EXTRA Zdravie

Prečo je tak ťažké vyliečiť rakovinu a ako vlastne funguje?

  • 12 novembra, 2022
  • 6 min read
Prečo je tak ťažké vyliečiť rakovinu a ako vlastne funguje?

Veľmi vážna téma, ku ktorej je potrebné pristupovať zodpovedne, racionálne a s ohľadom na to, že trpiacimi nie sú čísla a štatistiky, ale reálni ľudia. Prečo je tak ťažké vyliečiť rakovinu? Mnohí sa domnievajú, že spoľahlivé univerzálne lieky existujú, ale zámerne nie sú sprístupnené. Lenže celá problematika je príliš komplexná a náročná, aby sa dala vec takto jednoducho zhodnotiť.

Prečo je tak ťažké vyliečiť rakovinu? Dávame na výskum rakoviny stále príliš málo peňazí? Alebo je problém niekde úplne inde?

Skrotili sme elektrinu, zostavili ľudský genóm, zastavili šírenie kiahní. Ale po miliardách eur a dolárov investovaných do liečby a vývoja liekov na rakovinu dnes táto choroba sužuje viac ako 14 miliónov ľudí a ich rodín naprieč celým svetom.  Azda každý z nás pozná niekoho, kto na rakovinu zomrel, kto ňou trpí, prípadne ňou trpíme práve my.

Rakovina vzniká, keď normálne bunky nahromadia mutácie.  Väčšinou môžu bunky zamerať mutácie alebo poškodenie DNA a buď ich opraviť alebo sa sami zničiť. Lenže niektoré mutácie umožňujú neriadený rast, napádanie blízkych tkanív a metastázovanie do vzdialených orgánov.

INZERCIA

Rakovina sa stáva takmer neliečiteľnou, akonáhle metastázuje.

 

INZERCIA

Rakovina je neuveriteľne zložitá a nejedná sa o jedno definitívne ochorenie. Existuje viac ako sto rôznych typov a dnes neexistuje kúzelný univerzálny liek, ktorý by ich všetky vyliečil.

Väčšina rakovín sa lieči kombináciou chirurgického odstránenia nádoru, ožarovania a chemoterapie, ktoré zabíjajú zvyšok rakovinových buniek. Hormonálna terapia, imunoterapia a cielené liečby prispôsobené určitému druhu rakoviny sa tiež niekedy používajú.

Inzercia

V mnohých prípadoch sú to liečby úspešné, teda pacient sa vďaka nim z rakoviny vylieči. Rozhodne však nie sú účinné na sto percent, ako by sme to chceli.

Čo teda robiť, aby sme konečne našli jeden univerzálny a účinný liek na všetky rôzne formy rakoviny? Začíname chápať niekoľko problémov, ktoré by vedci museli vyriešiť.

V prvom rade potrebujeme nové a lepšie spôsoby samotného výskumu rakoviny. Väčšina experimetnálnej liečby rakoviny sa vyvíja v laboratóriách, kde sa využívajú kultúry z ľudských nádorov. Kultivované bunky nám poskytli zásadné postrehy o genetike a biológii rakoviny, ale chýbala im zložitosť nádoru v skutočnom živom organizme.

Je bežné, že nové lieky, ktoré na týchto laboratórnych bunkách fungujú, napokon v klinických štúdiách so skutočnými pacientmi zlyhajú.

Zložitosť agresívnych nádorov je tiež daná tým, že môžu mať viac populácií mierne odlišných rakovinových buniek. V priebehu času sa odlišné genetické mutácie nahromadia v rôznych častiach nádoru, kvôli čomu vznikajú jedinečné subklony.

Napríklad agresívne mozgové nádory, volané glioblastomy, môžu mať u jedného pacienta až šesť rôznych subklonov.  Hovorí sa tomu klonálna heterogenita a liečba je o to náročnejšia, že liek, ktorý funguje na jeden subklon, nemusí mať žiadny vplyv na druhý.

A je tu aj ďalšia výzva. Nádor samotný je dynamický a vzájomne prepojený ekosystém, v ktorom rakovinové bunky neustále komunikujú medzi sebou a s blízkymi zdravými bunkami. Môžu normálne bunky prinútiť, aby tvorili cievy, ktoré kŕmia nádor a odstraňujú odpadové produkty. Môžu tiež interagovať s imunitným systémom a potlačiť jeho funkciu, čo mu zabráni rakovinu rozpoznať alebo zničiť. Ak by sme zistili ako vypnúť toto komunikačné spojenie, mali by sme lepšiu šancu na trvalé zničenie nádoru.

Hromadiace sa dôkazy naviac naznačujú, že budeme musieť prísť na to, ako z tela dostať samotné rakovinové kmeňové bunky. Sú vzácne, ale majú zvláštne vlastnosti, kvôli ktorým sú odolné pred chemoterapiou i ožarovaním. Hoci sa behom liečby nádor zmenší na nedetekovateľnú veľkosť, jediná zbytková rakovinová bunka by mohla byť pôvodcom rastu nového nádoru.

Vedieť sa zamerať na tieto odolné bunky by mohlo zabrániť návratu rakoviny.

Lenže celá problematika okolo rakoviny je ešte omnoho väčšia a komplexnejšia. Aj keby sme vyššie uvedené problémy vyriešili, mohli by sme čeliť úplne novým.  Nádorové bunky sú majstri adaptácie, pretože prispôsobujú svoje molekulárne a bunkové rysy tak, aby prežili aj pod tlakom. Keď sú bombardované radiáciou alebo chemoterapiou, môžu niektoré rakovinové bunky zapnúť pomyslené ochranné štíty  proti tomu, čo na nich práve útočí a fakticky tak zmeniť svoju génovú expresiu.

Maligné (zhubné) nádory sú zložité systémy, ktoré sa neustále vyvíjajú a prispôsobujú. Musíme nájsť experimentálne systémy, ktoré zodpovedajú ich zložitosti a možnosti monitorovania liečby, ktoré sa prispôsobia zmenám rakoviny.

Dobrou správou je, že pokroky sa dejú. Napriek tomu, že stále toho veľa nevieme, priemerná úmrtnosť z väčšiny druhov rakoviny od 70. rokov 20. storočia výrazne klesla. A stále klesá. Každým dňom vedeckí pracovníci nachádzajú nové informácie, ktoré sú ďalším nástrojom v lekárskom arzenáli v boji proti rakovine.

 

História sa opakuje, ale veda pretrváva.

– to je citát z knihy ocenenej Pulitzerovou cenou Vládkyňa všetkých ochorení: Príbeh rakoviny. Odporúčame vám prečítať alebo vypočuť si túto knihu.

 

 

About Author

Monika Kováčová

2 Comments

  • I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

  • I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings