Prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.

Ústav robotiky a kybernetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STUBA