Premýšľať, ďakovať, žiť s pokorou, nebyť pasívny

   Čo ľudí vedie k tomu, aby pomáhali iným? Prečo zakladať nadáciu, keď už okolo nás existuje množstvo iných nadácií a organizácií? Prečo vôbec niečo podporovať? Veľa otázok blízkych a známych pre viacerých z nás, ale ktokoľvek, kto niečomu nerozumie, sa jednoducho opýta.    Sme presvedčení, že pomáhať iným je stav mysle. Stav mysle, kedy človek začne premýšľať nielen sám o… Prečítať celé
Vydané 20. augusta 2014 / Autor / Obsahuje tieto témy: , ,

Zakladateľ skupiny United Group | Bratislava, Slovensko

   Čo ľudí vedie k tomu, aby pomáhali iným? Prečo zakladať nadáciu, keď už okolo nás existuje množstvo iných nadácií a organizácií? Prečo vôbec niečo podporovať? Veľa otázok blízkych a známych pre viacerých z nás, ale ktokoľvek, kto niečomu nerozumie, sa jednoducho opýta.

   Sme presvedčení, že pomáhať iným je stav mysle. Stav mysle, kedy človek začne premýšľať nielen sám o sebe, o svojich blízkych, ale aj o iných ľuďoch, ktorí také možnosti nemajú. Ľuďoch, ktorých niečo trápi, ktorí nevedia ako ďalej.

   Dôvod vzniku našej nadácie je iný, aj keď možno nie až tak jedinečný. Náš záujem je smerovať pomoc na odstránenie príčin a nie následkov. Príčiny väčšiny problémov, ktoré dnes vnímame, sú príčiny nešťastia, zlého zdravotného stavu, neúspechu, depresií a častokrát aj toho najhoršieho. Príčiny, ktoré sa dajú pomenovať jedným slovom a dajú sa odstrániť – vzdelávaním a šírením medzi ľuďmi.

   Existuje viacero foriem vzdelávania, poznáme nielen profesijné, ale aj všeobecné, sociálne, geografické, ekonomické, atď. Podporovaním vzdelávacích programov vieme pomáhať ľuďom tak, aby sa im žilo ľahšie, lepšie a hlavne plnohodnotne. Aby každé ráno u týchto ľudí bolo usmievavé a šťastné.

   Náš záujem budeme smerovať hlavne na podporu škôl, študentských organizácií, ktoré intenzívne prehlbujú rôznorodé krúžky, semináre a všetky možné vzdelávacie mimoškolské aktivity. Svoju pozornosť však upriamime na to hlavné, na študentov.

   Náš tohtoročný program sa bude zameriavať na nasledovné:

   Toastmaster – rečnícke a prezentačné programy:

   Približne pred mesiacom som bol návštevníkom organizácie na zlepšovanie rečníckych schopností „Toastmaster“. Tento skvelý nápad ma veľmi príjemne prekvapil. Nápad, ktorý pomáha študentom rôznych kategórií prezentovať sa a zdokonaliť si tak rečnícke schopnosti. Bola to zaujímavá skupina ľudí, ktorí svoj voľný čas venujú činnosti, ktorá im pomáha zlepšiť svoje kvality.

   Medzinárodná študentská organizácia AISEC:

   Nemenej zaujímavá je študentská organizácia AISEC, medzinárodná organizácia združujúca študentov, ktorým pomáha s ich zručnosťami a osobnostným rozvojom v rámci celosvetového pôsobenia.

   Máme záujem perspektívne vytvárať vyučovací proces s učiteľmi a študentmi, ktorí budú mať možnosť zúčastniť sa študijných a výmenných stáží na univerzitách v USA, čím dôjde k zvýšeniu ekonomického povedomia študentov ekonomických škôl.

   Našim zámerom je ponúkať granty pre tých, ktorí z finančných dôvodov nemajú možnosť sa vzdelávať (nízkopríjmové skupiny), ale aj pre tých, ktorí majú záujem si zvyšovať úroveň vzdelania.

Považujeme za nevyhnutné, aby sme všetky svoje aktivity propagovali čo najviac a získavali tak partnerov z rád študentov, ktorí budú svoje myšlienky šíriť na školách a vo svojom okolí, a zároveň budú mať možnosť posunúť sa o krôčik vpred za vzdelaním a lepším svetom. Nielen pre seba, svojich blízkych, ale aj pre okolie ako také.

   Každý z nás stojí pred voľbou. Pomôcť alebo sa len prizerať. Nadácie do istej miery suplujú pomoc štátu. Upozorňujú na to, čo nie je správne a kde pomoc štátu chýba alebo zlyháva.

   Vo vyspelej kapitalistickej spoločnosti, kde podstatou existencie systému je súťaživosť, garancia súkromného vlastníctva, získava každý člen spoločnosti možnosť pomáhať a tvoriť nielen pre samého seba, ale aj pre tých, ktorí za situáciu, v ktorej sa nachádzajú, nemôžu a častokrát sú odkázaní na pomoc od iných.

   Základným cieľom nadácie je „nenechať Vás pasívnym“ premýšľať, ďakovať, žiť s pokorou a s cieľmi, ktoré nás robia úspešnými. Pomáhať iným, záujem sa vzdelávať a zároveň vzdelávať iných pre dobro spoločnosti.

Vladimír Orth

Pokračujte na ďalší príspevok »Príbehy slávnych

From Zero to Hero – ako sa z ľudí na dne stali superboháči

  • Cesta k úspechu býva neraz tŕnistá. Presvedčili sa o tom aj mnohé slávne osobnosti, ktorých meno dnes pozná značná časť svetovej populácie.
  • Ako sa Ralph Lauren stal svetovou módnou ikonou? Je kľúčom k úspechu tvrdá práca, dobrý nápad a jasný cieľ, alebo ide len o dielo náhody? V skutočnosti je to kombinácia všetkých týchto faktorov.