LIFESTYLE

Filofóbia nie je mýtus. Ako predísť strachu z lásky?

Len pomyslenie na zaľúbenie môže u ľudí trpiacich filofóbiou vyvolať negatívne fyzické a emocionálne pocity.
Kľúčovú rolu zohrávajú traumatické udalosti z detstva, ako vyrastanie v dysfunkčnej rodine.
Vydané 16. februára 2024 / Autor / Obsahuje tieto témy:

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Pred pár dňami sme si pripomenuli Deň svätého Valentína, ktorý sa spája s romantickými vzťahmi. Kým v minulosti sa ľudia zvykli usadiť okolo 20. roku života, v súčasnosti mladšie generácie vstupujú do manželstva neskôr. Z časti za to môžu vysoké nároky na partnera či preferovanie kariérneho života pred vzťahmi.

Ako píše portál O médiách, z výsledkov jedného prieskumu vyplýva znepokojujúci fakt. Slováci a Česi prestávajú mať na romantické vzťahy čas, pričom so svojimi polovičkami trávia priemerne len dve a pol hodiny denne.

Výnimku netvorí ani novodobý fenomén s názvom „situationship“, kedy sa dvojica stretáva bez hlbších záväzkov. Ako sme spomínali v našom minulom článku, predovšetkým ide o uspokojenie intímnych potrieb.

Podľa profesorky sociológie Elizabeth Armstrong sa mladí ľudia snažia prostredníctvom daných zväzkov preskočiť zaužívané vzorce vzťahov. Čo ak ale ide o jednoduchú možnosť, ako uniknúť pred strachom z romantickej lásky?

Fóbia novodobej generácie

Fóbia z pavúkov, tmy či stiesnených priestorov. Pojmy, ktoré sú pre nás typické, a stretávame sa s nimi v podstate od detstva. Môže však niekto podobné pocity prežívať kvôli láske?

Filofóbia, známa ako strach z lásky, môže ľúbostný život jednotlivcov zásadné ovplyvniť. Ako uvádza Forbes, prejaviť sa môže ako strach z rozvíjania romantických pocitov alebo romantického vzťahu. Rozpoznať ju možno prostredníctvom niekoľkých kľúčových príznakov.

strach z lásky

Mladí ľudia vstupujú do vzťahov neskôr než predošlé generácie. Zdroj: pexels.com

K najzákladnejšiemu patrí vyhýbanie sa romantickým situáciám. Ľudia zápasiaci s danou fóbiou sa zvyknú vyhýbať spoločenským udalostiam či dokonca priateľstvám kvôli strachu z nadviazania dôvernejšieho vzťahu. Len pomyslenie na zamilovanie v nich môže vyvolať nepriaznivú fyzickú a emocionálnu reakciu. Zväčša ide o nevoľnosť, chvenie či rozvoj úzkosti alebo panických záchvatov.

Výnimku netvoria ani ťažkosti s vyjadrovaním pocitov. Mnoho jedincov tak nedokáže priznať svoje emócie, hoci len rodinným príslušníkom. Daný strach môže viesť až k sabotovaniu potenciálnych vzťahov, čo sa značí ako obranný mechanizmus. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo ľudia s filofóbiou si odháňajú partnerov prostredníctvom vytvárania emocionálnych bariér.

Zároveň mnohí z nich vnímajú lásku ako niečo negatívne, čo vedie k potenciálnemu sklamaniu.

Prečo sa rozvíja strach z lásky?

Síce romantické vzťahy sú pre väčšinu ľudí prirodzenou záležitosťou, existuje niekoľko dôvodov, prečo k strachu z lásky dochádza. Zväčša za ním stoja traumatické udalosti z minulosti, ktoré môžu prameniť od raného veku. Za príklad možno považovať vyrastanie v dysfunkčnej rodine.

Počas tínedžerského veku sa vplyv danej skúsenosti môže prejaviť ako inštinktívny obranný mechanizmus, ktorý pobáda jednotlivcov, aby sa vyhli situáciám, ktoré môžu viesť k zraniteľnosti. Naznačuje tomu aj štúdia publikovaná v časopise Journal of Trauma, ktorá poukazuje na to, že u jedincov, ktorí majú traumu z detstva, existuje vyššia pravdepodobnosť, že v dospelosti zažijú úzkosť z pripútanosti.

strach z lásky

U mnohých ľudí sa strach z lásky prejavuje kvôli emocionálnej nedostupnosti zo strany rodičov v detstve. Zdroj: pexels.com

Odborníci apelujú na riešenie minulých negatívnych skúseností, aby došlo k efektívnemu odstráneniu bariér, ktoré bránia plnohodnotnému životu. Mnoho ľudí sa vyhýba pevnému emocionálnemu spojeniu, napríklad pre nedostatočnú starostlivosť zo strany rodičov v detstve.

Na základe toho spájajú intimitu s nepredvídateľnosťou či zraniteľnosťou. Článok publikovaný v Nature prichádza s viacerými zaujímavými postrehmi ohľadom danej problematiky. Jeden z nich popisuje to, že úzkosť z pripútanosti môže viesť k nižšej miere zvládania konfliktov. Práve deštruktívne správanie, ako neustále hľadanie istoty, negatívne ovplyvňuje vzťahovú spokojnosť.

Filofóbia v mnohých prípadoch ide ruka v ruke aj s hlbokým strachom zo straty kontroly nad vlastnými emóciami. V určitých situáciách môže strach z neznámeho vyvolať zvýšenú úroveň stresu, čo vedie k vyhýbavému správaniu.

Efektívny boj s filofóbiu

Pokiaľ ste sa v jednotlivých bodoch našli, nezúfajte. Filofóbii možno predísť prostredníctvom jednoduchých cvičení.

Dôležité je sebauvedomie, kedy si daný problém priznáte. Po ňom nasleduje jeho riešenie, kedy môžete aktívne spochybňovať a pretvárať negatívne presvedčenia.

strach z lásky

Filofóbia narúša schopnosť mať zdravý romantický vzťah. Zdroj: pexels.com

Jedným z východísk je štruktúrovaný prístup k problému, ktorý vám môže ponúknuť kontrolované a podporné prostredie. Ide o krok, kedy dochádza ku konfrontácii a prekonávaniu úzkosti spojenej so strachom zo zaľúbenia.

Výnimku netvorí ani cvičenie emocionálnej regulácie. Ide o efektívnu pomôcku, kedy môžete svoje reakcie navigovať a riadiť. Pomôcť vám môžu techniky, ako mindfulness alebo meditácia, prostredníctvom ktorých sa naučíte zdravo reagovať na emocionálne spúšťače.

Pokračujte na ďalší príspevok »Cestovanie autom

Kam na dovolenku autom

  • Plánujete letnú dovolenku, ale radi by ste sa vyhli preplneným a stresujúcim letiskám?
  • Cestovanie autom vám dáva slobodu ísť kamkoľvek chcete, kedykoľvek chcete. Nemusíte sa riadiť cestovnými poriadkami autobusov ani lietadiel a môžete sa zastaviť na miestach, ktoré vás po ceste zaujmú.