Marvel takisto stavilo na rastúcu obľúbenosť zloduchov s tragickou minulosťou, a to aj vo vlastných radoch. Tom Hiddleston sa preslávil postavou severského boha Lokiho, ktorého status opustenej siroty a menej obľúbeného syna núti obrátiť sa na temnú stranu. Fanúšikovia si zamilovali jeho humor a inteligenciu. Ľudskejším sa stal aj preto, lebo napriek snahám sa mu nepodarilo byť hrdinom, za akého ho Odin chcel mať.

Nedávno sa Lokiho priaznivci dočkali seriálového spracovania jeho príbehu na Disney+.

Stvárnenie antihrdinov sa zakladá na túžbe pochopiť, čo vytvára takýchto ľudí. Sympatický záporák však kladie dôraz na prostredie, v ktorom žije a ktoré mu dovoľuje obhájiť si dôsledky svojho konania. Ukazuje to, že sme ochotní úprimne sledovať  darebákov na obrazovke a bez ďalšieho rozmýšľania chápať prečo robia to, čo robia –  aj keď to nie je správne.

Zdroje: www.crimereads.com, www.the-take.com, www.wired.com

About Author

Tímea Prišticová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings