Ľudia Slovensko

Rozhovor s osobnosťou – Katarína Boledovičová

  • 20 augusta, 2014
  • 7 min read
Rozhovor s osobnosťou – Katarína Boledovičová

Po úspešnom absolvovaní Fakulty matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského pracovala v spoločnosti Symsite Research. V roku 2005 nastúpila na miesto biznis analytika Tatrabanky, kde sa zúčastňovala na viacerých projektoch v rámci banky i mimo nej. Dnes stojí na čele privátneho bankovníctva, tímu, ktorého je dôležitou súčasťou už od roku 2007. Katarína Boledovičová je vydatá a má dve deti.

   1. Aké je to byť ženou, ktorá riadi inštitúciu, kde profesne „prevažujú“ muži?

   Jednoznačne je to výzva. Avšak ženská intuícia a schopnosť paralelne stíhať viac vecí naraz sú v komplexnom svete výhodou, ktorú následne viem využiť. Mám pocit, že obrovskou výhodou je moja materská skúsenosť. Niekedy je pri množstve vecí potrebná ohromná trpezlivosť, ktorej naučia práve deti. Koniec koncov, každý jedinec chce byť pochválený. Potrebuje len priestor, aby sa mohol ukázať, aby mohol predviesť svoj najlepší výkon. „Manažovanie“ detí je veľmi podobné aj reálnemu manažmentu, iba úlohy a situácie sú iné.

   2. Čo je pre vás motívom – inšpiráciou robiť to, čo robíte?

   Zaujímaví ľudia, ktorých denne stretávam, klienti, biznis partneri či kolegovia. Všetci z nich sú výnimočné osobnosti. Privátne bankovníctvo nie je len o riaditeľovi, ale práve o tíme, vďaka ktorému môžeme vytvárať najlepšie privátne bankovníctvo na Slovensku. Práve môj tím je pre mňa veľkou inšpiráciou. Rovnako však aj banka ako celok, ktorá posúva hranice bankovníctva vo svete. Je skvelé robiť v inštitúcii, ktorá môže mať ocenenie ako najlepšia vo svete. A tým je aj ocenenie pre naše mobilné bankovníctvo. Práve tu nachádzam inšpirácie, pretože viem, že tvoríme budúcnosť. Podieľanie sa na tvorbe budúcnosti je najlepšou motiváciou.

INZERCIA

   3. Aký je váš vlastný názor na to, čo sa udialo v roku 2008 vo svetovom finančnom systéme?

   Neviem, či názor na pomerne komplexne popísanú udalosť, respektíve zdôvodnenie krízy, môže byť iné. Vždy lakomosť a snaha chcieť stále viac povedie k podobnému výsledku. Aj preto sa krízy vo svete opakujú a budú vznikať. Bola to kríza morálky, len následky boli ekonomické.

INZERCIA

   4. Myslíte si, že regulácia finančného systému zabráni vytváraniu kríz?

   Nemyslím si to. Boli problém vlastné hypotéky alebo túžba ľudí mať lepšie domovy ako tie, na ktoré reálne mali alebo boli schopní splácať? Je možné regulovať morálku?

Inzercia

   5. Aký je podľa vás typický profil klienta privátneho bankovníctva?

   V zásade konzervatívny, má však očakávanie vyšších výnosov – ak sa pozrieme na investičný profil klienta. Priemerný privátny klient má nad 57 rokov, viac menej už exitoval z aktívneho denného biznisu. V každom prípade má vysoké nároky na službu, ktorú dostáva. Snažíme sa preto neustále zvyšovať kvalitu a rozsah služieb, aby sme boli schopní plniť čo najviac klientských potrieb a požiadaviek v čo najvyššej kvalite.

  6. Čo si myslíte, do akej miery je súčasný globálny finančný systém postavený na virtuálnej alebo reálnej hodnote?

   Záleží na tom, ako definujete hodnotu. Ak je virtuálna hodnota všetko, čo si nemôžeme reálne chytiť, tak je odpoveďou áno. Na druhej strane, je podľa mňa prirodzené, že sa chcem podieľať na zisku spoločnosti. Kúpim si jej akciu ako podiel na hodnote firmy a dostávam časť zisku vo forme dividendy. Ak to spraví mnoho investorov, pretože niektoré spoločnosti to preferujú, automaticky vyženú cenu akcií nahor.

   Skôr si myslím, že problémom je monetárna politika centrálnych bánk. Ich „tlačenie peňazí“ a teda degradovanie slova „hodnota“.

  7. Aký je váš názor na pomer ceny trójskej unce v roku 1970 (uvedenej v USD) v závislosti na Brettonwoodskú dohodu verzus dnešnú hodnotu USD k hodnote indexu Dow Jones?

   Ostanem pri predchádzajúcej odpovedi. Degradovanie slova „hodnota“. Tak, ako sme si vybrali zlato alebo akciový index, si môžeme vybrať akýkoľvek statok či službu. Odpoveďou je inflácia.

   Možné sú dva pohľady. Aktuálne hodnota pomeru DJIA vs. Gold je približne 12,3, teda za 12 uncí viete kúpiť DJI. Ako je vidieť z grafu, v roku 1970 sme boli vyššie (niekde okolo 20), čo znamená, že akcie (merané DJI) sú v cenách zlata lacnejšie. Teda stále je zaujímavé investovať do podnikania (resp. akcií), pretože v pomere k cene je zlata je to stále zaujímavé.

   Druhý pohľad je, že zlato v pomere k cenám za podnikanie je drahé a pomer vie vyskočiť tým, že zlato pôjde pri 800 USD za uncu, čo by bola hodnota DJI verzus zlato 20.

   8. Ako by podľa vás mal klient vnímať privátneho bankára, s čím by sa mal na neho obracať?

   Neexistuje limit: „Toto už privátny bankár nerieši“. Teda ak máme na mysli veci, ktoré sú korektné a legálne. To znamená, že je veľmi dobre, ak sa na bankára obracia so všetkými požiadavkami, ktoré v konečnom dôsledku treba zaplatiť alebo prefinancovať. Vzťah bankára a klienta je založený na vzájomnej dôvere. Klient hľadá odborníka na finančné trhy a prostredníka medzi ním a bankou. Je to osoba, s ktorou rieši všetky svoje záležitosti týkajúce sa banky, financovania či správy svojho majetku. Vzťah privátneho bankára a klienta zavisí aj od toho ako dlho spolupracujú a nie je výnimkou, že tento vzťah možno nazvať priateľským.

   9. Často kladenou otázkou je: „Sú finančné prostriedky zárukou šťastného a bezstarostného života, čo si o tom myslíte“?

   Šťastie je iba muška zlatá. Určite nie je zárukou. Prostriedky nám však dávajú možnosti realizovať sa, či robiť šťastie iným. To robí prirodzene šťastných aj nás. Preto by som to skôr zhrnula inak. Finančné prostriedky sú len jedným z nástrojov, vďaka ktorým môžeme byť šťastnejší. Určite nie sú zárukou ani podmienkou pre šťastie. Napríklad ja som šťastná, že sú moje deti zdravé a mám prácu, ktorá ma baví.

   Niekedy si dostatočne nevážime to, čo máme a pritom možno stačí veľmi málo – mať raz za deň teplé jedlo, každú noc spať a nemať v krajine konflikt. Už toto nás radí medzi päť percent šťastných na svete.

   10. Mať čarovný prútik a môcť niečo vo svete zmeniť, na čo by ste sa zamerali, čo by ste zmenili?

   Odstránila by som závisť a nenávisť a, naopak, pridala ľuďom lásku, nádej a pozitívne myšlienky. Apropo, nemyslím si, že by ten prútik bol niečo rozprávkové. Verím, že každý z nás môže použiť svoj život ako čarovný prútik.

   11. Ako bankár, čo by ste poradili našim čitateľom?

   Ako bankár a rovnako investor radím určite diverzifikovať. Rozložiť svoje portfólio do viacerých inštrumentov či sektorov. Rozbiť ho na drobné a byť si istý, že s takto nastavenou stratégiou môžem byť víťaz v každej situácií. Nikto z nás nemá čarovnú guľu a nikto nevie zaručiť, ktoré aktívum bude mať najlepšiu výkonnosť. Ani v podnikaní nikto negarantuje, že nemôže prísť zlé obdobie. Ak však rozložíme svoje portfólio dostatočne, zabezpečíme si prirodzený cashflow.

Vladimír Orth

About Author

Vladimír Orth

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings