Rečníctvo ako umenie komunikácie

Nadácia United Philantrophy vám na týchto stránkach predstavuje projekty a iniciatívy, na ktorých sa spolupodieľa. Spoznajte Toastmasters – organizáciu poskytujúcu pozitívne a podporné prostredie pre ľudí, ktorí sa chcú zlepšovať v rečníckych a vodcovských zručnostiach. Tak znie základná definícia. V čom je tajomstvo úspechu spolku, ktorý už 90 rokov združuje viac než 313 tisíc členov… Prečítať celé
Vydané 2. júna 2015 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , ,

Nadácia United Philantrophy vám na týchto stránkach predstavuje projekty a iniciatívy, na ktorých sa spolupodieľa. Spoznajte Toastmasters – organizáciu poskytujúcu pozitívne a podporné prostredie pre ľudí, ktorí sa chcú zlepšovať v rečníckych a vodcovských zručnostiach. Tak znie základná definícia. V čom je tajomstvo úspechu spolku, ktorý už 90 rokov združuje viac než 313 tisíc členov v 126 krajinách?

Toastmasters pre United Life 05

 

Radšej zomrieť ako predstúpiť pred dav

Nemusíte mať ambíciu byť novodobý Martin Luther King či Steve Jobs. TM vám môže pomôcť v bežných veciach. Mnoho ľudí má panický strach z vystupovania pred davom. Vo chvíľach, kedy by mali stáť pred ľuďmi, majú chuť utiecť alebo umrieť. Zaujímavé je, že na jednej strane sa rečníctva boja, na strane druhej ho obdivujú.

Stretnutia Toastmasters prebiehajú v niekoľkých častiach. Celé stretnutie sprevádza moderátor, ktorý uvádza jednotlivé časti. Prvá časť obsahuje pripravené prejavy na rôzne témy. V druhej časti každý rečník dostane spätnú väzbu od hodnotiteľa. Nasledujú improvizácie – krátke nepripravené prejavy. V záverečnom bloku vystupujú hodnotitelia, ktorí si počas celého stretnutia všímali, či rečníci dodržali určený čas vystúpenia, či používali slovnú vatu alebo spisovné výrazy. Rozmanitosť úloh v priebehu stretnutia ponúkne príležitosť stáť pred publikom viac ako 15 účastníkom. Títo všetci si v praxi trénujú svoje rečnícke schopnosti.

Tých, ktorí nemajú problém vystúpiť pred ľudí, by mohla v TM zaujať vodcovská časť. Vedenie ľudí a komunikácia spolu úzko súvisia, „a hoci dobrý vodca musí byť dobrý rečník, nie každý dobrý rečník je aj dobrým vodcom“, všimol si počas dlhoročnej praxe Martin Huba, spoluzakladateľ Toastmasters na Slovensku. Aktivity, ktoré celý koncept TM zahŕňa, sú veľmi komplexné: poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby, time management, motivácia ľudí či rozdeľovanie a delegovanie komplexných úloh. TM ponúka konfrontáciu s rôznymi, neočakávanými situáciami, často odlišný- mi názormi, ktoré sa dajú prakticky preniesť do pracovného, ale aj súkromného života.

 

 

Ľudia ľuďom

Členovia klubu platia polročné členské. Táto symbolická suma však nejde do rúk jednotlivca či vedenia klubu. Peniaze sa využívajú na bežný chod neziskovej organizácie. Všetci svoju činnosť vykonávajú na dobrovoľnej báze. Prácu pre TM vnímajú aj ako zvláštny druh dobročinnosti, pomoci iným ľuďom. Nedávajú im svoje peniaze, ale vytvárajú podporujúce prostredie, kde sa môžu efektívne naučiť komunikovať a dosahovať svoje ciele. Funguje to naozaj jednoducho. Nový člen vidí skúsenejších členov ako efektívne a sebavedomo komunikujú a vedú iných ľudí. To ho motivuje na sebe pracovať.

Poslaním nadácie United Philantrophy je zvyšovať vzdelanie ľudí, ktorí majú jedinečné schopnosti, ktoré môžu im a ich okoliu pomôcť zlepšiť spoločnosť. Myšlienka Toastmasters napĺňa viacero hodnôt, ktoré chce UP podporovať. Spoločne vytvorili víziu nového klubu Toastmasters Elite, ktorý bude združovať najúspešnejších TM ľudí zo Slovenska. Tí budú prostredníctvom rôznych záujmových skupín, médií a vlastnej iniciatívy túto myšlienku podporovať a facilitovať vznik nových klubov v ďalších slovenských mestách.

Rešpektujúc spoločné princípy, TM a Nadácia UP budú viesť stretnutia v pozitívnej atmosfére a presadzovať témy, ktoré sa dotýkajú spoločenského života a osobných hodnôt každého z nás. Citlivo vnímajú potreby nielen mladých ľudí posilniť svoje komunikačné schopnosti a presadzovať kvalitné myšlienky a dôležité témy, ktoré sa v dnešnom veku informácií často strácajú medzi balastom bulváru a marketingových poloprávd. Veria, že vďaka tejto iniciatíve sa im podarí vytvoriť stabilnú platformu podporujúcu jednotlivcov, ktorých jedinečné schopnosti sú dôležité pre kvalitné a úspešné fungovanie našej spoločnosti. „Ak spoločnosť tvorí človek, tak potom človek, ktorý na sebe pracuje, pomáha spoločnosti,“ dodáva Andrej Mažáry, prezident klubu Slovenskí Toastmasters.

 

 

 

 

Pokračujte na ďalší príspevok »