Robotickí pomocníci v domácnosti

O aplikácii robotov v domácnosti sa v ostatných rokoch mnoho píše. Často sa však robotickými nazývajú z reklamných dôvodov aj rôzne automaticky pracujúce zariadenia (vrátane kuchynských nástrojov), ktoré majú do naplnenia pojmu robot veľmi ďaleko.     V pravom slova zmysle za robotov možno považovať napr. moderné robotické vysávače vybavené viacerými snímačmi, ktoré im slúžia na orientáciu v miestnostiach bytu a… Prečítať celé
Vydané 9. októbra 2017 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , ,

O aplikácii robotov v domácnosti sa v ostatných rokoch mnoho píše. Často sa však robotickými nazývajú z reklamných dôvodov aj rôzne automaticky pracujúce zariadenia (vrátane kuchynských nástrojov), ktoré majú do naplnenia pojmu robot veľmi ďaleko.

 

 

V pravom slova zmysle za robotov možno považovať napr. moderné robotické vysávače vybavené viacerými snímačmi, ktoré im slúžia na orientáciu v miestnostiach bytu a vyhýbanie sa prekážkam. Taktiež sem môžeme zaradiť robotické kosačky vybavené dôvtipnými algoritmami, ktoré zabezpečujú rovnomerné pokosenie trávnika a súčasne zabraňujú poškodeniu kvetinových záhonov či kolízii s rôznymi prekážkami. O niečo jednoduchšie roboty zabezpečujú čistenie hladiny a dna domácich bazénov a podobné časovo náročné činnosti.

 

Robot Flymo

Robot Flymo

Novými aplikáciami sú diaľkovo ovládané teleprezenčné roboty umožňujúce na diaľku kontrolovať bytové priestory či domáce zvieratá v nich. V blízkej budúcnosti je možné počítať aj so strážnymi robotmi schopnými patrolovať v určených priestoroch a v prípade zistenia mimoriadnej udalosti vyvolať poplach alebo aj priamo zasiahnuť a eliminovať vzniknutú hrozbu.

 

Potenciál trhu domácich robotov je mnohonásobne vyšší, ako je tomu v prípade priemyselnej či poľnohospodárskej robotiky, keďže počet domácností je rádovo vyšší ako počet priemyselných či poľnohospodárskych firiem (i keď v tých najväčších môžu pracovať stovky robotov). Na druhú stranu je to problematika mimoriadne zložitá, či už s ohľadom na neštruktúrované a dynamicky sa meniace prostredie ľudských príbytkov (napr. v porovnaní s priemyselnými priestormi) a najmä priamy kontakt s laickou obsluhou vrátane detí a starých ľudí.

 

Automatický vysávač Roomba

Automatický vysávač Roomba

Mnoho ľudí sníva o univerzálnom robotovi, ktorý by vykonával domáce práce, opatril chorého člena domácnosti, zahral sa s deťmi a nakoniec ešte aj vyvenčil psa. Niektoré vybrané úlohy sú už dnes s istými obmedzeniami realizovateľné. Robot napr. nemá problém rozpoznať obmedzený počet ľudí, sledovať ich pohyb po byte a v prípade potreby im poslúžiť ako inteligentný servírovací vozík. Nie je problémom ani jednoduchá vzájomná komunikácia či informovanie človeka o aktuálnom čase, počasí alebo o nutnosti užiť lieky. Je možné aj pozorovanie svojho majiteľa a v prípade, že z dôvodu choroby stratí vedomie a prestane komunikovať, privolať pomoc. Problémom je však stále porozumenie plynulej reči, výkon nových úloh vyžadujúcich pohyb v doposiaľ nepreskúmaných priestoroch či manipuláciu s novými predmetmi. Ľudia sa učia vykonávať rôzne činnosti od raného detstva, od robota sa však očakáva, že ľubovoľnú novú úlohu splní úspešne na prvý raz.

 

 

S príchodom masovej výroby takýchto robotov však možno najmä v súvislosti s aplikáciou nových typov senzorov a zvýšením výkonu vstavaných algoritmov počítať aj s postupným riešením týchto problémov. Mnohému môže napomôcť rodiaci sa internet vecí s možnosťou zdieľania poznatkov medzi viacerými robotmi navzájom. Úspešnej aplikácii domácich robotov by určite prospelo, ak by sa prostredie, v ktorom majú pracovať, aspoň čiastočne prispôsobilo ich možnostiam. Robot ľahšie identifikuje predmet vybavený grafickou značkou a rýchlejšie určí polohu na základe vhodne rozmiestnených navigačných značiek umiestnených napr. na strope. V tomto smere budú musieť ľudia pristúpiť aj na isté ústupky voči robotickým technológiám…

 

 

Pokračujte na ďalší príspevok »Cestovanie autom

Kam na dovolenku autom

  • Plánujete letnú dovolenku, ale radi by ste sa vyhli preplneným a stresujúcim letiskám?
  • Cestovanie autom vám dáva slobodu ísť kamkoľvek chcete, kedykoľvek chcete. Nemusíte sa riadiť cestovnými poriadkami autobusov ani lietadiel a môžete sa zastaviť na miestach, ktoré vás po ceste zaujmú.