Ako predísť zmenám projektového rozsahu

Softvérové aplikačné rámce sú čoraz rozšírenejšie. Len ťažko by ste našli aplikáciu nezaloženú na softvérovom rámci, a to z dobrých dôvodov. Vďaka aplikačným rámcom je možný rýchly vývoj a zhotovenie aplikácie v priebehu mesiacov namiesto rokov, pretože nie je potrebné písať kód nanovo pre všeobecne používané funkcie. Bežne sa tento rámec v priebehu času mení…. Prečítať celé
Vydané 1. júna 2015 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , ,

Softvérové aplikačné rámce sú čoraz rozšírenejšie. Len ťažko by ste našli aplikáciu nezaloženú na softvérovom rámci, a to z dobrých dôvodov. Vďaka aplikačným rámcom je možný rýchly vývoj a zhotovenie aplikácie v priebehu mesiacov namiesto rokov, pretože nie je potrebné písať kód nanovo pre všeobecne používané funkcie. Bežne sa tento rámec v priebehu času mení. Tým umožňuje aplikáciam vytvoreným v starších programoch hladko prejsť na novú štruktúru.

Našťastie a naneštastie sa dnešná technológia neustále mení; teórie sa vyvíjajú, osvedčené postupy sú definované nanovo a denne sa vyvracajú mnohé koncepty. Programovacie jazyky a aplikačné rámce určené na vývoj technológií, či už sú to počítačové softvéry alebo webstránkové a webové aplikácie, musia nevyhnutne na tieto zmeny reagovať, aby umožnili vývojárom vytvárať najnovšie technológie zodpovedajúce momentálnym štandardom. Pre aplikačné rámce to znamená, že sú náchylné starnúť rýchlo. Spôsob, akým zareagujete, môže pre vašu spoločnosť alebo jednu jej časť znamenať hop alebo trop. Rozoberme si nasledujúcu situáciu.

Aplikačný rámec, na ktorom ste vytvorili vašu aplikáciu, vydal novú verziu, ktorá nie je spätne kompatibilná alebo upgrade z predošlej verzie vyžaduje manuálny zásah. Daná nová verzia môže a nemusí obsahovať funkcie, ktoré by boli pre vašu aplikáciu zrovna výhodné. Avšak odhliadnuc od toho by nepoužiť najnovšiu verziu znamenalo, že všetky budúce verzie budú pre vás neprístupné. To sa niekedy môže odraziť v tom, že budete nútení používať menej než optimálny kód. Inými slovami, vytvárate technologický dlh. Aktualizácia kódových základov na druhej strane vyžaduje značnú investíciu vo forme času, ktorý vaši vývojári nemusia mať k dispozícii. Čo v takom prípade?

Takáto situácia nie je ojedinelá, predovšetkým vtedy, ak vaše kódové základy dlhodobo spravujú a vyvíjajú externé spoločnosti. Neexistuje jednoznačná odpoveď. Častokrát sa rozhodnutie investovať do ľudských zdrojov posúva na pôdu vedy a výskumu bez toho, aby sa na rozhodnutí spolupodieľalo aj obchodné oddelenie.Už len skrz svoju definíciu majú veda a výskum iné priority ako obchod. Nové kódovacie jazyky a aplikačné rámce napríklad častejšie vzbudia záujem vývojárov, ktorí následne investujú svoj čas. Je pravda, že vývoj v novej verzii by mohol byť rýchlejší a jednoduchší. Avšak predtým, než sa schváli rozpočet na aktualizáciu aplikačného rámca alebo jeho prepísanie, je nevyhnuté mať na pamäti to, kam vaša aplikácia smeruje.

Predtým, ako učiníte rozhodnutie, zvážte nasledovné: Je teraz ten pravý čas? Očakávajú vaši zákazníci v blízkej dobe novú funkciu, ktorá by sa dala vytvoriť v súčasnom rámci s nepatrným úsilím? Koľko starostí by vám denne ušetrila navrhovaná aktualizácia? Bude váš nový softvér vyžadovať neustály vývoj funkcií, alebo iba ich spravovanie? Tieto otázky vám pomôžu zhodnotiť nutnosť aktualizá- cie a to, či je potrebné venovať sa technologickému dlhu teraz, neskôr alebo poprípade vôbec. Inými slovami, rozhodnutie investovať do vývoja by malo byť učinené z finančnej perspektívy. Naplánujte si týždenné sedenia s vašimi vývojármi (ak ste zakladateľ spoločnosti a vývojár zároveň, vyhraďte si sám čas na analýzu) a trvajte na nich, aj keby čo bolo. Pomôžu vám zhodnotiť momentálny stav aplikácie. Spolu s časom, ktorý vývojári strávia výskumom, budú mať všetci prehľad a vy budete vedieť určiť, ktorý technologický dlh treba vyrovnať a kedy je na to vhodný moment.

 

INZERCIA

Pokračujte na ďalší príspevok »