Ľudia

Richard Branson: „Ak vás vaše sny nedesia, sú príliš malé.”

  • 2 júna, 2015
  • 6 min read
Richard Branson: „Ak vás vaše sny nedesia, sú príliš malé.”

Richard Charles Nicholas Branson je anglický podnikateľ, investor, humanista a zakladateľ Virgin Group, ktorá zahŕňa viac než 400 spoločností v mnohých oblastiach. Podľa zoznamu milionárov Forbes 2014 je Branson siedmy najbohatší občan Spojeného Kráľovstva s odhadovaným majetkom v hodnote 4,9 miliardy amerických dolárov. V roku 2014 The Sunday Times uznalo Bransona ako najobdivovanejšieho podnikateľa za posledných päť dekád.

 

„V šestnástich som nechal školu, aby som rozbehol časopis Student ako kampaň proti dvom hrozným vojnám; Vietnamskej vojne a Nigérijskej Občianskej vojne.“

Branson sa narodil 19. júla 1950 v Blackheath v Londýne. Je najmladším dieťaťom a jediným synom otca, ktorý bol advokát a matky, bývalej baletnej tanečnice a letušky. Rodičia veľmi podporovali jeho úsilie aj napriek slabým akademickým výkonom spojených tiež s dyslexiou. Pri odchode zo školy sa s ním riaditeľ lúčil slovami, že podľa neho buď skončí vo väzení, alebo sa stane milionárom.

O niekoľko rokov neskôr, v roku 1970, založil spoločnosť s názvom Virgin, ktorá predávala platne. Názov „Virgin“ znamená, že všetci boli v biznise noví. Nápad mal obrovský úspech a neskôr viedol k založeniu známeho nahrávacieho štúdia nazvaného Virgin Records, ktorému sa podpísali hviezdy ako Sex Pistols, Culture Club, či Mike Oldfield. Nadobudnutý kapitál Branson vedel využiť. Nespokojnosť s leteckými spoločnosťami ho doviedla k začatiu nového biznisu s názvomVirgin Atlantic Airways. Po sérii finančných problémov sa síce rozhodol, že predá nahrávaciu spoločnosť vydavateľstvu EMI, ale toto „zlyhanie“ mu dalo príležitosť začať nové podnikanie, tentokrát v železničnej doprave. Jeho Virgin Trains je známe napríklad pre zlepšenie Pendolína.

Značka Virgin sa naďalej rozširovala do viacerých oblastí, pričom Bransonovi nikdy nešlo o veľké podniky. Považoval ich za neflexibilné pri neustálych zmenách a menej odolné voči rýchlemu úpadku. Do svojho portfólia zahrnul aj oblasť telekomunikácií (Virgine Mobile), výrobu nápojov (Virgin Cola, Virgin Vodka), zdravotníctvo (Virgin Health Bank) a animáciu (Virgin Comics). Je tiež veľkým nadšencom ekológie, čo ho viedlo k založeniu spoločnosti Virgin Fuels a nadácie Virgin Green Fund. V súčasnosti sa aktívne venuje najmä vesmírnej doprave, ktorú zastrešuje spoločnosť Virgin Galactic.

INZERCIA

 

„Skúmanie vesmíru je obrovsky prínosné pre ľudstvo. Komerčná vesmírna doprava má potenciál byť revolučná pre každého na našej planéte.“

Snaha o dosahovanie veľkých vecí a ochota podstúpiť riziko sú u Bransona viditeľné aj mimo biznisu. Niekoľkokrát sa pokúsil prekonať svetové rekordy a viaceré z jeho pokusov boli úspešné. V roku 1986 sa pokúsil o najrýchlejšiu preplavbu Atlantického oceána v jeho „Virgin Atlantic Challenger II“, porazil rekord časom 2 hodiny. V januári 1991 Branson prešiel v balóne Pacifik z Japonska do arktickej Kanady, čo je 6700 míľ (10800 km). Rekord zlomil rýchlosťou 245 míľ za hodinu (394 km/h). Medzi rokmi 1995 a 1998 sa Branson, Per Lindstrand a Steve Fossett pokúsili obletieť balónom celú planétu. Koncom roka 1998 síce uskutočnili let z Maroka na Hawai, ktorý zlomil rekord, ale nepodarilo sa im dokončiť globálny let.

INZERCIA

 

„Tí, ktorí dosahujú úžasné veci, sú tí, ktorí chcú byť vystrašení, ale nie odradení. Ak snívate vo veľkom a beriete na seba riziko, nemožné sa stáva iba slovom.“

Humanitárna činnosť

Inzercia

Popri veľkom biznise je Branson typickým predstaviteľom humanitne zameraného podnikateľa. Je jedným z lídrov skupiny The Elders, ktorá bola vytvorená v roku 2007 v Južnej Afrike. Bola založená nasledujúc ideu Bransona, hudobníka Petera Gabriela a Nelsona Mandelu ako malá zasvätená skupina lídrov, pracujú- cich objektívne a bez akéhokoľvek osobného prospechu na riešení zložitých globálnych konfliktov. The Elders je nezávisle financovaná skupinou darcov, vrátane Bransona a Gabriela. Hlavným účelom je použiť ich kolektívne zručnosti na urýchlenie mierových riešení dlhotrvajúcich konfliktov, zdôrazňovať nové prístupy ku globálnym záležitostiam, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť nesmierne ľudské utrpenie a zdieľať múdrosť pomocou spájania hlasov po celom svete.

  • Je sponzorom International Centre for Missing & Exploited Children, ktoré pomáha hľadať nezvestné deti a pokúša sa zastaviť vykorisťovanie detí.
  • V roku 2005 založil Branson School of Entrepreneurship v Južnej Afrike. Hlavným cieľom je zlepšiť ekonomický rast v Južnej Afrike podporovaním start-upov a mikropodnikov zručnosťami, mentormi, službami, sieťami a finančnými opatreniami.
  • S jeho silným ekologickým cítením hostil mnoho známych ľudí na jeho súkromnom ostrove, aby sa porozprá- vali o problémoch súvisiacich s globálnym otepľovaním, ktorým čelí svet. Dúfal, že stretnutie bude predzvesťou budúcich diskusií týkajúcich sa podobných problémov.

 

Branson je signatár Global Zero, neziskovej medzinárodnej iniciatívy za elimináciu všetkých nukleárnych zbraní na celom svete. Od roku 2010 Branson slúži ako komisár v komisii pre digitálny rozvoj, iniciatíve, ktorá podporuje univerzálny prístup k širokopásmovým službám.

 

„Inovácia nie je nič iné ako bežný biznis a ja verím, že začíname niečo, čo je väčšie ako dokáže ktokoľvek z nás teraz skutočne pochopiť. Stále vieme o vesmíre tak málo a ako naše pochopenie vesmíru môže byť prínosom pre život na našej planéte.“

Osobný život

Richard Branson je otcom dvoch detí – dcéry Holly a syna Sama. Mal tiež ďalšiu dcéru, ktorá zomrela, keď mala iba štyri dni. Je raz rozvedený, v súčasnosti žije s druhou ženou Joan na jeho súkromnom ostrove pomenovanom Necker Island. V roku 1998 napísal vlastnú biografiu s názvom „Losing My Virginity“, ktorá sa stala medzinárodným bestsellerom. Okrem nej je autorom niekoľkých kníh o jeho úspechoch aj zlyhaniach, vodcovstve a obchodnej etike.

 

„Šťastie a dobré zdravie podporujú ohromné životné rozhodnutia. Ak viete, čo chcete byť, potom cesta k tomu, čo budete robiť, príde omnoho ľahšie a bude vás oveľa viac napĺňať.“

 

 

Mária Synáková

About Author

Mária Synáková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings